74 Γαλάτεια

αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών
74 Γαλάτεια

Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από Βίλχελμ Τέμπελ
Ανακαλύφθηκε στις 29 Αυγούστου 1862
Χαρακτηριστικά τροχιάς
Αφήλιο 515.376.000 km
(3,445 AU)
Περιήλιο 315.937.000 km
(2,112 AU)
Ημιάξονας τροχιάς 415.657.000 km
(2,778 AU)
Εκκεντρότητα 0,240
Περίοδος περιφοράς 1.691,7 ημέρες
(4,63 χρόνια)
Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 17,61 km/s
Κλίση 4,075° ως προς την Εκλειπτική
Μήκος του ανερχόμενου σημείου 197,31°
Όρισμα του περιηλίου 174,52°
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Ακτίνα 59,35 km
Μάζα 1,8 ×1018 kg
Μέση πυκνότητα - g/cm3
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό 0,0332 m/s2
Ταχύτητα Διαφυγής 0,0628 km/s
Αστρονομική περίοδος περιστροφής 17 ώρες 16 λεπτά
Λευκαύγεια 0,043
Φασματικός τύπος C
Φαινόμενο μέγεθος -
Απόλυτο μέγεθος 8,66
Θερμοκρασία
ελάχ.μέσημεγ.
~167 K

Η Γαλάτεια (αγγλικά:Galatea) είναι ένας μεγάλος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 8,66. Ανακαλύφθηκε το 1862 από τον Γερμανό αστρονόμο Βίλχελμ Τέμπελ, που παρατηρούσε από τη Μασσαλία, και πήρε το όνομα της από τη μία από τις δύο Γαλάτειες που απαντώνται στην ελληνική μυθολογία. Γαλάτεια ονομάζεται επίσης και ένας από τους δορυφόρους του Ποσειδώνα.

Μία επιπρόσθηση αστέρα από τη Γαλάτεια έχει παρατηρηθεί, στις 8 Σεπτεμβρίου 1987.