Δείκτης Ανθρώπινης Φτώχειας

Ο Δείκτης Ανθρώπινης Φτώχειας είναι μια ένδειξη του επιπέδου διαβίωσης μιας χώρας, που έχει αναπτυχθεί από τον ΟΗΕ. Θεωρείται ότι μπορεί να απεικονίσει καλύτερα τις διάφορες ελλείψεις του πληθυσμού σε πολύ ανεπτυγμένες χώρες σε σχέση με το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης.[1]

Δείκτης φτώχειας για αναπτυσσόμενες χώρες (HPI-1)Επεξεργασία

Ο σχετικός ιστότοπος του ΟΗΕ περιγράφει αυτό το μέγεθος σαν "ένα σύνθετο δείκτη που μετρά τις ελλείψεις στις τρεις βασικές πλευρές που μελετά ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης - τη μακριά και υγιή ζωή, τη γνώση και την αξιοπρεπή διαβίωση". Ο τύπος υπολογισμού είναι:

  • HPI-1 =  

 : Πιθανότητα κατά τη γέννηση κάποιος να μη φτάσει στην ηλικία των 40 ετών (%)
 : Ποσοστό ενήλικων αναλφάβητων
 : Αστάθμητος μέσος όρος του πληθυσμού χωρίς μόνιμη πρόσβαση σε βελτιστοποιημένο νερό και του αριθμού των παιδιών με μικρότερο βάρος από το φυσιολογικό για την ηλικία τους
 : 3

Δείκτης φτώχειας για επιλεγμένες χώρες του ΟΟΣΑ (HPI-2)Επεξεργασία

Η ιστοσελίδα της Έκθεσης για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη τον περιγράφει ως "ένα σύνθετο δείκτη που μετρά τις ελλείψεις στις τρεις βασικές πλευρές που μελετά ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης - τη μακριά και υγιή ζωή, τη γνώση και την αξιοπρεπή διαβίωση, συμπεριλαμβάνοντας και τον κοινωνικό αποκλεισμό". Ο τύπος με τον οποίο υπολογίζεται είναι:

  • HPI-2 =  

 : Πιθανότητα κατά τη γέννα κάποιος να μη φτάσει την ηλικία των 60 ετών (%)
 : Λειτουργικά αναλφάβητοι ενήλικοι
 : Πληθυσμός κάτω από το όριο της φτώχειας (50% του σταθμισμένου μέσου διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριού)
 : Ποσοστό μακρόχρονης ανεργίας (12 μήνες ή περισσότερο)
 : 3

Η τελευταία αναφορά, του 2006, περιλαμβάνει μόνο τις 18 από τις 21 χώρες με τον υψηλότερο Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Η κατάταξη των χωρών αυτών είναι η εξής (οι χώρες με τη λιγότερη φτώχεια εμφανίζονται στην κορυφή):

Ranking Country HPI-2 Probability at birth of not surviving to age 60 (%) People lacking functional literacy skills (%) Long-term unemployment (%) Population below 50% of median income (%)
1   Σουηδία 6.3 6.7 7.5 1.1 6.5
2   Νορβηγία 6.8 7.9 7.9 0.5 6.4
3   Ολλανδία 8.1 8.3 10.5 1.8 7.3
4   Φινλανδία 8.1 9.4 10.4 1.8 5.4
5   Δανία 8.2 10.3 9.6 0.8 5.6
6   Γερμανία 10.3 8.6 14.4 5.8 8.4
7   Ελβετία 10.7 7.2 15.9 1.5 7.6
8   Καναδάς 10.9 8.1 14.6 0.5 11.4
9   Λουξεμβούργο 11.1 9.2 - 1.2 6.0
10   Αυστρία 11.1 8.8 - 1.3 7.7
11   Γαλλία 11.2 8.9 - 4.1 7.3
12   Ιαπωνία 11.7 6.9 - 1.3 11.8
13   Αυστραλία 12.1 7.3 17.0 0.9 12.2
14   Βέλγιο 12.4 9.3 18.4 4.6 8.0
15   Ισπανία 12.5 7.7 - 2.2 14.2
16   Ηνωμένο Βασίλειο 14.8 8.7 21.8 1.2 12.5
17   Ηνωμένες Πολιτείες 15.4 11.6 20.0 0.4 17.0
18   Δημοκρατία της Ιρλανδίας 16.0 8.7 22.6 1.5 16.2
19   Ιταλία 29.8 7.7 47.0 3.4 12.7

Οι τρεις από τις 21 χώρες που δεν περιλαμβάνονται είναι η Ισλανδία, η Αυστρία και η Νέα Ζηλανδία. Ο πίνακας περιλαμβάνει μόνο τις χώρες με υψηλό ΔΑΑ. Αν περιλαμβάνονταν όλες οι χώρες, η κατάταξη θα ήταν διαφορετική καθώς τις πρώτες θέσεις θα καταλάμβαναν περισσότερο φτωχές χώρες. Ο πλήρης κατάλογος μπορεί να ανακτηθεί από τους συνδέσμους στο τέλος του άρθρου.

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι:

  • Η πιθανότητα κατά τη γέννα κάποιος να μη ζήσει μέχρι τα 60 του χρόνια (% του συνόλου), 2000-2005. Η τιμή του ποικίλλει από 7,1% για την Ιαπωνία έως 11,8% για τις ΗΠΑ. Αυτός είναι ο δείκτης του οποίου η τιμή είναι η καλύτερα γνωστή για όλες τις χώρες. Χαμηλότερες τιμές από αυτές που παρατίθενται εδώ απαντώνται από την 35η του καταλόγου ΔΑΑ.
  • Άνθρωποι που εμφανίζουν λειτουργικό αναλφαβητισμό (% ατόμων που κατατάχθηκαν στο "Επίπεδο 1" (πολύ χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων) της Διεθνούς έρευνας για τον αλφαβητισμό, ηλικίας 16-65, 1994-2003). Κυμαίνεται από 7,5% για τη Σουηδία έως 47% για την Ιταλία. Αυτές οι τιμές είναι ψηλότερες από αυτές που συνήθως καταγράφονται λόγω της φύσης του τεστ της έρευνας.
  • Μακρόχρονη ανεργία (12 μήνες ή περισσότερο, % του εργατικού δυναμικού), 2005. Κυμαίνεται από 0,4% για τη Νορβηγία έως 5% για τη Γερμανία. Αυτός είναι ο δείκτης με τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις, και φτάνει την τιμή του 9,3% στη θέση 37 του καταλόγου ΔΑΑ.
  • Πληθυσμός με εισόδημα κάτω του 50% του μέσου σταθμισμένου διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριού (%), 1994-2002. Παίρνει τιμές από 5,4% για τη Φινλανδία έως 17% για τις ΗΠΑ. Ο πληθυσμός με ημερομίσθιο κάτω των 11 δολλαρίων δεν χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του δείκτη (καθώς είναι γνωστός μόνο για πολύ λίγες χώρες), όμως παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις -για παράδειγμα 10% για την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ αλλά μόλις 0,3% για το Λουξεμβούργο- και θα επηρέαζε την κατάταξη αν συμπεριλαμβανόταν.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία