Ινδικό σκάκι

σκακιστική παραλλαγή

Το Ινδικό σκάκι είναι η επίσημη παραλλαγή στο σκάκι που παιζόταν στην Ινδία κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Οι αρχαιότερη μορφή του είναι γνωστή ως Chaturanga, και εξαπλώθηκε προς τα δυτικά μέσω της Περσίας κατά τον 7ο αιώνα. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές του, που όλες έχουν κανόνες παρόμοιους με τους σύγχρονους κανόνες του σκακιού, με διαφορές όσον αφορά το ροκέ, την προαγωγή πιονιού, κ.λπ., παραλλαγές οι οποίες ήταν δημοφιλείς στην Ινδία μέχρι τη δεκαετία του 1960 και ενδεχομένως εξακολουθούν να παίζονται στις επαρχίες της.

Ινδικοί πεσσοί

Διαφορές με το Δυτικό σκάκι Επεξεργασία

αβγδεζηθ
88
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Παράταξη εκκίνησης, στην οποία αντί για βάρκες μπορούν εναλλακτικά να τοποθετηθούν καμήλες ή αξιωματικοί.
  • Ο λευκός βασιλιάς τοποθετείται στη σκακιέρα πάντα στα δεξιά της λευκής βασίλισσας και απέναντί του τοποθετείται ο μαύρος βασιλιάς.
  • Όταν ο βασιλιάς μείνει στο παιχνίδι μόνο με πιόνια, ο αντίπαλος δεν του κάνει σαχ και μπορεί να τον κερδίσει με κάποιο πατ.
  • Το κανονικό ροκέ με πύργο και βασιλιά δεν μπορεί να γίνει. Ο βασιλιάς, για μία μόνο φορά στην παρτίδα, μπορεί να κινηθεί όπως ο ίππος, η κίνηση αυτή είναι γνωστή ως ινδικό ροκέ.
  • Η βασίλισσα, εκτός του ότι κινείται όπως ο πύργος και ο αξιωματικός, μπορεί επιπλέον να κινείται ως ίππος, έτσι είναι πιο ισχυρή από τη σύγχρονη εκδοχή της (βλ. Αμαζόνα).
  • Η διπλή αρχική κίνηση των πιονιών απουσιάζει από το Ινδικό σκάκι, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει και πάρσιμο εν διελεύσει.
  • Το πιόνι που φτάνει στο αντίθετο άκρο της σκακιέρας προάγεται στο κομμάτι που βρισκόταν εκεί κατά την παράταξη εκκίνησης, αν το κομμάτι αυτό ήταν ο βασιλιάς, τότε προάγεται σε βασίλισσα.
  • Δεν επιτρέπεται η υποπροαγωγή, δηλαδή η προαγωγή σε κάποιο κομμάτι χαμηλότερης αξίας από αυτό που πρόκειται να προαχθεί.
  • Δεν μπορεί να συλληφθεί το τελευταίο κομμάτι που απομένει στην κάθε πλευρά.

Πεσσοί Επεξεργασία

Η βασίλισσα ονομάζεται Mantri (Υπουργός). Ο ίππος καλείται Ghoda (άλογο) και στην εικονογραφία είναι όμοιος με τον σύγχρονο ίππο. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την ινδική σκακιστική ορολογία για τους διάφορους πεσσούς:[1]

Εικόνα Όνομα Διεθνώς Χίντι Πεσσός
  Βασιλιάς King Raja Βασιλιάς
  Υπουργός Minister Mantri Βασίλισσα
  Βάρκα / Καμήλα Boat / Camel Nauka / Oont Αξιωματικός
  Άλογο Horse Ghoda Ίππος
  Ελέφαντας Elephant Haathi Πύργος
  Πεζικάριος Infantry Padah Πιόνι

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Cazaux, Jean-Louis. «Indian Chess Sets». Another view on Chess: Odyssey of Chess. Ανακτήθηκε στις 30 Απριλίου 2016.