Γεγονότα

Επεξεργασία

Γεννήσεις

Επεξεργασία
  • Άλεξις, κωμικός ποιητής από τους Θούριους της Κάτω Ιταλίας.
  • Επίκουρος, φιλόσοφος, ιδρυτής της Επικούρειας σχολής.
  • Πύρρων ο Ηλείος, Έλληνας φιλόσοφος, ιδρυτής της Σχολής του Σκεπτικισμού.