Άνοιγμα κυρίου μενού

Κατάλογος καρτ ποστάλ Ασπιώτη

Κατάλογος των κάρτ ποστάλ που εκδόθηκαν από την εταιρεία Ασπιώτη στις αρχές του 20ού αιώνα
Αλλαγή φρουράς στην Αθήνα. Καρτ ποστάλ του Ασπιώτη.
Αναπαραγωγή υδατογραφίας του Πάνου Αραβαντινού.

Η εταιρεία γραφικών τεχνών Ασπιώτης, εξέδωσε στις αρχές του 20ού αιώνα σειρά επιστολικών δελταρίων (καρτ ποστάλ). Από αυτά, 400 περίπου ήταν έγχρωμα (τρίχρωμες λιθογραφίες) και άλλα τόσα περίπου ασπρόμαυρα.[1]

Τα περισσότερα καρτ ποστάλ του Ασπιώτη ήταν αριθμημένα στην όψη τους.

Το λογότυπο του Ασπιώτη εμφανίζεται, τις περισότερες φορές, στην πίσω όψη του καρτ ποστάλ. Από τα τέλη του 1906 μέχρι τις αρχές του 1909 το λογότυπο ήταν: Χρωμοτυπολιθογραφικόν Εργοστάσιον Κ. Γ. Ασπιώτη - Κέρκυρα. Τα περισότερα καρτ ποστάλ φέρουν το λογότυπο: Χρωμοτυπολιθογραφείον Αδελφών Γ. Ασπιώτη - Κέρκυρα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τις αρχές του 1909 μέχρι το 1925 περίπου, όταν η εταιρεία μετονομάστηκε σε: Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γραφικών Τεχνών Αδελφών Γ. Ασπιώτη - Κέρκυρα.[2]

Το μπλε λογότυπο της εταιρείας Ασπιώτη
που χρησιμοποιήθηκε περί το 1906.
Το καφέ λογότυπο της εταιρείας Ασπιώτη
που χρησιμοποιήθηκε από το 1906 μέχρι το 1909.
Το πράσινο λογότυπο της εταιρείας Ασπιώτη
που χρησιμοποιήθηκε από το 1909 μέχρι το 1925.


Έγχρωμα καρτ ποστάλ Ασπιώτη με αρίθμησηΕπεξεργασία

Στον κατάλογο που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία των έγχρωμων αριθμημένων καρτ ποστάλ που εξέδωσε ο Ασπιώτης. Η αρίθμηση αυτών των καρτ ποστάλ ξεκινά από τον αριθμό 100. Το μεγαλύτερο νούμερο που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα είναι το 363, ανεβάζοντας, έτσι, τον συνολικό αριθμό των έγχρωμων αριθμημένων καρτ ποστάλ του Ασπιώτη σε 264. Όσα νούμερα δεν έχουν εντοπισθεί ακόμη, αφήνονται κενά.
Η πρώτη στήλη περιέχει τον αριθμό που εμφανίζεται στη λεζάντα του καρτ ποστάλ.
Στη δεύτερη στήλη εμφανίζεται φωτογραφία του καρτ ποστάλ, εφόσον είναι διαθέσιμη στα commons.
Στην τρίτη στήλη καταγράφεται η ελληνική λεζάντα του καρτ ποστάλ. Στις περιπτώσεις που το ίδιο θέμα έχει εκδοθεί με διαφορετική λεζάντα, καταγράφεται και η δεύτερη λεζάντα, ακολουθώντας το διαζευκτικό ή.
Στην τέταρτη στήλη καταχωρίζεται ο καλλιτέχνης, του οποίου έργο αναπαράγεται στο καρτ ποστάλ.
Στην πέμπτη στήλη σημειώνονται τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με το καρτ ποστάλ.


Κατάλογος έγχρωμων καρτ ποστάλ Ασπιώτη με αρίθμηση.[3]
(Αριθμοί 100 - 363)
Αριθμός Φωτογραφία Λεζάντα Καλλιτέχνης Σημειώσεις
100
 
ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
101
 
Ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΘΝΗΣΚΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
102
 
ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΛΙΜΗΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
103
 
ΟΔΟΣ ΕΥΓΕNΕIΟY BΟYΛΓAΡEΩΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
104
 
ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
105
 
KΗΠΟΣ ΑΝΑΚTΟΡΟY "MON REPOS" - ΚΕΡΚΥΡΑ
ή ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ "ΜΟΝ REPOS" - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
106
 
ΠΕΡΑΜΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
107
 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ
Γιαλλινάς
108
 
