Τσίπσετ

Ένα σύνολο ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
(Ανακατεύθυνση από Chipset)

Ο όρος τσίπσετ αναφέρεται σε ένα σύνολο ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (τσιπ), τα οποία είναι σχεδιασμένα να δουλεύουν μαζί. Στο εμπόριο θεωρούνται και πωλούνται ως ένα προϊόν.

Intel ICH7 Southbridge σε Intel D945GCPE Desktop Board

Υπολογιστές Επεξεργασία

 
Διάγραμμα του τσίπσετ της μητρικής πλακέτας του υπολογιστή.

Στην επιστήμη των υπολογιστών ο όρος τσίπσετ χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφερθεί σε μια σειρά από εξειδικευμένα τσιπ, πάνω στη μητρική πλακέτα του υπολογιστή ή πάνω σε μια κάρτα επέκτασης. Το πρώτο τσίπσετ για προσωπικούς υπολογιστές ήταν το NEAT για τον υπολογιστή IBM PC AT και τον επεξεργαστή Intel 80286.

Πιο ειδικά, ο όρος αυτός αναφέρεται σε δύο εξειδικευμένα τσιπ πάνω στη μητρική πλακέτα, στο Northbridge και στο Southbridge. Το Northbridge συνδέει τον επεξεργαστή με τις συσκευές πολύ υψηλής ταχύτητας, δηλαδή την κεντρική μνήμη και τον ελεγκτή γραφικών, ενώ το Southbridge συνδέει τον επεξεργαστή με συσκευές και διαύλους μικρότερης ταχύτητας (π.χ. σκληρός δίσκος, PCI κλπ.). Σε όλα τα σύγχρονα τσίπσετ, το southbridge περιέχει ορισμένους ενσωματωμένους ελεγκτές περιφερειακών συσκευών, όπως Ethernet, USB και συσκευές ήχου.

Ένα τσίπσετ είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δουλεύει με συγκεκριμένη σειρά επεξεργαστών. Το τσίπσετ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της απόδοσης του συστήματος, διότι ελέγχει τις επικοινωνίες και τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ του επεξεργαστή και των περιφερειακών συσκευών.

 
Αναλυτικό διάγραμμα της μητρικής πλακέτας.

Ο κατασκευαστής του τσίπσετ τις περισσότερες φορές διαφοροποιείται από τον κατασκευαστή της μητρικής πλακέτας. Μερικοί κατασκευαστές τσίπσετ είναι οι NVIDIA, AMD, VIA, SiS, Intel και η Βroadcom. Οι υπολογιστές της Apple χρησιμοποιούν τσίπσετ σχεδιασμένα αποκλειστικά από αυτήν την εταιρεία, αν και τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εκμεταλλεύεται και διαφορετικής κατασκευής τσίπσετ. Ακόμα, ορισμένοι κατασκευαστές εξυπηρετητών (servers) αναπτύσσουν επίσης δικά τους τσίπσετ για τα προϊόντα τους.

Τη δεκαετία του 1980, η εταιρεία Chips and Technologies η οποία ιδρύθηκε από τον Γκόρντον Κάμπελ ήταν η πρωτοπόρος στην κατασκευή τσίπσετ για προσωπικούς υπολογιστές. Εκείνη την εποχή τα τσίπσετ που κατασκευάζονταν δεν αφορούσαν αποκλειστικά τους προσωπικούς υπολογιστές, αλλά περιλάμβανε ακόμα και διαφορετικούς τομείς της πληροφορικής. Το ίδιο τσίπσετ δηλαδή μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα για εντελώς διαφορετικούς σκοπούς.

Στους προσωπικούς υπολογιστές και τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών της δεκαετίας του ’80 και του ’90, ο όρος τσίπσετ χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει τα οποιαδήποτε τσιπ γραφικών και ήχου.