Γεγονότα Επεξεργασία

  • Ο Κύρος ο Μέγας, αφού ενώνει όλους τους περσικούς λαούς υπό την κυριαρχία του, επαναστατεί κατά του Αστυάγη της Μηδίας.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία