Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Ο Ασόκα ανεβαίνει στο θρόνο της Ινδίας.
  • Ο Πύρρος εισβάλλει στη Μακεδονία, νικώντας τον Αντίγονο Γονατά. Κατόπιν καταλαμβάνει και καταστρέφει τις Αιγές.
  • Στην Ιταλία, μια ομάδα Ταραντίνων επιτίθενται χωρίς επιτυχία κατά του Μίλωνα, στρατηγού του Πύρρου.

Γεννήσεις

Επεξεργασία