C4H8O2

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Ο μοριακός τύπος C4H8O2 (με μοριακή μάζα 88,11 amu) μπορεί να αναφέρεται στα ακόλουθα 98 ισομερή θέσης:

 1. Βουτεν-1-διόλη-1,1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH=C(OH)2.
 2. Βουτεν-2-διόλη-1,1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=CHCH(OH)2 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 3. Βουτεν-3-διόλη-1,1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHCH2CH(OH)2.
 4. Βουτεν-1-διόλη-1,2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2C(OH)=CHOH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 5. Βουτεν-2-διόλη-1,2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=C(OH)CH2OH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 6. Βουτεν-3-διόλη-1,2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHCH(OH)CH2OH) (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 7. Βουτεν-1-διόλη-1,3 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH(OH)CH=CHOH (σε τέσσερα (4) στερεοϊσομερή: δύο (2) γεωμετρικά + δύο (2) οπτικά ισομερή).
 8. Βουτεν-2-διόλη-1,3 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3C(OH)=CHCH2OH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 9. Βουτεν-3-διόλη-1,3 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C(OH)CH2CH2OH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 10. Βουτεν-1-διόλη-1,4 με σύντομο συντακτικό τύπο ΗΟCH2CH2CH=CHOH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 11. Βουτεν-2-διόλη-1,4 με σύντομο συντακτικό τύπο ΗΟCH2CH=CHCH2OH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 12. Βουτενοδιόλη-2,2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHC(OH)2CH3.
 13. Βουτεν-1-διόλη-2,3 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH(OH)C(OH)=CH2 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 14. Βουτεν-2-διόλη-2,3 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3C(OH)=C(OH)CH3 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 15. Μεθυλοπροπεν-1-διόλη-1,1 με σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)2C=C(OH)2
 16. Μεθυλοπροπεν-2-διόλη-1,1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C(CH3)CH(OH)2
 17. Μεθυλοπροπενοδιόλη-1,3 με σύντομο συντακτικό τύπο HOCH2C(CH3)=CHOH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 18. Κυκλοβουτανοδιόλη-1,1 με σύντομο συντακτικό τύπο
 19. Κυκλοβουτανοδιόλη-1,2 με σύντομο συντακτικό τύπο (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 20. Κυκλοβουτανοδιόλη-1,3 με σύντομο συντακτικό τύπο
 21. Μεθυλοκυκλοπροπανοδιόλη-1,1 με σύντομο συντακτικό τύπο
 22. 1-μεθυλοκυκλοπροπανοδιόλη-1,2 με σύντομο συντακτικό τύπο (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 23. 3-μεθυλοκυκλοπροπανοδιόλη-1,2 με σύντομο συντακτικό τύπο (σε τέσσερα (4) γεωμετρικά ισομερή).
 24. 1-υδροξυμεθυλοκυκλοπροπανόλη με σύντομο συντακτικό τύπο
 25. 2-υδροξυμεθυλοκυκλοπροπανόλη με σύντομο συντακτικό τύπο (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 26. Κυκλοπροπυλομεθανοδιόλη με σύντομο συντακτικό τύπο
 27. 1-μεθυξυπροπεν-1-όλη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=C(OCH3)OH.
 28. 2-μεθυξυπροπεν-1-όλη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3C(OCH3)=CHOH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 29. 3-μεθυξυπροπεν-1-όλη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3OCH2CH=CHOH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 30. 1-μεθυξυπροπεν-2-όλη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHCH(OCH3)OH (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 31. 2-μεθυξυπροπεν-2-όλη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C(OCH3)CH2OH.
 32. Mεθυξυπροπεν-1-όλη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3C(OH)=CHOCH3 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 33. Mεθυξυπροπεν-2-όλη-2 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C(OH)CH2OCH3.
 34. 1-αιθοξυαιθενόλη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=C(OCH2CH3)OH.
 35. 2-αιθοξυαιθενόλη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2OCH=CΗOH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 36. 1-αιθενοξυαιθανόλη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH(OCH=CH2)OH (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 37. 2-αιθενοξυαιθανόλη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHOCH2CH2OH.
 38. Προπεν-1-οξυμεθανόλη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2(OCH=CHCH3)OH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 39. Προπεν-2-οξυμεθανόλη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2(OCH2CH=CH2)OH.
 40. (Μεθυλαιθεν)οξυμεθανόλη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2(OC(CH3)=CH2)OH.
 41. 1,2-διμεθοξυαιθενόλη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3OCH=C(OCH3)OH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 42. 2,2-διμεθοξυαιθενόλη με σύντομο συντακτικό τύπο (CH3O)2C=CHOH.
 43. 2-υδροξυβουτανάλη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH(OH)CHO (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 44. 3-υδροξυβουτανάλη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH(OH)CH2CHO (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 45. 4-υδροξυβουτανάλη με σύντομο συντακτικό τύπο HOCH3CH2CH2CHO.
 46. Μεθυλο-2-υδροξυπροπανάλη με σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)2C(OH)CHO.
 47. Μεθυλο-3-υδροξυπροπανάλη με σύντομο συντακτικό τύπο HOCH2CH(CH3)CHO (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 48. 1-υδροξυβουτανόνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2COCH2OH.
 49. 3-υδροξυβουτανόνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH(OH)COCH3 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 50. 4-υδροξυβουτανόνη με σύντομο συντακτικό τύπο HOCH2CH2COCH3.
