Γεγονότα Επεξεργασία

  • Ο βασιλιάς Αμύντας Γ΄ της Μακεδονίας, σχηματίζει μια προσωρινή συμμαχία με την Χαλκιδική ένωση, μια συνομοσπονδία πόλεων της χερσονήσου της Χαλκιδικής, ανατολικά της Μακεδονίας.
  • Ο Σπαρτιάτης διοικητής Φοίβιδας, ο οποίος διέρχεται από τη Βοιωτία για εκστρατεία, εκμεταλλεύεται πολιτικές διαμάχες εντός της Θήβας για να εισέλθει στην πόλη για τα στρατεύματά του. Μόλις μπει μέσα, καταλαμβάνει την Καδμεία (την ακρόπολη της Θήβας) και αναγκάζει το αντι-Σπαρτιατικό κόμμα να φύγει από την πόλη. Η κυβέρνηση της Θήβας τίθεται στα χέρια του φιλο-Σπαρτιατικού κόμματος, με την υποστήριξη μιας Σπαρτιάτικης φρουράς που εδρεύει στην Καδμεία. Πολλοί από τους προηγούμενους ηγέτες της Θήβας οδηγούνται σε εξορία.
  • Ο σεληνιακός κύκλος 19 ετών εισάγεται στο ημερολόγιο της Βαβυλώνας.
  • Το δεύτερο βουδιστικό συμβούλιο συγκαλείται από τον βασιλιά Καλασόκα και πραγματοποιείται στο Βαϊσάλι.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία