Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Η Αθήνα ανταποκρίνεται σε εκκλήσεις του στρατηγού Νικία, στέλνοντας 73 πλοία στη Σικελία υπό την ηγεσία του Δημοσθένη για να βοηθήσει τον Νικία και τις δυνάμεις του στην πολιορκία των Συρακουσών.
  • Ο στρατός της Αθήνας επιτίθεται στις Συρακούσες. Μετά τα αθηναϊκά στρατεύματα αποδιοργανώνονται από τον Σπαρτιάτη διοικητή Γύλιππο. Ο Αθηναίος διοικητής Λάμαχος σκοτώνεται. Ο Νικίας, αν και άρρωστος, παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για την πολιορκία των Συρακουσών.
  • Παρουσιάζεται για πρώτη φορά η κωμωδία του Αριστοφάνη Όρνιθες.