Συζήτηση:Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών/Καλό λήμμα

Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών (επεξεργασία | συζήτηση | ιστορικό | σύνδεσμοι | παρακολούθηση | μητρώο | εμφανίσεις)

Το λήμμα αυτό δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί ή απορριφθεί ως καλό λήμμα, με βάση τα Κριτήρια καλών λημμάτων
Ψήφοι & σχόλια στα επιχειρήματα σύμφωνα με τα κριτήρια
  • Ναι {{v+}} Ναι
  • Ναι υπό προϋποθέσεις {{v+!}} Ναι υπό προϋποθέσεις
  • Όχι {{v-}} Όχι
  • Σχόλιο, άποψη {{v!}} Σχόλιο
  • Ουδέτερο {{v=}} Ουδέτερη θέση
  • Αλλαγή θέσης {{v/}} Αλλαγή γνωμάτευσης
  • Μεταβολή {{v~}} Μεταβάλλεται


Αξιολόγηση
1. Καλογραμμένο; Ναι
2. Επαληθεύσιμο; Ναι
3. Ευρεία κάλυψη; Ναι
4. Ουδέτερη οπτική γωνία; Ναι
5. Σταθερό; Ναι
6. Εικονογραφημένο;Όχι


Συνολικά Ναι Ιπποκράτης2020 (συζήτηση) 22:42, 31 Δεκεμβρίου 2020 (UTC)Απάντηση

Επιστροφή στη σελίδα "Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών/Καλό λήμμα".