ΧΩΡΙΚΗ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Μποκατσιάμπης
109
 
ΠΟΝΤΙKΟΝΗΣI - ΚΕΡKYΡA
ή ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γιαλλινάς
110
 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γιαλλινάς
111
 
AΧIΛΛΕΙΟN - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
112
 
ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γιαλλινάς
113
 
ΧΩΡΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΕΡKYΡAΣ
Γιαλλινάς
114
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
115
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
116
 
ΑΠΟΨΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
117
 
ΔΥΤΙΚΗ AΠΟΨIΣ ΣTYΛΩN ΟΛΥΜΠIΟY ΔIΟΣ - AΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
118
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
119
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
120
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
121
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
122
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
123
 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
ή ΣΤΥΛΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
124
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
125
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
126
 
ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
127
 
ΘΗΣΕΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
128
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
129
 
ΧΩΡΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μποκατσιάμπης
130
 
ΧΩΡΙΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μποκατσιάμπης
131
 
ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ
Μποκατσιάμπης
132
 
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
ή ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΛΕΒΑΔΕΙΤΙΣΣΑΣ 1821
Μποκατσιάμπης
133
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
134
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
135
 
ΓΕΡΩΝ ΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μποκατσιάμπης
136
 
ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ
Μποκατσιάμπης
137
 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γιαλλινάς
138
 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ
Ράλλης
139
 
AΠΟΨIΣ ΤΕΙΧΩN ΚΕΡKYΡAΣ
Γιαλλινάς
140
 
ΧΩΡIΟN ΠEΛΕΚAΣ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
141
 
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ
Γιαλλινάς
142
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
143
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Τριβώλης
144
 
ΕΛΛΗΝΙΣ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ
Ράλλης
145
 
ΜΕΓΑΡΙΣ
Ράλλης
146
 
Η ΧΗΡΑ
Ράλλης
147
 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ράλλης
148
 
ΤΟ ΘΥΜΙΑΜΑ
Ράλλης
149
 
Ο ΔΕΣΜΩΤΗΣ
Ράλλης
150
 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μποκατσιάμπης
151
 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΞ ΥΠΑΤΗΣ
Μποκατσιάμπης
152
 
ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ ΧΩΡΙΚΩΝ
Μποκατσιάμπης
153
 
ΧΩΡΙΚΗ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μποκατσιάμπης
154
 
ΧΩΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ
Μποκατσιάμπης
155
 
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗ
Μποκατσιάμπης
156
 
ΧΩΡΙΚΗ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Μποκατσιάμπης
157
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗ
Μποκατσιάμπης
158
 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΚ ΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Μποκατσιάμπης
159
 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΞ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Πιερρής
160
 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
Ράλλης
161
 
AΧIΛΛΕΙΟN - ΚΕΡKYΡAΣ
Γιαλλινάς
162
 
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
163
 
ΧΩΡIΟN ΠΟTAMΟΣ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
164
 
ΟΔΟΣ ΠΗΓΗΣ ΑΥΤΟKΡATΕIΡAΣ EΛIΣAΒET ΓAΣTΟYΡIΟN ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
165
 
AΠΟΨIΣ ΕΚ ΧΩΡIΟY BYΡΟY - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
166
 
ΧΩΡIΟN ΜΠΕΝΙTΣAI - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
167
 
ΟΙΚΙΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝ ΒΥΡΩ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γιαλλινάς
168
 
ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Γιαλλινάς
169
 
AΠΟΨIΣ ΕΚ ΧΩΡIΟΥ ΠEΛΕΚΑ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
170
 
ΕΚΚΛΗΣIA AΓIAΣ BAΡBAΡAΣ ΠΟTAMΟΣ - ΚΕΡKYΡΑ
Γιαλλινάς
171
 
ΤΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ
Μποκατσιάμπης
172
 
ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΑΙ
Μποκατσιάμπης
173
 
ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Άγνωστος
Δυσανάγνωστη υπογραφή καλλιτέχνη. Πιθανότατα ο ίδιος με το Νο. 177
174
 
ΧΩΡΙΚΗ ΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Μποκατσιάμπης
175
 
ΧΩΡΙΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μποκατσιάμπης
176
 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μποκατσιάμπης
177
 
ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Άγνωστος
Δυσανάγνωστη υπογραφή καλλιτέχνη. Πιθανότατα ο ίδιος με το Νο. 173
178
 
ΧΩΡIΟN ΚΑΡΟYΣAΔEΣ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
179
 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
180
 
ΝΑΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
181
 
ΚΡΥΠΤΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
Λάντσας
182
 
ΜΝΗΜΕΙΟ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
183
 
ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
184
 
ΠΥΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
185
 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
186
 
ΑΠΟΨΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Γιαλλινάς
187
 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
188
 
NAΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ AKΡΟKΟΡINΘΟΣ
Γιαλλινάς
189
 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 1833-1851 ΟΠΛΙΤΑΙ
Αραβαντινός
190
 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΕΠΙ ΟΘΩΝΟΣ
ή ΣΤΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Αραβαντινός
191
 
ΣΤΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Αραβαντινός
192
 
ΟΠΛΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 1851-1868
Αραβαντινός
193
 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ
Αραβαντινός
194
 
ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΑ
Αραβαντινός
195
 
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Αραβαντινός
196
 
ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΙΠΠΙΚΟΝ
Αραβαντινός
197
 
ΙΠΠΙΚΟΝ
Αραβαντινός
198
 
ΕΥΖΩΝΟΙ
ή ΕΥΖΩΝΟΙ (ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ)
Αραβαντινός
199
 
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Αραβαντινός
200
 
ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
Αραβαντινός
201
 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
Αραβαντινός
202
 
ΣΤΟΛΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ 1870 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ
Αραβαντινός
203
 
ΟΠΛΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ 1870 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Αραβαντινός
204
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Αραβαντινός
205
 
ΣΧΟΛΑΙ
Αραβαντινός
206
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
Αραβαντινός
207
 
ΤΟ ΝΕΟΝ ΘΩΡΗΚΤΟΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ"
ή ΘΩΡΗΚΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ
Γιαλλινάς
208
 
ΜΟΝΗ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
209
Εικόνα
στη σελ. 341
ΣΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' ΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΑΘΗΝΩΝ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035
210
Εικόνα
στη σελ. 341
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ - Ο ΠΟΡΟΣ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035
211
Εικόνα
στη σελ. 341
ΑΠΟΨΙΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035
212
Εικόνα
στη σελ. 340
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΝΟΥ - ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035
213
Εικόνα
στη σελ. 340
ΠΗΛΙΟΝ - ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035. Τώρα στη συλλογή Παντιά Μαργαρίτη.[4]
214
Εικόνα
στη σελ. 341
ΑΠΟΨΙΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΟΣ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035
215
Εικόνα
στη σελ. 341
ΠΕΥΚΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035
216
Εικόνα
στη σελ. 341
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035
217
Εικόνα
στη σελ. 340
ΠΗΛΙΟΝ - ΤΟ ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035. Τώρα στη συλλογή Φάνη Κούσουλα.[5]
218
 
ΑΠΟΨΙΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΜΕΤΕΩΡΑ)
Γιαλλινάς
219
 
ΑΠΟΨΙΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Γιαλλινάς
220
ΜΕΤΕΩΡΑ (ΑΝΑΒΑΣΙΣ)
Γιαλλινάς
221
ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΜ (ΜΕΤΕΩΡΑ)
Γιαλλινάς
222
MONΗ BAΡΛΑΜ - ΜΟΝΗ ΡΩΣΣΑΝΗΣ (METEΩΡA)
Γιαλλινάς
223
ΑΠΟΨΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Γιαλλινάς
224
ΑΠΟΨΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ
Γιαλλινάς
225
ΘEATΡΟN ΗΡΩΔΟY TΟY ΑΤΤΙKΟY
Γιαλλινάς
226
ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
227
ΑΠΟΨΙΣ ΕΚ TΗΣ MONΗΣ ΠAΛAIΟΚΑΣTΡITΣΗΣ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
228
ΧΩΡIΟN BYΡΟ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
229
ΑΠΟΨΙΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
230
BΡAΧΟI ΠAΛAIΟΚΑΣTΡITΣΗΣ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
231
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΕΜΠΩΝ
Γιαλλινάς
232
ΕΛΑΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
233
ΤΟΠΕΙΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
234
ΤΟ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ
Ράλλης
235
ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΝ
Ράλλης
236
ΚΙΡΚΑΣΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΗ
Ράλλης
237
ΛΟΥΤΡΟΝ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΚΟΝ
Ράλλης
238
ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ
Ράλλης
239
ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ
Ράλλης
240
ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τα καρτ ποστάλ 240-258 εκδόθηκαν στις αρχές του 1913, αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ηπείρου.
241
ΤΑ ΕΝ ΜΠΙΖΑΝΙΩ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΑ
242
ΤΑ ΕΝ ΜΠΙΖΑΝΙΩ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΑ
243
ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
244
Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
245
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΣΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
246
ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟΝ ΕΚ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ - ΜΠΙΖΑΝΙ
247
ΟΙΚΙΑ ΑΛΗ ΠΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΑΙ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
248
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
249
ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ
250
ΦΥΛΑΚΑΙ ΑΛΗ ΠΑΣΣΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
251
Ο ΒΟΤΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΖΩΝ ΤΑΣ ΤΟΡΠΙΛΛΑΣ ΤΟΥ
252
Ο ΒΟΤΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΥ ΤΟΥ
253
ΔΡΟΜΟΣ ΕΜΙΝ ΑΓΑ - ΚΑΝΕΤΑ
254
  ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ
255
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ
256
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
257
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
258
ΤΖΑΜΙΟΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
259
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
260
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΑΘΗΝΑΙ
261
ΒΑΛΛΙΑΝΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
262
ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΘΗΝΑΙ
263
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
264
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΗΣΕΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
265
ΑΛΣΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ "ΠΡΙΓΚΗΠΟΠΟΥΛΑ"
266
ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
267
ΚΕΦΑΛΑΡΙ - (ΚΗΦΙΣΣΙΑ)
268
ΑΛΣΟΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ
ή ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
269
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
ή ΚΗΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΒ'- ΑΘΗΝΑΙ
270
ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
271
ΚΙΘΑΡΑ ΤΑΤΟΪΟΥ
272
ΟΔΟΣ ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ - ΑΘΗΝΑΙ
273
ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΗΝΑΙ
274
ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ - ΚΗΦΙΣΣΙΑ
275
ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΡΙ - ΚΗΦΙΣΣΙΑ)
276
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ - ΤΑΤΟΪΟΝ
277
ΖΑΠΠΕΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
278
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
279
ΟΔΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΑΘΗΝΑΙ
280
ΝΑΟΣ ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑΙ
281
ΣΤΑΔΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
282
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
283
ΑΠΟΨΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
284
ΑΛΣΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ - ΤΑΤΟΪΟΝ
285
ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΒ' - ΑΘΗΝΑΙ
286
ΣΤΥΛΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
287
ΘΕΑΤΡΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
288
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
289
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
290
ΝΑΟΣ ΑΙΟΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
291
ΣΤΗΛΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
292
ΣΤΟ ΠΗΓΑΔΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
293
ΑΝΑΚΤΟΡΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
294
ΠΩΛΗΤΡΙΑΙ ΜΗΛΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
295
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΜΗΛΩΝ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
296
ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
297
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
298
ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑ (ΑΘΗΝΩΝ)
299
  ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ ΜΕΓΑΡΩΝ
300
  ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
301
  ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
302
  ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
303
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
304
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
305
ΧΩΡΙΚΟΙ ΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΕΚΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
306
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ κ. Σ. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ
307
ΧΩΡΙΚΑΙ ΚΟΥΡΑΜΑΔΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
308
ΟΔΑΛΙΣΚΗ
Ράλλης
309
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Βρανάς
310
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΚΑΡΥΑ
Μαθιόπουλος
311
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΑΘΗΝΑΙ
Μαθιόπουλος
312
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΑΘΗΝΑΙ
Μαθιόπουλος
313
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΥΚΟΝΟΣ
Μαθιόπουλος
314
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΑΝΗ
Μαθιόπουλος
315
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μαθιόπουλος
316
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΑΘΗΝΑΙ
Μαθιόπουλος
317
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Μαθιόπουλος
318
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΛΕΥΚΑΣ
Μαθιόπουλος
319
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Μαθιόπουλος
320
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΚΡΗΤΗ
Μαθιόπουλος
321
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΤΡΙΚΕΡΙ
Μαθιόπουλος
322
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΕΓΑΡΑ
Μαθιόπουλος
323
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΥΚΩΝΟΣ
Μαθιόπουλος
324
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Μαθιόπουλος
325
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΨΑΡΑ
Μαθιόπουλος
326
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μαθιόπουλος
327
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Μαθιόπουλος
328
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΗΠΕΙΡΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑ
Μαθιόπουλος
329
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΕΙΑ
Μαθιόπουλος
330
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΛΙΑΣ
Μαθιόπουλος
331
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΧΙΟΥ
Μαθιόπουλος
332
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μαθιόπουλος
333
ΤΟ "ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟΝ" - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
334
Η "ΚΑΚΗ ΣΚΑΛΑ" - ΑΤΤΙΚΗ
335
ΧΩΡΙΚΑΙ ΒΥΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
336
Η ΓΕΦΥΡΑ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΥΝΘΟΥ
337
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
338
ΧΩΡΙΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
339
ΧΩΡΙΚΑΙ ΒΥΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
340
ΧΩΡΙΚΟΙ ΜΕΓΑΡΩΝ
341
ΧΩΡΙΚΑΙ ΜΕΓΑΡΩΝ
342
ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
343
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΩΝ
Άγνωστος
Δυσανάγνωστη υπογραφή καλλιτέχνη
344
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΓΑΡΙΤΣΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
345
Γ.Σ.ΣΑΜΑΡΤΖΗ - ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ή ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
ή ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Σαμαρτζής
346
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
347
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
348
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
349
ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
350
H ΕΚΚΛΗΣIA NΟΥΝΤΣΙΑΔA - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
351
ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΧΩΡΙΟN BYΡΟ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
352
ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
353
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ ΚΑΙ Η ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γιαλλινάς
354
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γιαλλινάς
355
ΤΟ ΤΖΑΜΙΟΝ ΑΣΛΑΜ ΠΑΣΑ ΚΑΙ Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γιαλλινάς
356
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
357
Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΑΠΟΨΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Γιαλλινάς
358
ΤΟ ΤΖΑΜΙΟΝ "ΜΠΑΪΡΑΚΛΗ" - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Γιαλλινάς
359
ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
360
 
Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ
Γιαλλινάς
361
ΒΟΛΟΣ, ΕΞΟΧΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ
Ε
Άγνωστος καλλιτέχνης με το αρχικό Ε
362
ΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΝΑΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
Ε
Άγνωστος καλλιτέχνης με το αρχικό Ε
363
ΒΟΛΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ
 
Η πίσω όψη των καρτ ποστάλ του Ασπιώτη. Τύπος Π1.[6]

Έγχρωμα καρτ ποστάλ Ασπιώτη χωρίς αρίθμησηΕπεξεργασία

Στον κατάλογο που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία των έγχρωμων καρτ ποστάλ που εξέδωσε ο Ασπιώτης χωρίς να φέρουν αρίθμηση.
Η πρώτη στήλη περιέχει έναν ελληνικό αριθμό με σκοπό την εύκολη ταυτοποίηση του καρτ ποστάλ.
Στη δεύτερη στήλη εμφανίζεται φωτογραφία του καρτ ποστάλ, εφόσον είναι διαθέσιμη στα commons.
Στην τρίτη στήλη καταγράφεται η λεζάντα του καρτ ποστάλ. Στις περιπτώσεις που το ίδιο θέμα έχει εκδοθεί με διαφορετική λεζάντα, καταγράφεται και η δεύτερη λεζάντα, ακολουθώντας το διαζευκτικό ή.
Στην τέταρτη στήλη καταχωρίζεται ο καλλιτέχνης, του οποίου έργο αναπαράγεται στο καρτ ποστάλ.
Στην πέμπτη στήλη σημειώνονται τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με το καρτ ποστάλ.


Κατάλογος έγχρωμων καρτ ποστάλ Ασπιώτη χωρίς αρίθμηση.[7]
(ελληνική αρίθμηση α΄ - ξ΄)
Αριθμός Φωτογραφία Λεζάντα Καλλιτέχνης Σημειώσεις
α΄
ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΖΩΝΟΣ ΕΝ ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
J. Touchet
β΄
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ
J. Touchet
γ΄
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
J. Touchet
δ΄
ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΔΑΣ
J. Touchet
ε΄
ΑΓΓΕΙΟΠΩΛΗΣ
J. Touchet
στ΄
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΗΣ
J. Touchet
ζ΄
ΧΩΡΙΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ίδια με το Νο. 483 Α/Μ
η΄
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
θ΄
ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ι΄
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ - ΚΕΡΚΥΡΑ
ια΄
ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ "ΜΟΝ REPOS" - ΚΕΡΚΥΡΑ
ιβ΄
ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΣ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΩΝ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
ιγ΄
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' - ΚΕΡΚΥΡΑ
Εκδόθηκε επ' ευκαιρία της επίσκεψης του Γουλιέλμου β΄ στην Κέρκυρα τον Απρίλιο του 1905
ιδ΄
 
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 1905
Εκδόθηκε επ' ευκαιρία της επίσκεψής του στην Κέρκυρα τον Απρίλιο του 1905
ιε΄
Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙ
Ίδια με το έγχρωμο Νο. 124
ιστ΄
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ιζ΄
ΟΙ ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΩΝΕΣ
ιη΄
ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ
Εκδόθηκε επ' ευκαιρία της Μεσολυμπιάδας της Αθήνας του 1906
ιθ΄
 
ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΕΙΣ
Εκδόθηκε επ' ευκαιρία της Μεσολυμπιάδας της Αθήνας του 1906
κ΄
 
ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΑΙ
Εκδόθηκε επ' ευκαιρία της Μεσολυμπιάδας της Αθήνας του 1906
κα΄
 
ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΥΓΜΑΧΟΣ
Εκδόθηκε επ' ευκαιρία της Μεσολυμπιάδας της Αθήνας του 1906
κβ΄
 
