Υάμπολις

πόλη στην αρχαία Φωκίδα
(Ανακατεύθυνση από Υάμπολη)

Η Υάμπολις ήταν αρχαία πόλη της Φωκίδας. Βρισκόταν κοντά στα σύνορα με τους Βοιωτούς λίγο πιο βόρεια από τον Ορχομενό. Σύμφωνα με τον Παυσανία η Υάμπολη οικίστηκε από τους Ύαντες, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από την περιοχή της Θήβας από τους Καδμείους[1]. Η πόλη αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Όμηρο[2] αλλά δεν είναι βέβαιο ότι η ομηρική Υάμπολις βρισκόταν στην ίδια θέση με την μεταγενέστερη Υάμπολη. Κατά τους Περσικούς πολέμους η Υάμπολη ήταν μία από τις φωκικές πόλεις που καταστράφηκαν από τον στρατό του Ξέρξη[3]. Η πόλη ξαναχτίστηκε αλλά τον 4ο αιώνα π.Χ. καταστράφηκε για δεύτερη φορά από τους Μακεδόνες του Φιλίππου Β΄. Ξαναχτίστηκε κατά την ρωμαϊκή περίοδο από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό. Η πόλη τότε διέθετε αγορά, βουλευτήριο, και ένα θέατρο. Από την αρχαία πόλη σώζονται σήμερα τμήματα των τειχών της κοντά στο χωριό Έξαρχος.

Χάρτης αρχαίας Φωκίδας

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Παυσανία, Ελλάδος περιήγησις, Φωκικά ἐπανελθόντα δὲ ἐς τὴν ὁδὸν τὴν ἐς Ὀποῦντα εὐθεῖαν Ὑάμπολις τὸ ἀπὸ τούτου σε ἐκδέξεται. τῶν δὲ ἐνταῦθα ἀνθρώπων καὶ αὐτὸ κατηγορεῖ τὸ ὄνομα οἵτινες ἦσαν ἐξ ἀρχῆς καὶ ὁπόθεν ἐξαναστάντες ἀφίκοντο ἐς ταύτην τὴν χώραν: Ὕαντες γὰρ οἱ ἐκ Θηβῶν Κάδμον καὶ τὸν σὺν ἐκείνῳ φυγόντες στρατὸν ἀφίκοντο ἐνταῦθα. τὰ μὲν δὴ ἀρχαιότερα ὑπὸ τῶν
  2. Βικηθήκη - Ιλιάδα Ραψωδία Β΄ στίχοι 517-520 Αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον υἷες Ἰφίτου μεγαθύμου Ναυβολίδαο, οἳ Κυπάρισσον ἔχον Πυθῶνά τε πετρήεσσαν Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα, οἵ τ' Ἀνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο, οἵ τ' ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον, οἵ τε Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο·
  3. Ηροδότου Ιστορία, Βιβλίο Η΄ πορευόμενοι γὰρ ταύτῃ παρὰ τὸν Κηφισὸν ποταμὸν ἐδηίουν πάντα, καὶ κατὰ μὲν ἔκαυσαν Δρυμὸν πόλιν κατὰ δὲ Χαράδραν καὶ Ἔρωχον καὶ Τεθρώνιον καὶ Ἀμφίκαιαν καὶ Νέωνα καὶ Πεδιέας καὶ Τριτέας καὶ Ἐλάτειαν καὶ Ὑάμπολιν καὶ Παραποταμίους καὶ Ἄβας, ἔνθα ἦν ἱρὸν Ἀπόλλωνος πλούσιον, θησαυροῖσί τε καὶ ἀναθήμασι πολλοῖσι κατεσκευασμένον