Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Ο Πύρρος καταλαμβάνει τη Βέροια και ο στρατός του Δημητρίου του Πολιορκητή αλλάζει στρατόπεδο. Η Μακεδονία διαιρείται ανάμεσα στον Πύρρο και το Λυσίμαχο, ωστόσο μετά μάλωσαν και ο Λυσίμαχος έδιωξε τον Πύρρο κρατώντας όλο το βασίλειο για τον εαυτό του.
  • Η σύζυγος του Δημητρίου, η Φίλα αυτοκτονεί.
  • Στη Ρώμη περνάει ένας νόμος, γνωστός ως Lex Hortensia, σύμφωνα με τον οποίο οι πληβείοι αποκτούν το δικαίωμα να περνούν νόμους στους οποίους δεν θα μπορεί να άσκήσει βέτο η Σύγκλητος.

Γεννήσεις

Επεξεργασία
  • Αρχιμήδης, Έλληνας εφευρέτης, μαθηματικός, φυσικός, μηχανικός και αστρονόμος