Το MREN (Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Δίκτυο Μαυροβουνίου) είναι ένας φορέας που συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις δικτύωσης που υποστηρίζουν τις απαιτήσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας στο Μαυροβούνιο. Ο μοναδικός σκοπός του δικτύου MREN είναι να δημιουργήσει, να προωθήσει, να προσφέρει και να συμμετάσχει στη δημιουργία και τη διατήρηση των απαραίτητων βάσεων για τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα του Μαυροβουνίου. Μία από τις κύριες αποστολές του MREN είναι η σύνδεση του ακαδημαϊκό δικτύου με το ερευνητικό και εκπαιδευτικό GÉANT [1] και η ουσιαστική αξιοποίηση του πανευρωπαϊκών και παγκοσμίων ερευνητικών δικτύων από Μαυροβουνίους ερευνητές, επιστήμονες, καθηγητές και φοιτητές. Εκτός από το GÉANT, το MREN συμμετέχει σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα, όπως είναι τα εξής: SEERA-EI, [2] EGI-InSPIRE [3] και HP-SEE. Τα ολοκληρωμένα έργα στα οποία έχει συμμετάσχει το MREN είναι τα εξής: SEE-GRID-SCI, SEEREN και SEE-GRID. Το MREN έχει σαφείς στόχους για την εκπλήρωση του σκοπού του για υποστήριξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την ερευνητική κοινότητα και αυτοί περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δημιουργία και συντήρηση διαδικτυακών πυλών για ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών μεταξύ των χρηστών των ερευνητικών δικτύων καθώς και μεταξύ ευρείων κοινωνικών ομάδων που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ.
 • Υποστήριξη και συμμετοχή σε έργα και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των ΤΠΕ στο Μαυροβούνιο και στο εξωτερικό.
 • Διοργάνωση εργαστηρίων και εκπαιδευτικών πληροφοριών για διάφορες κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Υποστήριξη των σπουδαστών και των ειδικών στην εκπαίδευση που εργάζονται στον τομέα των ΤΠΕ.
 • Τεχνολογική, διοικητική και οικονομική βελτιστοποίηση της σύνδεσης των οργανισμών του Μαυροβουνίου με τα ερευνητικά δίκτυα.
 • Παροχή υποστήριξης σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν κατάρτιση στις ΤΠΕ.
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων και άλλων δημόσιων εκδηλώσεων αφιερωμένων στην προώθηση προηγμένων ΤΠΕ.
 • Διαβούλευση σε έργα ΤΠΕ καθώς και συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη των ΤΠΕ στις ευρωπαϊκές χώρες.

Το MREN εμπλέκεται σε διάφορες δραστηριότητες για την επίτευξη αυτών των στόχων:

 • Εκπροσώπηση του Μαυροβουνίου στον τομέα των ερευνητικών δικτύων.
 • Προώθηση πρακτικών και τεχνολογιών του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
 • Διαχείριση του Εθνικού Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Δικτύου.
 • Προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση τεχνολογικών και αναπτυξιακών έργων.

Για την τεχνική διαχείριση και παρακολούθηση του Εθνικού Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Δικτύου είναι αρμόδιο το Κέντρο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Μαυροβουνίου (UoM), ενώ για τις επαγγελματικές και διοικητικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του MREN είναι αρμόδιο Υπουργείο Επιστημών.

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία