Ανθρώπινο σώμα

το βασικότερο στοιχείο του ανθρώπου

Το ανθρώπινο σώμα είναι το βασικότερο στοιχείο του ανθρώπου. Αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς τύπους κυττάρων, οι οποίοι δημιουργούν ιστούς, που με τη σειρά τους συνθέτουν διάφορα συστήματα οργάνων. Αυτά τα όργανα εγγυώνται την ομοιόσταση και τη ζωή του ανθρώπινου σώματος.

Το ανδρικό και γυναικείο ανθρώπινο σώμα εμφανίζεται όπως είναι χωρίς την ηβική, σωματική ή στο πρόσωπο τριχοφυΐα, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην εμφάνιση της ανατομίας. Οι εικόνες είναι από ανθρώπους με λευκό δέρμα, καθώς το χρώμα του ανθρώπινου δέρματος ποικίλει.

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από το κεφάλι, τον λαιμό, τον κορμό (που περιλαμβάνει τον θώρακα και την κοιλιά), τα χέρια (άνω άκρα) και τα πόδια (κάτω άκρα).

Η μελέτη του ανθρώπινου σώματος γίνεται από τις επιστήμες της ανατομίας, της φυσιολογίας, της ιστολογίας και της εμβρυολογίας. Το σώμα ποικίλει ανατομικά με γνωστούς τρόπους. Η φυσιολογία επικεντρώνεται στα συστήματα και τα όργανα του ανθρώπινου σώματος και των λειτουργιών τους. Πολλά συστήματα και μηχανισμοί αλληλεπιδρούν ώστε να διατηρήσουν την ομοιόσταση, με ασφαλή επίπεδα ουσιών όπως το ζάχαρο και το οξυγόνο στο αίμα.

Το σώμα μελετάται από επαγγελματίες της υγείας, φυσιολόγους, ανατομιολόγους και καλλιτέχνες, ως βοήθεια για το έργο τους.