Απογραφές Πληθυσμού
← 1928 1940 → 1951

Η ελληνική απογραφή του 1940 ήταν η εικοστή τρίτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους. Διενεργήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1940[1], δώδεκα μέρες πριν από την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου (28 Οκτωβρίου 1940). Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία που συλλέχθηκαν θα έδιναν μια πλήρη απεικόνιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού, καθώς συλλέχθηκαν στοιχεία μεταξύ άλλων για τη θρησκεία και τη γλώσσα, ωστόσο αυτά δεν επεξεργάστηκαν πλήρως, λόγω του πολέμου και της Κατοχής που ακολούθησε. Εξαιτίας αυτού, η μόνη δημοσίευση που διαθέτουμε δίδει την κατανομή του πραγματικού και νόμιμου πληθυσμού στις υφιστάμενες το 1940 διοικητικές ενότητες.

Ο συνολικός (πραγματικός) πληθυσμός ανήλθε σε 7.344.860 κατοίκους και παρουσίασε αύξηση, σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή του 1928, κατά 1.140.176 κατοίκους. Η πυκνότητα του πληθυσμού ήταν 56,8 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Το 32,8% του πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές, το 14,8% σε ημιαστικές και το 52,4% σε αγροτικές περιοχές. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Διοικήσεως Πρωτευούσης ήταν 1.123.346. Η απογραφή κυρώθηκε με Βασιλικό Διάταγμα την 28η Ιανουαρίου του 1946 (ΦΕΚ 29/Α').

Συγκεντρωτικός πίνακας

Επεξεργασία

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον πραγματικό, νόμιμο και μόνιμο πληθυσμό ανά νομούς. Η εδαφική κατάσταση των νομών είναι ίδια με σήμερα, με ορισμένες εξαιρέσεις. Ο σημερινός νομός Λευκάδος που ανήκει στα Ιόνια Νησιά, κατά την απογραφή αποτελούσε επαρχία του νομού Πρεβέζης της Ηπείρου. Στη Θεσσαλία υπάρχουν δύο νομοί: ο νομός Λαρίσης, ο οποίος περιλαμβάνει και το σημερινό νομό Μαγνησίας και ο νομός Τρικάλων, που περιλαμβάνει και το σημερινό νομό Καρδίτσης. Στη Θράκη, ο σημερινός νομός Ξάνθης αποτελεί μέρος του νομού Ροδόπης. Στη Μακεδονία, οι νομοί Ημαθίας και Πιερίας ανήκουν στο νομό Θεσσαλονίκης, ενώ οι σημερινοί νομοί Καστοριάς και Γρεβενών αποτελούσαν, κατά την απογραφή του 1940, μέρος των νομών Φλωρίνης και Κοζάνης αντίστοιχα. Στην Πελοπόννησο, βρίσκεται, επίσης, ενοποιημένος ο νομός Αργολίδος με το νομό Κορινθίας. Στη Στερεά Ελλάδα, εμφανίζονται μαζί οι Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Αττικής και Βοιωτίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος, ενώ ο σημερινός νομός Ευρυτανίας βρίσκεται, ως επαρχία, στο νομό Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Διοικητική διαίρεση Πραγματικός Νόμιμος Μόνιμος
Βασίλειον της Ελλάδος 7.344.860 7.285.674 7.347.002
Αιγαίο 433.037 488.458 443.405
Νομός Κυκλάδων 129.015 158.524 131.654
Νομός Λέσβου 159.031 169.548 161.832
Νομός Σάμου 69.138 77.184 71.491
Νομός Χίου 75.853 83.202 78.428
Ήπειρος 362.332 383.764 367.695
Νομός Άρτης 65.175 67.028 65.885
Νομός Θεσπρωτίας 62.457 67.383 65.086
Νομός Ιωαννίνων 162.150 174.507 163.301
Νομός Πρεβέζης 72.550 74.846 73.423
Θεσσαλία 573.417 580.029 577.247
Νομός Λαρίσης 322.273 316.940 321.087
Νομός Τρικάλων 251.144 263.089 256.160
Θράκη 359.923 353.249 354.816
Νομός Έβρου 154.773 153.361 153.071
Νομός Ροδόπης 205.150 199.888 201.745
Ιόνιοι Νήσοι 219.562 236.469 223.448
Νομός Ζακύνθου 41.165 45.200 42.148
Νομός Κέρκυρας 111.548 114.931 113.209
Νομός Κεφαλληνίας 66.849 76.338 68.095
Κρήτη 438.239 452.025 442.336
Νομός Ηρακλείου 167.918 169.668 168.717
Νομός Λασιθίου 71.172 73.993 72.352
Νομός Ρεθύμνης 73.056 78.397 74.638
Νομός Χανίων 126.093 129.967 126.632
Μακεδονία 1.759.130 1.702.204 1.728.222
Νομός Δράμας 145.089 136.799 138.245
Νομός Θεσσαλονίκης 577.128 541.259 567.888
Νομός Καβάλας 138.133 135.134 135.789
Νομός Κιλκίς 99.389 100.164 99.816
Νομός Κοζάνης 197.476 206.473 199.667
Νομός Πέλλης 127.597 124.758 127.105
Νομός Σερρών 232.224 217.594 223.132
Νομός Φλωρίνης 156.168 157.662 154.752
Νομός Χαλκιδικής 81.180 82.361 81.828
Πελοπόννησος 1.163.602 1.228.531 1.173.541
Νομός Αργολίδος και Κορινθίας 199.148 204.160 197.009
Νομός Αρκαδίας 170.306 191.478 173.994
Νομός Αχαΐας 222.060 221.557 221.633
Νομός Ηλείας 186.945 199.197 189.729
Νομός Λακωνίας 144.156 156.426 147.076
Νομός Μεσσηνίας 240.987 255.713 244.100
Στερεά Ελλάς 2.035.618 1.845.131 2.032.638
Νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας 251.442 264.797 256.450
Νομός Αττικής και Βοιωτίας 1.394.021 1.180.223 1.380.219
Νομός Ευβοίας 177.076 187.032 179.553
Νομός Φθιώτιδος και Φωκίδος 213.079 225.492 216.416
Άγιον Όρος 4.746 3.131 3.667

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Φύλλο εφημερίδας "Έθνος" της 15 Οκτωβρίου 1940, σελ. 1: "Σήμερα μοιράζονται εις όλα τα σπίτια τα Δελτία Απογραφής του πληθυσμού. Αύριον 16 Οκτωβρίου όλοι πρέπει να τα συμπληρώσουν"