Κατάλογος Βυζαντινών συνθηκών

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ακολουθεί ένας κατάλογος των συνθηκών και συμφωνιών που υπογράφτηκαν κατά την ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Ο ορισμός της συνθήκης είναι η συμφωνία της Ρωμανίας με κάποια ξένη δύναμη, περιλαμβανομένων συμφωνιών ειρήνης, εμπορικών συμφωνιών και συνεννοήσεων μεταξύ των δύο δυνάμεων. Για εξωτερικές συγκρούσεις βλέπε Κατάλογος των Βυζαντινών πολέμων.

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το διάστημα 330-1453.

Δυναστείες Κωνσταντίνου Α΄-Θεοδοσίου Α΄-Ιουστινιανού Α΄Επεξεργασία

Δυναστείες Ηρακλείου-Εικονομάχων-ΜακεδόνωνΕπεξεργασία

Δυναστείες Κομνηνών-Αγγέλων-ΠαλαιολόγωνΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Bartusis, Mark C. (1997). The Late Byzantine Army: Arms and Society 1204–1453. University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-1620-2.
  • Cavallo, Guglielmo (1997). The Byzantines. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-09792-3.
  • Laiou, Angeliki (2009). "Political-historical survey - D. 1204-1453". In Jeffreys, Elizabeth; Haldon, John; Cormack, Robin (eds.). The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-925246-6.
  • Nicol, Donald MacGillivray (1993). The Last Centuries of Byzantium, 1261–1453. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-43991-6.
  • Nicol, Donald MacGillivray (1996). The Reluctant Emperor: A Biography of John Cantacuzene, Byzantine Emperor and Monk, C. 1295–1383. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-52201-4.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία