Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Ο Αρταξέρξης Β΄, βασιλιάς της Περσίας, διορίζει τον Tissaphernes γενικό κυβερνήτη όλων των περιοχών της Μικράς Ασίας, τις οποίες διοικούσε ο Κύρος ο νεότερος προτού εξεγερθεί κατά του Αρταξέρξη.
  • Οι «Μύριοι» του Ξενοφώντα επιστρέφουν στην Ελλάδα και οι περισσότεροι καταλήγουν στη Σπάρτη. Η επιτυχημένη πορεία τους μέσα στα εδάφη της Περσικής Αυτοκρατορίας ενθαρρύνει τη Σπάρτη να στραφεί κατά των Περσών και να αρχίσει πολέμους με αυτούς στη Μικρά Ασία.
  • Εξαιτίας του πολέμου Σπάρτης-Περσίας, ο Αθηναίος ναύαρχος Κόνων διορίζεται, από κοινού με τον Φαρνάβαζο, διοικητής μέρους του περσικού στόλου.
  • Η Σπάρτη εμπλέκεται σε πόλεμο και με την `Ηλιδα.
  • Ο Αμυρταίος της Αιγύπτου ολοκληρώνει την εξέγερσή του κατά των Περσών κατακτητών, αποκτώντας τον έλεγχο ολόκληρης της Άνω Αιγύπτου. Είναι ο μοναδικός Αιγύπτιος βασιλιάς της 28ης δυναστείας.

Γεννήσεις

Επεξεργασία
  • Αγάθων, Έλληνας τραγικός ποιητής (προσεγγιστική χρονολογία)
  • Ασπασία, διάσημη για τον δεσμό που διατηρούσε με τον επιφανή Αθηναίο πολιτικό Περικλή (προσεγγιστική χρονολογία)