Γεγονότα Επεξεργασία

Γεννήσεις Επεξεργασία

  • Κυνίσκα, Σπαρτιάτισσα αρματοδρόμος (πιθανή χρονολογία)
  • Ανδοκίδης, Έλληνας λογογράφος (προσεγγιστική χρονολογία)

Θάνατοι Επεξεργασία