5Οη ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 1914
Εκδόθηκε το 1914 επ' ευκαιρία της Ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα
κγ΄
64η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 1927
Εκδόθηκε το 1927 επ' ευκαιρία της Ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα
κδ΄
7Οη ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 1934
Εκδόθηκε το 1934 επ' ευκαιρία της Ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα
κε΄
Η Α.Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τριβώλης
κστ΄
 
Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΒ'
Βρανάς
κζ΄
 
Γ.Ν.ΘΕΟΤΟΚΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Σαμαρτζής
κη΄
HOTEL GRANDE BRETAGNE ATHENES
Γιαλλινάς
κθ΄
CONSTANTINOPLE POINTE DU SERAIL
Γιαλλινάς
λ΄
PRINKIPO ROCHERS DE ST. GEORGES
Γιαλλινάς
λα΄
PRINKIPO TERASSE DU PRINKIPO YAUGHT CLUB
Γιαλλινάς
λβ΄
PRINKIPO CAFE ST. NICOLAS
Γιαλλινάς
λγ΄
PRINKIPO YAUGHT CLUB
Γιαλλινάς
λδ΄
PRINKIPO YAUGHT CLUB - LE PARC
Γιαλλινάς
λε΄
A STREET SCENE IN ALEXANDRIA
λστ΄
TYPE OF EGYPTIAN MAID
λζ΄
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΦΙΟΝ-ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ
Σεραφείμ
λη΄
Η ΠΡΩΤΗ ΛΕΜΒΟΖΕΥΚΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ
Σεραφείμ
λθ΄
ΛΕΜΒΟΖΕΥΚΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ
Σεραφείμ
μ΄
ΜΑΧΗ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ
Σεραφείμ
μα΄
ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ ΥΠΟ ΤΗΣ Α.Μ.ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 18ΗΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 1921
Σεραφείμ
μβ΄
ΤΕΧΕΣ Η ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ ΣΕΪΝΤΑ-ΓΑΖΗ
Σεραφείμ
μγ΄
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
Σεραφείμ
μδ΄
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΝ VII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΜΑΧΑΣ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ
Σεραφείμ
με΄
ΕΠΑΥΛΙΣ ΓΕΝΑΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
μστ΄
ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
Πιθανότατα η με αριθμό 356 έγχρωμη καρτ ποστάλ
μζ΄
ΒΟΛΟΣ. ΠΗΛΙΟΝ. ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΚΑΣΙΑ.
Πιθανότατα η με αριθμό 364 έγχρωμη καρτ ποστάλ
μη΄
ΚΑΘΕΛΚΥΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΩΡΗΚΤΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ"
μθ΄
ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
Γιαλλινάς
ν΄
ΕΛΛ. ΣΤΡ. ΕΝΩΣΙΣ
Τριβώλης
να΄
ΜΕΓΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ "ΙΛΙΟΝ" ΠΑΛΛΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Τριβώλης
νβ΄
ΑΘΗΡ 1 - ΕΚ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ - ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΠΙΣ
Διαφημιστική καρτ ποστάλ
νγ΄
ΑΘΗΡ 2 - ΕΚ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ - ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΠΙΣ
Διαφημιστική καρτ ποστάλ
νδ΄
ΑΘΗΡ 3 - ΕΚ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ - ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΠΙΣ
Διαφημιστική καρτ ποστάλ
νε΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΝΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ... κλπ
Διαφημιστική καρτ ποστάλ
νστ΄
ΑΔΦΟΙ Μ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ ΚΟΝΙΑΚ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Διαφημιστική καρτ ποστάλ
νζ΄
Φ.ΒΕΡΝΙΕΡ-ΔΕΛΙΕΓΕ. ΚΕΡΚΥΡΑ = ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΕΙΣ ΔΟΧΕΙΑ
Διαφημιστική καρτ ποστάλ
νη΄
Α' ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΖΑΠΕΙΟΝ 4-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 1938
Διαφημιστική καρτ ποστάλ
νθ΄
Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ
ξ΄
APERGHI HOTEL KIFISSIA
Διαφημιστική καρτ ποστάλ

