Σχολική παιδαγωγική

Η σχολική παιδαγωγική είναι ένα θεματικό πεδίο της παιδαγωγικής (επιστήμες της αγωγής). Ως επιστημονικός τομέας, η σχολική παιδαγωγική ασχολείται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με την ανάπτυξη και την αλληλεπίδραση επιστημονικών εννοιών που αφορούν την οργάνωση της σχολικής ζωής και της διδασκαλίας. Η σχολική παιδαγωγική, ως τομέας που άπτεται των προαναφερθεισών λειτουργιών, υπάρχει σε λίγες μόνο ευρωπαϊκές Χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας.

Η σχολική παιδαγωγικήΕπεξεργασία

Κατηγοριοποίηση του πλαισίου της θεματικήςΕπεξεργασία

Η σχολική παιδαγωγική αποτελεί μέρος των επιστημών της αγωγής. Ασχολείται με όλες τις εκφάνσεις της διδασκαλίας και της σχολικής μάθησης στις κρατικές σχολικές μονάδες. Περιγράφει τα πολυάριθμα πεδία μιας σχολικής μονάδας και τις επιστημονικές βάσεις της διδασκαλίας και της μάθησης σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα οργανωμένο με γνώμονα την κοινωνία και το κράτος. Καθορίζει επίσης τις δυνατότητες μάθησης και διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς και μαθητές, έχοντας ως στόχο την αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας στο χώρο του σχολείου.

Το δίλημμα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη η σχολική παιδαγωγική είναι ότι δεν μπορεί να φέρει ιδέες και καινοτόμα σχέδια στα σχολεία, αντιθέτως πρέπει πάντα να ξεπερνάει τα εμπόδια της σχολικής γραφειοκρατίας και της εκπαιδευτικής πολιτικής που έχουν συντηρητικές τάσεις. Οι περιορισμοί αυτοί εξηγούν επίσης το γεγονός ότι η σχολική παιδαγωγική κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει ελάχιστα διαφοροποιηθεί. Στόχος είναι να αποτελέσει μια περιγραφική επιστήμη με την περιγραφή των φαινομένων του σχολείου και την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης ορολογίας και θεωρητικών βάσεων. Εντούτοις είναι επίσης στόχος να αποτελέσει εποικοδομητικό επιστημονικό τομέα, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται μοντέλα, μέθοδοι και έννοιες που θα έπρεπε να εξασφαλίζουν υψηλότερες πιθανότητες επιτυχίας στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στο χώρο του σχολείου. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, γίνεται επίσης χρήση εμπειρικών ερευνών η οποίες θα έπρεπε να παρέχουν σχετικές πληροφορίες.

Θεωρία και πράξηΕπεξεργασία

Η μέχρι σήμερα αξιωματική παραδοχή της ενότητας θεωρίας και πράξης (Τζανκ/Μάγερ 2002) ή, με άλλα λόγια, "ως η επιστήμη της πράξης για την πράξη" (Κρον. 2004, σελ. 31) δεν είναι πλέον αποδεκτή. Κρύβει στην πραγματικότητα τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των θεωρητικών παραδοχών και της διδακτικής δράσης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο εσωτερικό μιας κρατικής οργάνωσης και ενός κοινωνικού πλαισίου (βλ. Kosel 2007). Η πιο προφανής διαφορά είναι ότι σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να δημιουργηθεί οτιδήποτε με τρόπο λογικό, χωρίς να χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες για ό,τι έχει δημιουργηθεί. Στη διδακτική δράση αξίζει μόνο το "εδώ και τώρα", χωρίς να μπορεί να ανατραπεί μια απόφαση που έχει ληφθεί. Αργά ή γρήγορα, οι συνέπειες αυτής της δράσης θα πρέπει, συνεπώς, να ληφθούν υπόψη.