Γεγονότα Επεξεργασία

Ιωνική Επανάσταση Επεξεργασία

  • Η Αθήνα και η Ερέτρια ανταποκρίνονται στην έκκληση των Ιώνων για βοήθεια κατά των Περσών και στέλνουν στρατό στην Έφεσο. Από εκεί, μαζί με δύναμη των Ιώνων, προελαύνουν προς τις Σάρδεις. Ο σατράπης των Σάρδεων Αρταφέρνης, έχοντας στείλει τα περισσότερα στρατεύματά του να πολιορκήσουν τη Μίλητο, αιφνιδιάζεται. Ωστόσο μπόρεσε να αντέξει την πολιορκία αμυνόμενος από την ακρόπολη των Σάρδεων. Οι Έλληνες λεηλατούν και μετά πυρπολούν την υπόλοιπη πόλη. Επιστρέφοντας στην ακτή, οι ελληνικές δυνάμεις συναντώνται εκεί με τις περσικές και ηττώνται στη Μάχη της Εφέσου.
  • Η Καύνος, η Καρία και κατόπιν το Βυζάντιο με πόλεις του Ελλησπόντου επαναστατούν επίσης κατά των Περσών. Η Κύπρος έχει επίσης προσχωρήσει στην επανάσταση και ο Δαρείος Α΄ της Περσίας στέλνει στρατό με στόλο για να καταστείλει την εκεί εξέγερση.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία