Χειμερινό άθλημα είναι ένα άθλημα που παίζεται συνήθως κατά τη διάρκεια του χειμώνα, συνήθως ένα άθλημα που παίζεται σε χιόνι ή πάγο. Παραδοσιακά τέτοια αθλήματα παίζονται μόνο σε ψυχρούς χώρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά το τεχνητό χιόνι και ο τεχνητός πάγος επιτρέπουν πλέον μεγαλύτερη ευελιξία.

Χειμερινά αθλήματα

Επεξεργασία
 
Καλλιτεχνικό πατινάζ
 
Μπόμπσλεϊ