Γεγονότα Επεξεργασία

Μαύσωλος ανέλαβε Βασιλιάς της Καρίας μετά τον θάνατο του πεθερού του Εκατόμνου. Έχει σύζυγο και αδερφή την Αρτεμισία Β' της Καρίας η οποία ανέλαβε τον θρόνο το 353 π.Χ..

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία

Εκάτομνος Βασιλιάς της Καρίας. Τον διαδέχτηκε ο Μαύσωλος που έχει σύζυγο και αδερφή την Αρτεμισία Β' της Καρίας η οποία ανέλαβε τον θρόνο το 353 π.Χ..