Αικατερίνη των Μεδίκων, κυβερνήτης της Σιένα - Άλλες γλώσσες