Μπαρισάν, welcome to Βικιπαίδεια! Here you can find some useful links (but in Greek language at the moment):

If you want to request a botstatus for a bot, you can do it by posting here:

You can sign in talk pages writing ~~~~ or simply pushing the sign button ( ). For any kind of help or questions you can post a comment in Agora. Have a nice time and happy edits!  --Αρχίδαμοςμίλα μου 21:31, 10 Φεβρουαρίου 2007 (UTC)

Günaydin (although it's late for that, I don't know how you say good evening in Turkish!)--Αρχίδαμοςμίλα μου 21:31, 10 Φεβρουαρίου 2007 (UTC)