Γεγονότα Επεξεργασία

Γεννήσεις Επεξεργασία

  • Αγάθων (προσεγγιστική χρονολογία)
  • Βάρδυλις, βασιλιάς της Δαρδανίας (προσεγγιστική χρονολογία)

Θάνατοι Επεξεργασία

  • Αλκέτας Β΄, βασιλιάς των Μακεδόνων, και ο γιος του Αλέξανδρος (δολοφονία)