Δυτικές γερμανικές γλώσσες

Οι Δυτικές γερμανικές γλώσσες είναι υποομάδα του γερμανικού κλάδου των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.

Οι Γερμανικές γλώσσες της Ευρώπης. Η κόκκινη γραμμή στο χάρτη διαχωρίζει τις Δυτικές Γερμανικές από τις Βόρειες Γερμανικές.

Οι δυτικές γερμανικές γλώσσες με τους περισσότερους ομιλητές είναι τα γερμανικά και τα αγγλικά.

Οι Γλώσσες: