Το γράμμα T (t) είναι γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, που προέρχεται από το ελληνικό γράμμα Ταύ. Στο φωνητικό αλφάβητο NATO το T λέγεται Tango.

T
T
Λατινικό αλφάβητο
  Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

Χρήσεις του T ως διεθνούς συμβόλου

Επεξεργασία

Το γράμμα T συμβολίζει:

Χρήσεις του t ως διεθνούς συμβόλου

Επεξεργασία

Το γράμμα t συμβολίζει:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία