Μέτωπο Εθνικής Απελευθέρωσης Φαραμπούντο Μαρτί - Άλλες γλώσσες