Δέκατη όγδοη δυναστεία Φαραώ

Δυναστεία της Αιγύπτου, μεταξύ 1550-1295 π.Χ., εγκαινίασε το Νέο Βασίλειο

Η Δέκατη όγδοη δυναστεία Φαραώ (18η, αγγλικά: Dynasty XVIII) χρονολογικά τοποθετείται μεταξύ 1550-1295 π.Χ. και εγκαινίασε το Νέο Βασίλειο της Αιγύπτου (1550-1069 π.Χ.), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται επίσης η 19η (1295 – 1186 π.Χ.) και η 20η Δυναστεία (1186 – 1069 π.Χ.).[1][2]

Κεφαλή αγάλματος της Φαραώ Χατσεψούτ, με ανδρικά χαρακτηριστικά φαραωνικής εξουσίας (γένι).

H 18η δυναστεία είναι γνωστή και ως Δυναστεία των Τουθμωσιδών, από τους τέσσερις φαραώ της που είχαν το όνομα "Τούθμωσις". Οι δύο τελευταίες δυναστείες του Νέου Βασιλείου είναι γνωστές και ως περίοδος των Ραμσίδων, λόγω της βασιλείας του Ραμσή Β', ενός από τους σημαντικότερους φαραώ, του οποίου το όνομα έλαβαν και πολλοί από τους βασιλείς που τον διαδέχτηκαν, σε ανάμνησή του.

H 18η Δυναστεία διαιρείται στην λεγόμενη "Προ-Αμάρνα" και την "Μετά-Αμάρνα" περίοδο. Η τελευταία ξεκινά με την άνοδο στον θρόνο του Αμενχοτέπ Δ΄ ή Ακενατέν, το 1352 π.Χ.[3] Ο Ακενατόν ίδρυσε μία νέα πρωτεύουσα στη θέση Akhetaten, όπου βρίσκεται η σημερινή Αμάρνα και καθιέρωσε την λατρεία του ηλιακού δίσκου Ατέν, ως μία και μοναδική θεότητα, μεταφέροντας το κέντρο βάρους της πολιτικής και θρησκευτικής ζωής της Αιγύπτου από τις Θήβες στην Ακετατέν και ακυρώνοντας την παραδοσιακή λατρεία του Άμωνα. Για τον λόγο αυτό μάλιστα άλλαξε και το όνομά του, ώστε να περιέχει το όνομα του θεού Ατέν, αντί του Άμωνα-Ρα.[4]

Πίνακας των Φαραώ

Επεξεργασία
Χρονολογικός Πίνακας των Βασιλέων της 18ης Δυναστείας
Φαραώ Εικόνα Όνομα Θρόνου Περίοδος Βασιλείας Τόπος Ταφής Σύζυγος (-οι) Σχόλια
Άμωσις Α΄
(Ahmose I)
 
Nebpehtyra 1550 - 1525 π.Χ. Ντέιρ ελ-Μπαχάρι, βασιλική κρύπτη ΤΤ320 Διαδέχτηκε τον Καμόζε, τον τελευταίο βασιλιά της 17ης Δυναστείας. Νίκησε τους Υξώς και εγκαινίασε το Νέο Βασίλειο.
Αμενχοτέπ Α΄ (Amenhotep I)


 
Djeserkara 1525 - 1504 π.Χ. Ο διάδοχός του (Τούθμωσις Α΄) δεν ήταν γιός του
Τούθμωσις Α΄ (Thutmose I)
 
Aakheperkara 1504 - 1492 π.Χ. Κοιλάδα των Βασιλέων Αχμόζε (αδελφή του Αμενχοτέπ Α΄), με την οποία απέκτησε την Χατσεψούτ. Δευτερεύουσα σύζυγος (μετά την άνοδο στον θρόνο) ήταν η Mutnofret, μητέρα του γιού του, Τούθμωση Β΄.
Τούθμωσις Β΄ (Thutmose II)
 
