Το πρόγραμμα Phare ήταν ένα από τα τρία προενταξιακά μέσα που χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την ενίσχυση των υποψήφιων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην προετοιμασία τους για ένταξη στην ΕΕ. Αφορούσε κυρίως μέτρα δημιουργίας θεσμών (και συναφείς επενδύσεις) καθώς και μέτρα που αποσκοπούσαν στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, περιλαμβανομένης και της διασυνοριακής συνεργασίας. Το πρόγραμμα αυτό υπαγόταν στη ΓΔ Διεύρυνσης.

Αρχικά το Phare δημιουργήθηκε το 1989 ως Πολωνία και Ουγγαρία: Βοήθεια για την Ανοικοδόμηση των Οικονομιών τους (το οποίο ανταποκρίνεται στα αγγλικά και γαλλικά ακρώνυμα Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies, PHARE). Το πρόγραμμα επεκτάθηκε ώστε να καλύψει τις οκτώ από τις δέκα χώρες της διεύρυνσης του 2004: τις Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία καθώς και τις χώρες που προσχώρησαν το 2007 (Βουλγαρία και Ρουμανία) σε μια περίοδο σαρωτικών οικονομικών αναδιαρθρώσεων και πολιτικών αλλαγών. Phare σημαίνει φάρος στα γαλλικά.

Ως το 2000 ορισμένες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Βοσνία-Ερζεγοβίνη) ωφελούνταν επίσης από το πρόγραμμα. Όμως από το 2001 το πρόγραμμα CARDS παρείχε βοήθεια σε αυτές τις χώρες.

Ύστερα από την πρόσκληση που απηύθυνε το Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993 στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να υποβάλουν αίτηση ένταξης, η παρεχόμενη από το Phare βοήθεια αναπροσανατολίστηκε σε αυτόν τον σκοπό, περιλαμβανόμενης και μιας σημαντικής επέκτασης της στήριξης για επενδύσεις στις υποδομές. Η προενταξιακή έμφαση του Phare τέθηκε σε εφαρμογή το 1997, σε απάντηση της έναρξης της διεύρυνσης από το Συμβούλιο του Λουξεμβούργου. Οι πόροι του Phare εστιάζουν εξολοκλήρου σε προενταξιακές προτεραιότητες που υπογραμμίζονται στους Οδικούς Χάρτες και τις Εταιρικές Σχέσεις Προσχώρησης, οι οποίες καθιερώνουν τις συνολικές προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθήσει μια χώρα για να προετοιμαστεί για ένταξη και τους διαθέσιμους πόρους που θα την βοηθήσουν να το πράξει. Το Εθνικό Πρόγραμμα για την Υιοθέτηση του Κεκτημένου αποτελεί το χρονοδιάγραμμα μιας υποψήφιας χώρας στην προετοιμασία της για ένταξη. Υπολογίζει το χρόνο και το κόστος των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ένταξη και τις επιπτώσεις για το προσωπικό και τους χρηματοδοτικούς πόρους.

ΣημείωσηΕπεξεργασία

Αυτό το άρθρο ενσωματώνει κείμενο από την ιστοσελίδα του Phare στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την εκεί πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων, η αναπαραγωγή επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι μνημονεύεται η πηγή.