Καντόνι (διοικητική διαίρεση)

τύπος διοικητικής υποδιαίρεσης μιας χώρας

Ο όρος καντόνι χρησιμοποιείται για να περιγράψει την διοικητική διαίρεση ορισμένων κρατών. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα καντόνια αποτελούν περιοχές μάλλον μικρής έκτασης και αντιστοιχούν χονδρικά στις κομητείες και τους νομούς. Τυπικότερο παράδειγμα καντονιών αποτελούν αυτά της Ελβετίας, το σύνολο των οποίων συναποτελούν τη λεγόμενη «Ελβετική Συνομοσπονδία»· υπ' αυτό το πρίσμα τα εν λόγω καντόνια θεωρούνται αυτόνομα και κυρίαρχα κρατίδια.

Χάρτης της Ελβετίας με εμφαινόμενα τα καντόνια και το όνομα του καθενός.

Ακολουθεί ένας κατάλογος χωρών που χρησιμοποιούν το χωροταξικό σύστημα με καντόνια.

Βέλγιο Επεξεργασία

Βολιβία Επεξεργασία

Ομοσπονδία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Επεξεργασία

 
Τα καντόνια (εμφαινόμενα σε λατινική αρίθμηση) αφορούν μόνο το ομόσπονδο κομμάτι της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το υπόλοιπο 49% της οποίας απαρτίζεται από τη Σερβική Δημοκρατία.

Γαλλία Επεξεργασία

  • Καντόνια της Γαλλίας. Η Γαλλία διαιρείται σε 4.035 καντόνια, τα οποία συναποτελούν 342 δημοτικά διαμερίσματα (arrondissement) και 101 γεωγραφικά διαμερίσματα.

Γουαδελούπη Επεξεργασία

Μαρτινίκα Επεξεργασία

Ελβετία Επεξεργασία

Ισημερινός Επεξεργασία

Καναδάς Επεξεργασία

Κόστα Ρίκα Επεξεργασία

Λίβανος Επεξεργασία

Λουξεμβούργο Επεξεργασία

Ολλανδία Επεξεργασία

Καντόνια ιστορικών χωρών Επεξεργασία