Ασπρόμαυρα καρτ ποστάλ ΑσπιώτηΕπεξεργασία

Στον κατάλογο που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία των ασπρόμαυρων καρτ ποστάλ που εξέδωσε ο Ασπιώτης από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι το 1930 περίπου. Από τις μέχρι σήμερα καταγραφές φαίνεται ότι ο Ασπιώτης εξέδωσε περί τα 350 ασπρόμαυρα καρτ ποστάλ. Από αυτά το ένα τρίτο περίπου φέρουν αρίθμηση, ενώ τα υπόλοιπα όχι. Η αρίθμηση των ασπρόμαυρων καρτ ποστάλ φαίνεται να ξεκινά από τον αριθμό 400. Το μεγαλύτερο νούμερο που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα είναι το 681. Επειδή τα περισσότερα καρτ ποστάλ δεν φέρουν αρίθμηση ο κατάλογος δημιουργήθηκε κατά αλφαβητική σειρά της λεζάντας, παρέχεται όμως η δυνατότητα ταξινόμησης και με άλλα κριτήρια.
Η πρώτη στήλη περιέχει τον αριθμό που τυχόν εμφανίζεται στη λεζάντα του καρτ ποστάλ.
Στη δεύτερη στήλη εμφανίζεται φωτογραφία του καρτ ποστάλ, εφόσον είναι διαθέσιμη στα commons.
Στην τρίτη στήλη καταγράφεται η ελληνική λεζάντα του καρτ ποστάλ, με την ορθογραφία που υπάρχει σε αυτό. Στις περιπτώσεις που το ίδιο θέμα έχει εκδοθεί με διαφορετική λεζάντα, καταγράφεται και η δεύτερη λεζάντα, ακολουθώντας το διαζευκτικό ή.
Στην τέταρτη στήλη καταχωρίζεται ο τοπικός εκδότης των καρτποστάλ για τον οποίον τα παρήγαγε ο Ασπιώτης.
Στην πέμπτη στήλη καταχωρίζεται η πόλη ή το θέμα το οποίο απεικονίζεται στο καρτ ποστάλ.
Στην έκτη στήλη σημειώνονται τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με το καρτ ποστάλ.


