Θέμα Θεσσαλονίκης

θέμα (διοικητική διαίρεση) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
Για άλλες χρήσεις, δείτε: Θεσσαλονίκη (αποσαφήνιση).
Χάρτης της διοικητικής διαίρεσης του Βυζαντίου (έτος 900)
Χάρτης της διοικητικής διαίρεσης του Βυζαντίου (έτος 1045)

Το Θέμα Θεσσαλονίκης αποτελούσε διοικητικό διαμέρισμα («θέμα») της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.