Γεγονότα

Επεξεργασία
  • «Επώνυμος άρχων» των Αθηνών ο στρατηγός Ευκτήμων.
  • 7 Σεπτεμβρίου – Ήττα των Αθηναίων στη Σικελική εκστρατεία: Οι Συρακούσιοι, υπό τον Ερμοκράτη και τον Σπαρτιάτη Γύλιππο, καταναυμαχούν τον αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Συρακουσών. Ο Αθηναίος στρατηγός Δημοσθένης είχε προτείνει να σταματήσουν αμέσως την πολιορκία των Συρακουσών και να επιστρέψουν στην Αθήνα, όπου χρειάζονταν δυνάμεις προκειμένου να αμυνθούν εναντίον μιας εισβολής των Σπαρτιατών στην Αττική, αλλά ο Νικίας είχε αρνηθεί. Στη μάχη ο Δημοσθένης μετά από ενέδρα υποχρεώνεται να παραδοθεί στον εχθρό. Λίγο αργότερα αιχμαλωτίζεται και ο Νικίας, και αμφότεροι θανατώνονται. Οι περισσότεροι από τους επιζήσαντες στη σύγκρουση Αθηναίοι στρατιώτες αιχμαλωτίζονται επίσης και στέλνονται να εργασθούν ως σκλάβοι στα λατομεία των Συρακουσών.
  • Στην Αθήνα εκλέγονται δέκα πρόβουλοι εκλέγονται προκειμένου να βοηθήσουν στη διοίκηση του κράτους, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός δραματουργός Σοφοκλής.
  • Ο Τισσαφέρνης, Πέρσης σατράπης της Λυδίας και της Καρίας, συμμαχεί με τη Σπάρτη. Οι Σπαρτιάτες, έχοντας ως σύμβουλό τους τον προδότη Αλκιβιάδη και μικρή βοήθεια από τους Πέρσες του Φαρνάβαζου, προελαύνουν σχεδόν μέχρι τις πύλες των Αθηνών, ενώ τμήμα του στρατού τους υπό τον βασιλέα Άγι Β΄ καταλαμβάνει το οχυρό της Δεκέλειας.
  • Ο Αρχέλαος Α΄ γίνεται βασιλιάς της Μακεδονίας μετά τον θάνατο του πατέρα του Περδίκκα. Ο Αρχέλαος, προκειμένου να ανέβει στον θρόνο, δολοφονεί τον θείο του, τον εξάδελφό του και τον ετεροθαλή αδελφό του (που ήταν και ο νόμιμος διάδοχος του Περδίκκα).
  • Αθήνα: Ο Ευριπίδης ανεβάζει για πρώτη φορά τη νέα τραγωδία του Ηλέκτρα.