Κατάλογος δυναστειών της αρχαίας Αιγύπτου

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Οι Φαραωνικές δυναστείες της αρχαίας Αιγύπτου αριθμούνται σε 31, που διακρίνονται εκτός της προδυναστικής περιόδου σε επιμέρους επτά περιόδους, των οποίων ακολουθούν η ελληνιστική περίοδος και η ρωμαϊκή περίοδος.

Γενικά Επεξεργασία

Η Συστηματική επιστημονική αρχαιολογική έρευνα της Αιγύπτου ξεκίνησε στις αρχές του 19ου αιώνα όπου και άρχισε ν΄ αναπτύσσεται και η αρχαιολογία. Μέχρι τότε οι περισσότερο γνωστές πληροφορίες για την αρχαία Αίγυπτο ήταν αυτές που περιγράφονται στη Βίβλο καθώς και στα βιβλία του αρχαίου Έλληνα ιστορικού Ηροδότου. Στη συγγραφή της ιστορίας της Αιγύπτου, με την ακριβή έννοια του όρου, συμπεριλαμβάνονται μόνο οι περίοδοι για τις οποίες υπάρχουν ιστορικές αναφορές σε γραπτά κείμενα. Έτσι οι προγενέστερες περίοδοι που για άλλες χώρες ονομάζονται "προϊστορικές" ειδικότερα για την Αίγυπτο ονομάζονται "προδυναστικές", από το γεγονός ότι η αρχαία ιστορία της Αιγύπτου ονομάζεται ιστορική περίοδος όλη η Δυναστική περίοδος από της 1ης δυναστείας μέχρι της του Πτολεμαίου. Ο δε όρος δυναστεία πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον αρχαίο ιερέα και χρονικογράφο συγγραφέα Μανέθωνα προκειμένου να ξεχωρίσει τους "31 Βασιλικούς Οίκους", ή ομάδες Βασιλέων, έκτοτε καθιερώθηκε σε γενικευμένη χρήση επί των διαφόρων Ηγεμονιών[1].

Ο Μανέθων ξεκινά την ιστορία από την 1η δυναστεία, τον πρώτο Φαραώ Μήνη που ένωσε την Άνω με την Κάτω Αίγυπτο (3100 π.Χ.)[2], και φθάνει στη 30η που λήγει το 343 π.Χ. με τον θάνατο του τελευταίου γηγενή Φαραώ του Νεκτανεβός. Το πρωτότυπο κείμενο του Μανέθωνα δεν σώθηκε πλην όμως κάποιες περιλήψεις και επιτομές έχουν διασωθεί σε κείμενα μεταγενεστέρων συγγραφέων που όμως παρουσιάζουν πολλά μειονεκτήματα λόγω της πολύ περιληπτικής αναφοράς, ατελειών και αλλοιώσεων. Έτσι το έργο του εμπλουτίζεται από τις αρχαιολογικές ανασκαφές με σπουδαία ευρήματα, όπως επίσης και κατάλογοι αρχαιότεροι αυτών του Μανέθωνα, με συνέπεια να γίνουν πολλές ανακατατάξεις της σειράς των δυναστειών με τελική σειρά αυτή που παρουσιάζεται και με χρονολογίες κατά προσέγγιση.

Οι δυναστείες αυτές είναι:

Προδυναστική περίοδος Επεξεργασία

Αρχαϊκή περίοδος Επεξεργασία

Αρχαίο βασίλειο Επεξεργασία

Πρώτη μεταβατική περίοδος Επεξεργασία

Μέσο Βασίλειο Επεξεργασία

Δεύτερη μεταβατική περίοδος Επεξεργασία

Νέο Βασίλειο Επεξεργασία

Τρίτη μεταβατική περίοδος Επεξεργασία

Ύστερη περίοδος Επεξεργασία

Ελληνιστική περίοδος Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος τομ.4ος, σελ.252.
  2. Άτλας Παγκόσμιας Ιστορίας 1ο τεύχος, σελ.30

Πηγές Επεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.4ος, σελ.250-278.
  • "Άτλας της Παγκόσμιας Ιστορίας" - Έκδοση 2000 Εφημερίδα Η Καθημερινή, τεύχος 1ο, Αρχαία Αίγυπτος, σελ.30-31.