Γεγονότα Επεξεργασία

  • Ο Κλεόμβροτος Α΄ διαδέχεται στον θρόνο της Σπάρτης τον Αγησίπολι Α΄.
  • Οι Πέρσες υποχρεώνουν τους Αθηναίους να ανακαλέσουν τον στρατηγό Χαβρία από την Αίγυπτο, ο οποίος μέχρι τότε τους βοηθούσε να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία