Ως Τριαδική (επίσης Τριασική, από το Τριάς στην πραγματικότητα) ή και απλά Τριαδικό ορίζεται εκείνη η γεωλογική περίοδος που εκτείνεται από τα 245,0 ± 1,5 έως τα 175,6 ± 2,0 εκατομμύρια έτη π.π., το σημείο έναρξης της Ιουρασικής (ICS, 2004)[1]. Ως πρώτη περίοδος της μεσοζωικής εποχής η Τριαδική ακολουθεί την Πέρμια του Παλαιοζωικού και ακολουθείται από την Ιουρασική. Μείζονα γεγονότα εξαφάνισης χαρακτηρίζουν την αρχή και το τέλος της συγκεκριμένης περιόδου.

Βιολογικές και γεωλογικές αλλαγές κατά την περίοδο

Επεξεργασία

Εμφανίζονται τα θηλαστικά ζώα και επικρατούν τα σποριόφυτα. Από κλιματική άποψη η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη είναι τροπικές χώρες. Οι αμμωνίτες, τα μαλάκια και οι αχινοί, συνεχίζουν να κατακλύζουν τις θάλασσες και στο Τριαδικό, αφού επιβίωσαν από την καταστροφή της Πέρμιας περιόδου.Έχουμε την εμφάνιση των πρώτων κοραλλιών και υφάλων, όπως επίσης και γιγάντιων ερπετών(δεινόσαυροι), σαν τον ιχθυόσαυρο, με επίσης μεγάλη ανάπτυξη και ποικιλομορφία στα μικρότερου μεγέθους ερπετά, όπως οι σαλαμάνδρες, οι κροκόδειλοι, οι χελώνες και τα φίδια. Ακόμη, έχουμε την ανάπτυξη φυτικών οργανισμών, δηλαδή το φυτοπλαγκτόν.

Παραπομπές σημειώσεις

Επεξεργασία
  1. Gradstein, Felix M.· Ogg, J. G.· Smith, A. G. (2004). A Geologic Time Scale 2004. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521786738. 

Διαδίκτυο

Επεξεργασία


Μεσοζωικός αιώνας
Τριαδική Ιουρασική Κρητιδική