Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Οι παρατάξεις των αριστοκρατικών και των δημοκρατικών στην Αθήνα συγκρούονται: Ο φιλόδοξος νέος ηγέτης των πρώτων, ο Θουκυδίδης, κατηγορεί τον ηγέτη των δεύτερων, τον Περικλή, για σπατάλες δημόσιου χρήματος σε υπερφιλόδοξα κατασκευαστικά έργα. Αρχικώς ο Θουκυδίδης κερδίζει την υποστήριξη της Εκκλησίας του Δήμου. Ο Περικλής τότε προτείνει να ξαναβάλει στο ταμείο της πόλεως όλα τα έξοδα από την προσωπική του περιουσία, υπό τον όρο ότι το όνομά του θα αναφερόταν στις αφιερωματικές επιγραφές πάνω σε όλα τα έργα. Η στάση του αυτή στηρίζεται από την Εκκλησία του Δήμου, οπότε οι προσπάθειες του Θουκυδίδη αποτυγχάνουν.
  • Ο Νεεμίας, Εβραίος οινοχόος του μεγάλου βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη Α΄ στα Σούσα, παίρνει την άδεια από τον Αρταξέρξη να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ ως κυβερνήτης της Ιουδαίας, ώστε να ανοικοδομήσει τμήματα της πόλεως.[1]

Γεννήσεις

Επεξεργασία


Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Νεεμ. β΄ 5-8