 51. 2-μεθοξυπροπανάλη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3ΟCH(CH3)CHO (σε δύο (2) οπτικά ισομερή).
 52. 3-μεθοξυπροπανάλη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3ΟCH2CH2CHO.
 53. Αιθοξυαιθανάλη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2ΟCH2CHO.
 54. Μεθοξυπροπανόνη με σύντομο συντακτικό τύπο CH3COCH2OCH3.
 55. Βουτανικό οξύ με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH2COOH.
 56. Μεθυλοπροπανικό οξύ με σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)2CHCOOH.
 57. Προπανικός μεθυλεστέρας με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2COOCH3.
 58. Αιθανικός αιθυλεστέρας με σύντομο συντακτικό τύπο CH3COOCH2CH3.
 59. Μεθανικός προπυλεστέρας με σύντομο συντακτικό τύπο HCOOCH2CH2CH3.
 60. Μεθανικός ισοπροπυλεστέρας με σύντομο συντακτικό τύπο HCOOCH(CH3)2.
 61. 1,4-επιδιοξυβουτάνιο ή 1,2-διοξάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 62. 1',3-εποξυ-1-μεθοξυπροπάνιο ή 1,3-διοξάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 63. 2,2'-εποξυ-1-αιθοξυαιθάνιο ή 1,4-διοξάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 64. 1,3-επιδιοξυβουτάνιο ή 3-μεθυλο-1,2-διοξολάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 65. 1,3-επιδιοξυ-2-μεθυλοπροπάνιο ή 4-μεθυλο-1,2-διοξολάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 66. 1-αιθοξυ-1',2-εποξυαιθάνιο ή 2-μεθυλο-1,3-διοξολάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 67. 1',1-εποξυ-2-μεθοξυπροπάνιο ή 4-μεθυλο-1,3-διοξολάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 68. 1,2-επιδιοξυβουτάνιο ή αιθυλο-1,2-διοξετάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 69. 1,1'-εποξυ-1-μεθοξυπροπάνιο ή αιθυλο-1,3-διοξετάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 70. 1,2-επιδιοξυμεθυλοπροπάνιο ή 3,3-διμεθυλο-1,2-διοξετάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 71. 2,3-επιδιοξυβουτάνιο ή 3,4-διμεθυλο-1,2-διοξετάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 72. 1',2-εποξυ-2-μεθοξυπροπάνιο ή 2,2-διμεθυλο-1,3-διοξετάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 73. 1,1'-εποξυαιθοξυαιθάνιο ή 2,4-διμεθυλο-1,3-διοξετάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 74. 1,1-επιδιοξυβουτάνιο ή προπυλοδιοξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 75. 1,1-επιδιοξυμεθυλοπροπάνιο ή ισοπροπυλοδιοξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 76. 2,2-επιδιοξυβουτάνιο ή αιθυλομεθυλοδιοξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 77. 1,4-εποξυβουτανόλη-1 ή 2-υδροξυοξολάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 78. 1,4-εποξυβουτανόλη-2 ή 3-υδροξυοξολάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 79. 2,4-εποξυβουτανόλη-2 ή 2-μεθυλο-2-υδροξυοξετάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 80. 1,3-εποξυμεθυλοπροπανόλη-1 ή 3-μεθυλο-2-υδροξυοξετάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 81. 1,3-εποξυβουτανόλη-1 ή 4-μεθυλο-2-υδροξυοξετάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή).
 82. 1,3-εποξυμεθυλοπροπανόλη-2 ή 3-μεθυλο-3-υδροξυοξετάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 83. 2,4-εποξυβουτανόλη-1 ή 2-υδροξυμεθυλοξετάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 84. 1',3-εποξυμεθυλοπροπανόλη-1 ή 3-υδροξυμεθυλοξετάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 85. 1,3-εποξυ-1-μεθοξυπροπάνιο ή 2-μεθοξυοξετάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 86. 1,3-εποξυ-2-μεθοξυπροπάνιο ή 3-μεθοξυοξετάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 87. 1,2-εποξυβουτανόλη-2 ή 2-αιθυλο-2-υδροξυοξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 88. 1,2-εποξυβουτανόλη-1 ή 3-αιθυλο-2-υδροξυοξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 89. 3,4-εποξυβουτανόλη-2 ή (1'-υδροξυαιθυλο)οξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 90. 3,4-εποξυβουτανόλη-1 ή (2'-υδροξυαιθυλο)οξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 91. Αιθοξυ-1,2-εποξυαιθάνιο ή αιθοξυοξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 92. 2,3-εποξυβουτανόλη-2 ή 2,3-διμεθυλυδροξυοξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 93. 1,2-εποξυμεθυλοπροπανόλη-1 ή 3,3-διμεθυλυδροξυοξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 94. 2,3-εποξυμεθυλοπροπανόλη-1 ή 2-μεθυλο-2-υδροξυμεθυλοξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 95. 2,3-εποξυβουτανόλη-1 ή 3-μεθυλο-2-υδροξυμεθυλοξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 96. 1,2-εποξυ-2-μεθοξυπροπάνιο ή 2-μεθυλο-2-μεθοξυοξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 97. 1,2-εποξυ-1-μεθοξυπροπάνιο ή 3-μεθυλο-2-μεθοξυοξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύπο
 98. 1,2-εποξυ-3-μεθοξυπροπάνιο ή (μεθοξυμεθυλ)οξιράνιο με σύντομο συντακτικό τύποΕικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.