Γεγονότα

Επεξεργασία
  • 25 Απριλίου – Τερματίζεται ο πολυετής Πελοποννησιακός Πόλεμος με νίκη των Σπαρτιατών εναντίον των Αθηναίων. Ωστόσο ο Θηραμένης εξασφαλίζει όρους που σώζουν την Αθήνα από την καταστροφή και διατηρούν την υπόστασή της ως πόλεως-κράτους. Η Αθήνα απλώς χάνει τις υπεράκτιες κτήσεις της και τα υπολείμματα του στόλου της, ενώ υποχρεώνεται να γίνει σύμμαχος της Σπάρτης και τα Μακρά Τείχη των Αθηνών κατεδαφίζονται. Οι ελληνικές πόλεις της Ιωνίας γίνονται και πάλι υποτελείς των Περσών.
  • Ο Σπαρτιάτης στρατηγός Λύσανδρος τοποθετεί μία κυβέρνηση-μαριονέτα στην Αθήνα με την εγκαθίδρυση της ολιγαρχίας των Τριάκοντα Τυράννων υπό τον Κριτία και συμπεριλαμβανομένου του Θηραμένη ως ηγετικού μέλους. Η κυβέρνηση αυτή εκτελεί μία σειρά από πολίτες και στερεί όλα τα δικαιώματά τους.
  • Πολλές από τις πρώην συμμάχους των Αθηναίων κυβερνώνται τώρα από δεκαρχίες, συχνά με την ενίσχυση φρουρών υπό Σπαρτιάτη διοικητή (αρμοστήν).
  • Ο Αθηναίος στρατηγός Θρασύβουλος εξορίζεται από τους Τριάκοντα Τυράννους και αποσύρεται στη Θήβα.
  • Εξαιτίας ορισμένων διαταγμάτων, ο Θηραμένης έρχεται σε αντίθεση με τον Κριτία, ο οποίος τον κατηγορεί για προδοσία και πετυχαίνει τη θανάτωσή του.
  • Ο παλαιός Αθηναίος ηγέτης Αλκιβιάδης, έχοντας καταφύγει στη Φρυγία της Μικράς Ασίας υπό τον Πέρση σατράπη Φαρνάβαζο, ζητεί τη βοήθειά του υπέρ των Αθηναίων. Ωστόσο οι Σπαρτιάτες ανακαλύπτουν τα σχέδιά του και συνεννοούνται με τον Φαρνάβαζο, ώστε να βάλει να δολοφονήσουν τον Αλκιβιάδη.
  • Ο Λύσανδρος εκστρατεύει στη Σάμο και την κατακτά για λογαριασμό της Σπάρτης.
  • Στην Αίγυπτο ο Αμυρταίος της Σάιδας ηγείται επιτυχημένης εξεγέρσεως εναντίον των Περσών κατακτητών στην περιοχή του Δέλτα του Νείλου. Συνακόλουθα, γίνεται ο πρώτος (και μοναδικός) Φαραώ της 28ης Δυναστείας της Αιγύπτου.
  • Ο Αρταξέρξης «ο Μνήμων» μετά τον θάνατο του πατέρα του Δαρείου Β΄ από ασθένεια στη Βαβυλώνα, τον διαδέχεται ως ο «μεγάλος βασιλιάς» της Περσίας.
  • Ο νεότερος γιος του Δαρείου Β΄, ο Κύρος, κατηγορείται από τον σατράπη της Καρίας Τισσαφέρνη ότι συνωμοτεί για τη δολοφονία του αδελφού του Αρταξέρξη. Ωστόσο με τη μεσολάβηση της μητέρας τους Παρυσάτιδας ο Κύρος συγχωρείται από τον Αρταξέρξη και επιστρέφει στη σατραπεία του.