Aakheperenra 1492 - 1479 π.Χ. Χατσεψούτ
Τούθμωσις Γ΄ (Thutmose III)
 
Menkheperra 1479 - 1425 π.Χ. Ντέιρ ελ-Μπαχάρι
Χατσεψούτ (Hatshepsut)
 
Maatkara 1473 - 1458 π.Χ. Ντέιρ ελ-Μπαχάρι Τούθμωσις Β΄
Αμενχοτέπ Β΄ (Amenhotep II)
 
Aakheperura 1427 - 1400 π.Χ.
Τούθμωσις Δ΄ (Thutmose IV)
 
Μenkheperura 1400 - 1390 π.Χ.
Αμενχοτέπ Γ΄ (Amenhotep III)
 
Nebmaatra 1390 - 1352 π.Χ. Tiye, Satamun
Αμενχοτέπ Δ'/ Ακενατέν (Amenhotep IV/ Akhenaten)
 
Νεφερκχεπερούρα-Oυενρά 1352 - 1336 π.Χ. Αρχικός τόπος ταφής: Αμάρνα. Μεταφέρθηκε και ενταφιάστηκε πιθανώς στον KV55, στην Κοιλάδα των Βασιλέων

Νεφερτίτη (η κύρια σύζυγος), Kiya (η δεύτερη σύζυγος)

Νεφερνεφερουατέν (Neferneferuaten) βασίλεψε για ελάχιστο χρονικό διάστημα ήταν γυναίκα φαραώ
Σμενκαρέ (Smenkhkare)
 
1335 - 1332 π.Χ. Μεριτατέν (κόρη του Ακενατόν)
Τουταγχατέν/ Τουταγχαμών (Tutankaten/ Tutankhamun)
 
Nebkheperura 1336 - 1327 π.Χ. Κοιλάδα των Βασιλέων, KV62 Ανκχεσεναμούν (Ankhesenamun), κόρη του Ακενατόν
Άυ
 
Kheperkheperura 1327 - 1323 π.Χ. Κοιλάδα των Βασιλέων, WV23 αξιωματούχος του Ακενατέν
Χορεμχέμπ (Horemheb)


 
Djeserkheperura 1323 - 1295 π.Χ. Κοιλάδα των Βασιλέων, KV57 αξιωματούχος του Ακενατέν

Γενεαλογικό δένδρο της 18ης δυναστείας

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άμωσις Α΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αμενχοτέπ Α΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τούθμωσις Α΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χατσεψούτ
 
 
Τούθμωσις Β΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τούθμωσις Γ΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αμενχοτέπ Β΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τούθμωσις Δ΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αμενχοτέπ Γ΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αμενχοτέπ Δ΄ Ακενατόν
 
Νεφερτίτη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανκχεσεναμούν
 
 
Άυ
 
 
Τουταγχαμών
 
Μεριτατέν
 
 
Σμενκαρέ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μουτνεντζμέτ
 
 
Χορεμχέμπ
 
 
 
 

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Shaw, I. 2003, The Oxford History of Ancient Egypt,Oxford University Press, p.p.592-594 (Chronology)
  2. Mieroop, M. Van De. 2011, A History of Ancient Egypt, Wiley-Blackwell, Oxford, King List, p.p.563-565.
  3. Shaw, I. 2003, The Oxford History of Ancient Egypt, chapter 9, Bryan, B. M.: The 18th Dynasty before the Amarna Period (c.1550-1352 B.C.), chapter 10, Dijk, J. Van: The Amarna Period and the Later New Kingdom (c.1352-1069 B.C). Oxford University Press, Oxford.
  4. Mieroop, M. Van De. 2011, A History of Ancient Egypt, Wiley-Blackwell, Oxford, Chapter 8: The Amarna Revolution and the Late 18th Dynasty (ca.1390-1295)

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Βιβλιογραφία - Πηγές

Επεξεργασία