Αυτό το λήμμα αφορά το φυτό. Για το διάγραμμα ή γράφο, δείτε: Δέντρο (Θεωρία Γράφων).

Το δέντρο είναι πολυετές ξυλώδες φυτό που συνηθέστερα αναπτύσσεται από ένα αυτοστηριζόμενο κορμό ο οποίος στη συνέχεια διακλαδίζεται (όχι απαραίτητα).

Μια καρυδιά.
Φύλλα Διαφορετικών Δέντρων

Παρόλο που η έννοια του δένδρου ως βλαστικής μορφής από το έδαφος είναι σχεδόν κατανοητή, εντούτοις δεν υφίσταται ακριβής ορισμός του, λόγω της πολύ μεγάλης ποικιλίας που εμφανίζουν τα διάφορα είδη του, εξαρτώμενα κυρίως από τις συνθήκες περιβάλλοντος, π.χ. υψόμετρο, θερμοκρασία, υγρασία κ.λπ.

Η ελάχιστη προδιαγραφή ύψους στην ωριμότητα, σύμφωνα με μερικούς συντάκτες, κυμαίνεται (συμβατικά) από 5 μ. έως 7 μ.[εκκρεμεί παραπομπή] Μερικοί συντάκτες θέτουν ένα ελάχιστο της διαμέτρου των κορμών στα 10 εκατ. (περιφέρεια 30 εκατ.).[εκκρεμεί παραπομπή]

Τα ξυλώδη φυτά που δεν διαθέτουν αυτές τις προδιαγραφές, χαρακτηρίζονται γενικά θάμνοι, αλλά και αυτό με επιφύλαξη. Σε σύγκριση με τα περισσότερα άλλα φυτά, πόες και θάμνους, τα δέντρα είναι μακρόβια. Μερικά μάλιστα φθάνουν σε ηλικία αρκετών χιλιάδων χρόνων και αναπτύσσονται έως και πάνω από 115 μέτρα σε ύψος[1].

Τα δέντρα είναι ένα σημαντικό συστατικό του φυσικού τοπίου λόγω της ικανότητάς τους να προλαμβάνουν την διάβρωση και να δημιουργούν καταφύγιο μέσα και κάτω από το φύλλωμά τους. Τα δέντρα διαδραματίζουν επίσης έναν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή του οξυγόνου και τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, καθώς επίσης και στον μετριασμό των επίγειων θερμοκρασιών. Είναι επίσης στοιχεία στον εξωραϊσμό και τη γεωργία, και για την αισθητική τους αξία και για τις συγκομιδές των οπωρώνων τους (όπως τα μήλα). Το ξύλο από τα δέντρα είναι ένα οικοδομικό υλικό, καθώς επίσης και μια πηγή ενέργειας σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Τα δέντρα διαδραματίζουν επίσης έναν ρόλο σε πολλά μυθολογικά έργα. Το 2005 υπήρχαν περίπου 400 δισεκατομμύρια δέντρα στη Γη, περίπου 61 ανά άτομο.

Κάθε είδος δέντρου έχει διαφορετικό τύπο φύλλων , από τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε το είδος του δέντρου . Τα φύλλα μπορεί να έχουν διαφορετικό μέγεθος, σχήμα και χρώμα ανάλογα με το δέντρο στο οποία ανήκουν.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Gymnosperm Database: Sequoia sempervirens