Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι μια υπηρεσία του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΔΜΗΔ), με σκοπό η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης στο intranet των φορέων του Δημοσίου, με σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς), Δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστών - Internet) και Video (τηλεδιάσκεψη - τηλεεκπαίδευση). [1]

Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης
Logo syzefxis.gif
Λογότυπο
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση2006
ΔικαιοδοσίαΕλληνική Δημοκρατία
ΈδραΧανδρή 3 & Κύπρου, Μοσχάτο
Ιστότοποςsyzefxis.gov.gr

Σκοπός του Σύζευξις είναι η βελτίωση των τηλεπικοινωνιών των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.

Η αρχιτεκτονική του δικτύου βασίζεται στον σχεδιασμό του hub-and-spoke. Το δίκτυο χωρίστηκε σε έξι διοικητικές περιοχές, οι οποίες ονομάζονται "νησίδες". Αυτές είναι:

Η υλοποίηση του έργου χωρίστηκε σε εννέα υποπρογράμματα, εκ των οποίων επτά είναι τηλεπικοινωνιακά έργα. Τα άλλα δύο είναι πιο προσανατολισμένα στην τεχνολογία της πληροφορίας. Τα υποπρογράμματα είναι:

 • Υποπρόγραμμα 1, εγκατάσταση και η διασύνδεση των χρηστών νησίδων 1
 • Υποπρόγραμμα 2, εγκατάσταση και η διασύνδεση των χρηστών νησίδων 2
 • Υποπρόγραμμα 3, εγκατάσταση και η διασύνδεση των χρηστών νησίδας 3
 • Υποπρόγραμμα 4, εγκατάσταση και η διασύνδεση των χρηστών νησίδων 4
 • Υποπρόγραμμα 5, εγκατάσταση και η διασύνδεση των χρηστών νησίδων 5
 • Υποπρόγραμμα 6, εγκατάσταση και η διασύνδεση των χρηστών νησίδων 6
 • Υποπρόγραμμα 7, εγκατάσταση και η διαμόρφωση του δικτύου κορμού
 • Υποπρόγραμμα 8, διαχείριση της κατάρτισης
 • Υποπρόγραμμα 9, υποδομή δημόσιου κλειδιού

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙΕπεξεργασία

Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ πρόκειται να είναι η συνέχεια του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου από το 2006.[2]

Οι βασικοί στόχοι για την υλοποίηση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι :

 • Προσθήκη του δικτύου σε 34.000 κτίρια συμπεριλαμβανομένων και σχολείων
 • Αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
 • Αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης ενδεικτικά των παρακάτω 5 δράσεων :

 1. Προσθήκη υπηρεσίας πρόσβασης τηλεφωνίας φορέων στις 8 Νησίδες
 2. Ασυρματοποίηση των νησίδων και προσθήκη υπηρεσιών κινητικότητας
 3. Δημιουργία υποδομών ασφαλούς επικοινωνίας
 4. Αναβάθμηση και δημιουργία νέων υπηρεσιών διιασύνδεσης Νησίδων και δημιουργία SIX και Data Centers Δικτύου
 5. Παροχή υπηρεσιών ΙSP/SLA

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

syzefxis.gov.gr
apd-depin.gov.gr