70 Πανοπαία

αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών
70 Πανοπαία

Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από Χέρμαν Γκόλντσμιντ
Ανακαλύφθηκε στις 5 Μαΐου 1861
Χαρακτηριστικά τροχιάς
Αφήλιο 3,090 AU
Περιήλιο 2,140 AU
Ημιάξονας τροχιάς 2,615 AU
Εκκεντρότητα 0,182
Περίοδος περιφοράς 1.544,8 ημέρες
(4,23 χρόνια)
Μέση ταχύτητα τροχιάς 18,3 km/s
Κλίση 11,584° ως προς την Εκλειπτική
Μήκος του ανερχόμενου δεσμού 47,783°
Όρισμα του περιηλίου 256,016°
Φυσικά χαρακτηριστικά
Μέση ακτίνα 61,1 ± 1,1 km
Μάζα (4,3 ± 1,1) × 1018 kg
Μέση πυκνότητα 3,48 ± 1,05 g/cm3
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό - m/s2
Περίοδος περιστροφής 15,87 ± 0,04 h
Λευκαύγεια 0,0675 ± 0,003
Φασματικός τύπος C (ανθρακούχος)
Φαινόμενο μέγεθος -
Απόλυτο μέγεθος 8,11
Θερμοκρασία
ελάχ.μέσημεγ.
- K

Η Πανοπαία (Panopaea) είναι ένας μεγάλος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 8,11. Ανακαλύφθηκε το 1861 από τον Χέρμαν Γκόλντσμιντ, που παρατηρούσε από το Παρίσι, και πήρε το όνομα μιας Νύμφης της ελληνικής μυθολογίας. Η Πανοπαία ήταν ο 14ος και τελευταίος αστεροειδής που ανακαλύφθηκε από τον συγκεκριμένο αστρονόμο. Το όνομα προτάθηκε στον Γκόλντσμιντ από τον τότε πρόεδρο της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας, αιδεσιμότατο Ρόμπερτ Μέιν (1808-1878).

Η τροχιά της Πανοπαίας είναι παρόμοια με εκείνες των αστεροειδών της Οικογένειας της Ευνομίας. Ωστόσο, η Πανοπαία είναι ένας σκουρόχρωμος ανθρακούχος αστεροειδής, σε αντίθεση με τα τύπου S μέλη της οικογένειας αυτής. Η τροχιά της Πανοπαίας την θέτει σε ένα μέσο συντονισμό με τους γιγάντιους πλανήτες Δία και Κρόνο. Ο υπολογιζόμενος χρόνος Λιαπούνωφ για την Πανοπαία είναι 24 χιλιάδες γήινα έτη, με τη χαοτική τροχιά της να μεταβάλλεται απρόσμενα σε παρόμοιες χρονικές κλίμακες εξαιτίας των βαρυτικών διαταραχών των πλανητών.


Αστεροειδείς
69 Εσπερία 70 Πανοπαία 71 Νιόβη