Άνοιγμα κυρίου μενού

Υδραγωγείο

οποιοδήποτε σύστημα αγωγών, σωλήνων, χαντακιών, καναλιών, ορυγμάτων ή άλλων κατασκευών για τη μεταφορά νερού
Το κεντρικό υδραγωγείο της Αριζόνα, το μεγαλύτερο και ακριβότερο σύστημα υδραγωγείου που έχει ποτέ κατασκευαστεί στις ΗΠΑ.

Υδραγωγείο ονομάζουμε το τεχνητό κανάλι που κατασκευάζεται για να μεταβιβάσει νερό (ύδωρ) από μια θέση σε μια άλλη. Ο όρος ετυμολογείται από τις λέξεις «ύδωρ» και «άγω» (κατ' αντιστοιχία προς τον λατινικό όρο «aquae ductus»).

Υδραγωγεία ΜεταφοράςΕπεξεργασία

  • Υδραγωγείο Μόρνου

Το υδραγωγείο Μόρνου μεταφέρει το νερό από τον ταμιευτήρα Μόρνου στις μονάδες επεξεργασίας Μάνδρας και Μενιδίου. Το συνολικό μήκος του είναι 188 χλμ. και λειτουργεί με βαρύτητα.

  • Υδραγωγείο Υλίκης

Το Υδραγωγείο Υλίκης μεταφέρει το νερό από τον ταμιευτήρα Υλίκης στον ταμιευτήρα του Μαραθώνα και υδροδοτεί τη μονάδα επεξεργασίας Κιούρκων. Το συνολικό μήκος του είναι 66,7 χλμ. και λειτουργεί με άντληση!

Ενωτικά υδραγωγείαΕπεξεργασία

Η ύπαρξη των ενωτικών υδραγωγείων επιτρέπει τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των εγκαταστάσεων των δυο υδραγωγείων με τη δυνατότητα παύσης της λειτουργίας του ενός από τα δύο. Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων εκμετάλλευσης των πηγών υδροληψίας, επιφανειακών και υπογείων, ανάλογα με τις υδρολογικές συνθήκες και τις ανάγκες της κατανάλωσης.

  • Ενωτικό υδραγωγείο Μόρνου - Υλίκης
  • Ενωτικό υδραγωγείο Μαραθώνος - Γαλατσίου
  • Ενωτικό υδραγωγείο Διστόμου

Αρχαία Ελληνικά υδραγωγείαΕπεξεργασία

Αρχαία Υδραγωγεία της ΑθήναςΕπεξεργασία

Ρωμαϊκά ΥδραγωγείαΕπεξεργασία

 
Το ρωμαϊκό υδραγωγείο Ποντ ντυ Γκαρ, στη Γαλλία