Κατάλογος ασπρόμαυρων καρτ ποστάλ Ασπιώτη[8]
κατά αλφαβητική σειρά της ελληνικής λεζάντας
Αριθμός Φωτογραφία Λεζάντα Συνεκδότης Τόπος
ή θέμα
Σημειώσεις
ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΕΝ ΜΟΥΔΡΩ
Αλεξ. Παναγιώτου, Καβάλλα.
Μούδρος
ΑΓ. ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δημ. Σαμαράς, Ζάκυνθος.
Ζάκυνθος
Το καμπαναριό και τοίχοι
ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δημ. Σαμαράς, Ζάκυνθος.
Ζάκυνθος
ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ. ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Οδυσσεύς Μπλίκας. Αγρίνιον.
Αγρίνιο
ΑΓΟΡΑ ΠΡΑΒΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ελευθερούπολη
ΑΘΗΝΑΙ - ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ
Αθήνα
652
ΑΘΗΝΑΙ - ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αθήνα
ΑΘΗΝΑΙ - ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ
Αθήνα
ΑΘΗΝΑΙ - ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ. ΕΡΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Αθήνα
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ
Αθήνα
Ο κήπος της Λέσχης
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ
Αθήνα
Όλο το κτήριο της Λέσχης
ΑΙ Α.Β.Υ. Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ
Βασιλικό
491
ΑΙ ΚΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. (ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ).
Ζωγραφική
Έργο του Θεόδωρου Ράλλη
493
ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ
Ζωγραφική
Έργο του Θεόδωρου Ράλλη
ΑΙ ΧΩΡΙΚΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΙΤΑΝΕΙΑΝ ΤΗΣ 6 ΑΠΡΙΛ. ΣΧ. ΕΦ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Κέρκυρα
423
ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΘΗΝΑΙ
Αθήνα
504
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΘΗΣΕΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Αθήνα
ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΙΩ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
Διαφημιστικό
Α.Μ. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'
Βασιλικό
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΧΗΜΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΓΗΠΕΔΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΓΗΠΕΔΟΝ ΤΕΝΝΙΣ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΕΞΕΔΡΑ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
661
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΗΣ
Κέρκυρα
663
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ
Κέρκυρα
659
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ
Κέρκυρα
662
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ TO ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΗΣ
Κέρκυρα
453
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Ζωγραφική
Έργο του Άγγελου Γιαλλινά. Ίδια με την έγχρωμη Νο. 123
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ
Κ. Στασινάκης, Σπάρτη.
Σπάρτη
477
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ "MON REPOS" -ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Υπάρχει και με το Νο. 474
492
ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ
Ζωγραφική
Έργο του Θεόδωρου Ράλλη
ΑΝΥΨΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΝ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1919
Κέρκυρα
ΑΠΟΨΙΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
ΑΠΟΨΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Ζωγραφική
Έργο του Άγγελου Γιαλλινά. Ίδια με την έγχρωμη Νο. 116
470
ΑΠΟΨΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
472
ΑΠΟΨΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΕΠΑΥΛΕΩΣ "MON REPOS" - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
678
ΑΠΟΨΙΣ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Ζωγραφική
Ίδιο με το Grand Hotel Saint Georges ....
ΑΠΟΨΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρα
ΑΠΟΨΙΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ν. Καραγιώργου & Κ. Κοτοπούλη, Καρπενήσιον.
Καρπενήσι
ΑΠΟΨΙΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
ΑΠΟΨΙΣ ΜΟΥΔΡΟΥ
Αλεξ. Παναγιώτου, Καβάλλα.
Μούδρος
ΑΠΟΨΙΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
Αθήνα
ΑΠΟΨΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δημ. Σαμαράς, Ζάκυνθος.
Ζάκυνθος
ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Οδυσσεύς Μπλίκας, Αγρίνιον.
Αγρίνιο
ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ ΜΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ
Κ. Στασινάκης, Σπάρτη.
Σπάρτη
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΣΠΑΡΤΗ
Κ. Στασινάκης, Σπάρτη.
Σπάρτη
490
ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ζωγραφική
Έργο του Θεόδωρου Ράλλη
ΒΗMA ΠΝΥΚΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
Αθήνα
ΒΟΡΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Αθήνα
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΕΝ ΜΙΣΤΡΑΙ ΣΠΑΡΤΗ
Κ. Στασινάκης, Σπάρτη.
Σπάρτη
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ. ΑΜΕΛΞΙΣ.
Κέρκυρα
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
Κέρκυρα
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ. ΠΙΕΣΙΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
Κέρκυρα
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
Κέρκυρα
426
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Αθήνα
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ
Αλεξανδρούπολη
681
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωάννινα
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 248
ΓΕΦΥΡΑ ΑΧΕΛΩΟΥ. ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Οδυσσεύς Μπλίκας. Αγρίνιον.
Αγρίνιο
488
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Βασιλικό
Μπούστο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Βασιλικό
Ολόσωμη
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΚΑΪΖΕΡ
Βασιλικό
647
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΥΖΩΝΩΝ
542
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κέρκυρα
468
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ή ΚΕΡΚΥΡΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Κέρκυρα
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ
Ληξούρι
660
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΙΣ ΕΠΙ ΚΑΛΩ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΙΣ ΕΠΙ ΚΑΛΩ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΡΣΙΣ ΑΜΦΙΣΦΑΙΡΟΥ ΡΑΒΔΟΥ ΔΙ' ΑΜΦΟΤΕΡΩΝΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΑΝΙΔΩΝ ΕΠΙ ΔΙΖΥΓΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΟΣ ΔΑΝΙΔΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
Άποψη όλου του Σταδίου
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΟΣ ΔΑΝΙΔΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
Η ομάδα σε πρώτο πλάνο
220
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΓΚΟΥΔΕΡ ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΔΡΟΜΟΣ 800 Μ. ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΠΙΛΓΚΡΙΜ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
222
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΔΡΟΜΟΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΔΡΟΜΟΣ 1800 ΜΕΤΡΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΤΑΔΙΩ
Μεσολυμπιάδα 1906
Στην είσοδο του Σταδίου
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΤΑΔΙΩ
Μεσολυμπιάδα 1906
Στο μέσον του Σταδίου
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΤΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
212
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΙΠΠΙΚΟΝ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟΝ ΑΝΕΥ ΛΑΒΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
209
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΛΟΟΥΝ ΤΕΝΝΥΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΟΠΛΟΜΑΧΙΑ
Μεσολυμπιάδα 1906
Υπαίθρια
215
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΟΠΛΟΜΑΧΙΑ
Μεσολυμπιάδα 1906
Στο Ζάππειο
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΠΑΛΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ
Μεσολυμπιάδα 1906
213
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ ΤΥΡΑΝΝΟΥ
Μεσολυμπιάδα 1906
410
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΠΗΔΗΜΑ ΜΗΚΟΥΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
Ενώ πηδάει
226
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΠΗΔΗΜΑ ΜΗΚΟΥΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
Έχει πηδήξει
216
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Α.Β.Υ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΣΤΑΙΜΠΑΧ ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΣΙΝ ΒΑΡΩΝ ΔΙ' ΕΚΑΤΕΡΑΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΣΕΡΙΔΑΝ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΤΟΦΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΣΙΝ ΒΑΡΩΝ ΔΙ' ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΥΠΟΔΟΧΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Μεσολυμπιάδα 1906

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

Βιβλιογραφικές παραπομπέςΕπεξεργασία

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία