Η λεγόμενη Συμφωνία του Ίτσλ, (Ischl), ήταν μια διμερής συμφωνία μεταξύ των ίδιων των Μοναρχών Ρωσίας και Αυστρίας που συνομολόγησαν στην ομώνυμη πόλη της Αυστρίας, συνοδευόμενοι από τους υπουργούς των Εξωτερικών,στις 28 Σεπτεμβρίου του 1907.

Σ΄ αυτή τη συνάντηση οι δύο Μονάρχες αποφάσισαν τη συμπλήρωση του μεταρρυθμιστικού έργου του προγράμματος Μυρστέγκ με λήψη σύντονων μέτρων για τη περιστολή των ανταρτικών σωμάτων στη χερσόνησο του Αίμου.
Χαρακτηριστικό όμως παραμένει το γεγονός ότι η συνάντηση και η συνομολόγηση αυτή, που παρακινήθηκε ιδιαίτερα από τους ρώσους επιτελείς, συνέβη όταν πλέον οι ελληνικές δυνάμεις είχαν επιβληθεί των βουλγαρικών οι οποίες και βρίσκονταν υπό διάλυση.

Στο τέλος της συνάντησης αυτής η Ρωσία και η Αυστρία ως εντολοδόχοι των Δυνάμεων της Βερολίνειας Συνθήκης, συνομολόγησαν το κείμενο της διακοίνωσης προς Αθήνα (Ελλάδα), Σόφια (Βουλγαρία) και Βελιγράδι (Γιουγκοσλαβία), το οποίο και απέστειλαν την ίδια ημέρα και που έμεινε στην ιστορία με τον χαρακτηριστικό τίτλο Διακοίνωση Ρωσίας - Αυστρίας (1907), της οποίας βάση ήταν η αρχή της διατήρησης του Status Quo στη Βαλκανική.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • D. Dakin "The Greek Struggle in Macedonia 1897-1913" σ.320-1
  • Χαραλ. Νικολάου "Διεθνείς Συνθήκες" σ.182., Εκδόσεις Φλώρος Αθήνα 1996.