Οι Αμμωνίτες, ή Αμμανίτες, ήταν αρχαίος βιβλικός λαός, Βασίλειο, που το όνομά του έλαβε από τον γενάρχη του, γιο του Λωτ, Άμμων. Ήταν οι κάτοικοι της περιοχής της άλλοτε Υπεριορδανίας που ήταν εγκατεστημένοι αρχικά στο βόρειο άκρο της Νεκράς θάλασσας, ανατολικά από την κοιλάδα του Ιορδάνη ποταμού και αργότερα, υπό την πίεση των Αμορραίων αναγκάσθηκαν να μετοικήσουν ανατολικότερα. Προς νότο βρισκόταν το Βασίλειο του Μωάβ. Συγγενικός τους λαός ήταν οι Μωαβίτες.

Η θέση και έκταση του Βασιλείου των Αμμωνιτών

Το σημερινό Αμμάν βρίσκεται στη θέση της κυριότερης Αμμωνιτικής πόλης, της Ραββά Αμών και παλαιότερα Ραββά ή Ραββάθ Αμών. Οι Ισραηλίτες κατά την εποχή της κατάκτησης όπως αναφέρεται στο βιβλίο Κριτές (Κεφ.11, 5) δεν κατάφεραν τελικά να τους καταλάβουν, αλλά αργότερα η χώρα των Αμμωνιτών καταλήφθηκε μερικώς από τις εβραϊκές φυλές Ρουβήν και Γαδ.

Οι Αμμωνίτες φαίνεται πως ενσωματώθηκαν διαδοχικά στην Ασσυριακή, Βαβυλωνιακή και Περσική Αυτοκρατορία. Όμως στη διάρκεια της ανεξαρτησίας τους αποτελούσαν απειλή για τους Ισραηλίτες, όπως πίστευαν οι ίδιοι, επειδή μεταξύ των θεών που λάτρευαν ήταν και ο Μολόχ, τουλάχιστον μέχρι την εποχή των Μακκαβαίων, όπου λίγο αργότερα, το 332 π.Χ. υποτάχθηκαν στον Μέγα Αλέξανδρο όταν και η πρωτεύουσά τους στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Φιλαδέλφεια, (Α΄ Μακκαβαίων Κεφ: 5, 6).

Οι Αμμωνίτες μιλούσαν ιδία γλώσσα συγγενή των Μωαβιτών. Η μεγαλύτερη ανάπτυξή τους προσδιορίζεται από το 1000 π.Χ μέχρι το 332 π.Χ. Αμμωνίτισσα ήταν η σύζυγος του Σολομώντα, Ναάμα, μητέρα του Ροβοάμ.
Τελευταία αναφορά για τους Αμμωνίτες θεωρείται αυτή του Αγίου Ιουστίνου στο τελευταίο έργο του "Διάλογος προς Τρύφωνα" (2ος αιώνας) που σημαίνει ότι υπήρχε ακόμη ως ξεχωριστή εθνότητα στη περιοχή της Παλαιστίνης.

Βιβλικές αναφορές Επεξεργασία

 
Αρχαίο φυλάκιο των Αμμωνιτών στο Αμμάν

Πηγές Επεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.7ος, σελ.444.
  • David and Patt Alexander "Το εκπληκτικό Εγχειρίδιο της Βίβλου" , Εκδόσεις Πέργαμος, Αθήνα 1993, σελ.660.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Ammon στο Wikimedia Commons