Το στόμα ή στοματική κοιλότητα ή κοίλο του στόματος αποτελεί αρχικό τμήμα του γαστρεντερικού συστήματος.

Τα όρια της στοματικής κοιλότητας

Επεξεργασία

Η στοματική κοιλότητα ξεκινάει από τα χείλη και τον οδοντικό φραγμό ενώ προς τα πίσω μεταπίπτει στον φάρρυγγα. Το άνω τοίχωμα της στοματικής κοιλότητας σχηματίζεται από το οστό της άνω γνάθου και καλείται υπερώα. Η υπερώα αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα την σκληρή (τα πρόσθια 2/3) και την μαλθακή υπερώα (το οπίσθιο 1/3). Από πλάγια η στοματική κοιλότητα αφορίζεται από τα μάγουλα (παρειές). Το κάτω τοίχωμα της στοματική κοιλότητας καλείται έδαφος του στόματος και σχηματίζεται από τον γενειογλωσσικό και τον γναθοϋοειδή μυ. Όταν το στόμα παραμένει κλειστό, η στοματική κοιλότητα πληρούται από την γλώσσα. Η στοματική κοιλότητα καλύπτεται από τον στοματικό βλεννογόνο. Επίσης στη στοματική κοιλότητα απελευθερώνεται το σάλιο που παράγεται από τους σιελογόνους αδένες. Το σάλιο περιέχει δυο σημαντικά ένζυμα, την αμυλάση και τη λυσοζύμη.

Λειτουργική αποστολή της στοματικής κοιλότητας

Επεξεργασία

Η στοματική κοιλότητα εξυπηρετεί τις παρακάτω λειτουργίες:

  1. Τη μάσηση
  2. Την κατάποση
  3. Τη γεύση

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία