Γεγονότα Επεξεργασία

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία

  • Αριστείδης, Αθηναίος πολιτικός, επονομαζόμενος «ο Δίκαιος»