Άνοιγμα κυρίου μενού

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

(Ανακατεύθυνση από ΕΥΑΘ)

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (συντ. ΕΥΑΘ Α.Ε., διεθνώς: Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co S.A.) εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης αναφορικά με την ύδρευση και αποχέτευση. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εδρεύει στο ιδιόκτητο κτίριο επί της Εγνατίας 127 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΥΑΘ Α.Ε.
Νομική μορφήΑνώνυμη Εταιρεία
ΕισηγμένηΧΑΑΕΥΑΠΣ
ΚλάδοςΥπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
ΠροκάτοχοςΟΑΘ Α.Ε. και ΟΥΘ Α.Ε.
Ίδρυση1996
ΈδραΕγνατίας 127, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Περιοχές δραστηρ.Θεσσαλονίκη
Σημαντικά πρόσωπαΙωάννης Κρεστενίτης (πρόεδρος, διευθ. σύμβουλος)
Πέτρος Νάστος (γεν. διευθυντής)
ΥπηρεσίεςΎδρευση, Αποχέτευση
Υπάλληλοι352 (2018)
ΘυγατρικέςΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.
ΣλόγκανΕΥΑΘ Παντού!
Ιστότοποςeyath.gr

Πίνακας περιεχομένων

ΙστορικόΕπεξεργασία

Ιδρύθηκε το 1998 (νόμος 2651/3.11.1998, Φ.Ε.Κ. Α' 248/3.11.1998) και προήλθε από τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΥΘ Α.Ε.) και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΑΘ Α.Ε.). Είχε προηγηθεί στις 25 Ιουνίου 1997 η μετατροπή των ΝΠΔΔ ΟΥΘ και ΟΑΘ σε ανώνυμες εταιρίες.

Διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ 135 Τ.Α.) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 2937/2001 Κεφ. Β’ (ΦΕΚ 169/Τ.Α.), καθώς και από το Ν. 3016/2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3091/2002. Τελεί δε υπό την εποπτεία των υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών και Μακεδονίας – Θράκης, η δε διάρκεια αυτής ορίστηκε σε 99 έτη από την 3η Νοεμβρίου 1998, δηλ. μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2097. Το αρχικό καταστατικό της εγκρίθηκε με την Αρ. ΕΓΑ/606/26-7-2001 (ΦΕΚ 989/30.07.2001) απόφαση κι είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) με αριθμό 41913/06/B/98/32.

Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.), με τις από 563/17.10.2000 και 605/27.07.2001 αποφάσεις της, αποφάσισε την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία και πραγματοποιήθηκε με την πώληση μετοχών που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την πώληση υφιστάμενων μετοχών κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο ήταν ο αποκλειστικός μέτοχος έως τότε.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 27/07/2001 αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔιοίκησηΕπεξεργασία

Τον Ιούνιο του 2019, ο από τον Μάιο του 2016 πρόεδρος της ΕΥΑΘ καθηγητής Ιωάννης Κρεστενίτης υπέβαλε την παραίτησή του, ενώ η θητεία του κανονικά έληγε τον Μάιο του 2021.[1]

H ΕΥΑΘ ΠαγίωνΕπεξεργασία

Κατά την εισαγωγή της, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2937/26.07.2001, το κύριο μέρος των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της ΕΥΑΘ Α.Ε. μεταφέρθηκε κατά κυριότητα στο νεοσυσταθέν ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΥΑΘ Παγίων» άνευ ανταλλάγματος. Με σύμβαση διάρκειας 30 ετών, που υπογράφηκε στις 27.07.2001 μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου, της ΕΥΑΘ Παγίων και της ΕΥΑΘ Α.Ε. χορηγήθηκε στην ΕΥΑΘ Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς της. Με την ίδια σύμβαση η ΕΥΑΘ Παγίων οφείλει να παρέχει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. τις αναγκαίες ποσότητες νερού, έναντι τιμήματος, για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών της, η δε ΕΥΑΘ Α.Ε. οφείλει να λαμβάνει μέριμνα για την ορθολογική χρήση του πωλούμενου ύδατος και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των διαρροών και απωλειών με τη βελτίωση κι ανακατασκευή του δικτύου υδροδότησης.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία