Κατάλογος καρτ ποστάλ Ασπιώτη

Κατάλογος των κάρτ ποστάλ που εκδόθηκαν από την εταιρεία Ασπιώτη στις αρχές του 20ού αιώνα

Η εταιρεία γραφικών τεχνών Ασπιώτης εξέδωσε στις αρχές του 20ού αιώνα σειρά επιστολικών δελταρίων (καρτ ποστάλ). Τετρακόσια (400) περίπου από αυτά τα καρτ ποστάλ ήταν έγχρωμα (τρίχρωμες λιθογραφίες) και άλλα τόσα περίπου ασπρόμαυρα.[1]

Αλλαγή φρουράς στην Αθήνα. Καρτ ποστάλ του Ασπιώτη.
Αναπαραγωγή υδατογραφίας του Πάνου Αραβαντινού.

Τα περισσότερα καρτ ποστάλ του Ασπιώτη ήταν αριθμημένα στην όψη τους.


Έγχρωμα καρτ ποστάλ Ασπιώτη με αρίθμηση

Επεξεργασία

Στον κατάλογο που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία των έγχρωμων αριθμημένων καρτ ποστάλ που εξέδωσε ο Ασπιώτης. Η αρίθμηση αυτών των καρτ ποστάλ ξεκινά από τον αριθμό 100. Το μεγαλύτερο νούμερο που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα είναι το 363, ανεβάζοντας, έτσι, τον συνολικό αριθμό των έγχρωμων αριθμημένων καρτ ποστάλ του Ασπιώτη σε 264. Όσα νούμερα δεν έχουν εντοπισθεί ακόμη, αφήνονται κενά. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 247 καρτ ποστάλ.
Η πρώτη στήλη περιέχει τον αριθμό που εμφανίζεται στη λεζάντα του καρτ ποστάλ.
Στη δεύτερη στήλη εμφανίζεται φωτογραφία του καρτ ποστάλ, εφόσον είναι διαθέσιμη στα commons.
Στην τρίτη στήλη καταγράφεται η ελληνική λεζάντα του καρτ ποστάλ. Στις περιπτώσεις που το ίδιο θέμα έχει εκδοθεί με διαφορετική λεζάντα, καταγράφεται και η δεύτερη λεζάντα, ακολουθώντας το διαζευκτικό ή.
Στην τέταρτη στήλη καταχωρίζεται ο καλλιτέχνης, του οποίου έργο αναπαράγεται στο καρτ ποστάλ.
Στην πέμπτη στήλη σημειώνονται τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με το καρτ ποστάλ.

Περισσότερα από τα 2/3 αυτών των καρτ ποστάλ είναι αναπαραγωγές έργων ζωγραφικής Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως των: Γιαλλινά (80), Μαθιόπουλου (23), Μποκατσιάμπη (21), Αραβαντινού (18), Ράλλη (15), Λασκαρίδου (9), Σεραφείμ (8), Βρανά (2), Λεμπέση (1) κ.ά.[2] [3]


Κατάλογος έγχρωμων καρτ ποστάλ Ασπιώτη με αρίθμηση.[4]
(Αριθμοί 100 - 363)
Αριθμός Φωτογραφία Λεζάντα Καλλιτέχνης Σημειώσεις
100
 
ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
101
 
Ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΘΝΗΣΚΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
102
 
ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΛΙΜΗΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
103
 
ΟΔΟΣ ΕΥΓΕNΕIΟY BΟYΛΓAΡEΩΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
104
 
ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
105
 
ΚΗΠΟΣ ΑΝΑΚTΟΡΟY "MON REPOS" - ΚΕΡΚΥΡΑ
ή ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ "ΜΟΝ REPOS" - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
106
 
ΠΕΡΑΜΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
107
 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ
Γιαλλινάς
108
 
ΧΩΡΙΚΗ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Μποκατσιάμπης
109
 
ΠΟΝΤΙKΟΝΗΣI - ΚΕΡKYΡA
ή ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γιαλλινάς
110
 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γιαλλινάς
111
 
ΑΧΙΛΛΕΙΟN - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
112
 
ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γιαλλινάς
113
 
ΧΩΡΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΕΡKYΡAΣ
Γιαλλινάς
114
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
115
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
116
 
ΑΠΟΨΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
117
 
ΔΥΤΙΚΗ AΠΟΨIΣ ΣTYΛΩN ΟΛΥΜΠIΟY ΔIΟΣ - AΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
118
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
119
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
120
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
121
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
122
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
123
 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
ή ΣΤΥΛΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
124
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη. Πιθανότατα η με αρίθμηση ιε΄ του επόμενου καταλόγου έγχρωμη καρτ ποστάλ.
125
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη. Πιθανότατα η με αρίθμηση ιστ΄ του επόμενου καταλόγου έγχρωμη καρτ ποστάλ.
126
 
ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
127
 
ΘΗΣΕΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
128
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη. Πιθανότατα η με αρίθμηση ιζ΄ του επόμενου καταλόγου έγχρωμη καρτ ποστάλ.
129
 
ΧΩΡΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μποκατσιάμπης
130
 
ΧΩΡΙΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μποκατσιάμπης
131
 
ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ
Μποκατσιάμπης
132
 
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
ή ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΛΕΒΑΔΕΙΤΙΣΣΑΣ 1821
Μποκατσιάμπης
133
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
134
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
135
 
ΓΕΡΩΝ ΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μποκατσιάμπης
136
 
ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ
Μποκατσιάμπης
137
 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γιαλλινάς
138
 
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ
Ράλλης
139
 
ΑΠΟΨIΣ ΤΕΙΧΩN ΚΕΡKYΡAΣ
Γιαλλινάς
140
 
ΧΩΡIΟN ΠEΛΕΚAΣ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
141
 
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ
Γιαλλινάς
142
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
143
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Τριβώλης
144
 
ΕΛΛΗΝΙΣ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ
Ράλλης
145
 
ΜΕΓΑΡΙΣ
Ράλλης
146
 
Η ΧΗΡΑ
Ράλλης
147
 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ράλλης
148
 
ΤΟ ΘΥΜΙΑΜΑ
Ράλλης
149
 
Ο ΔΕΣΜΩΤΗΣ
Ράλλης
150
 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μποκατσιάμπης
151
 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΞ ΥΠΑΤΗΣ
Μποκατσιάμπης
152
 
ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ ΧΩΡΙΚΩΝ
Μποκατσιάμπης
153
 
ΧΩΡΙΚΗ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μποκατσιάμπης
154
 
ΧΩΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ
Μποκατσιάμπης
155
 
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗ
Μποκατσιάμπης
156
 
ΧΩΡΙΚΗ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Μποκατσιάμπης
157
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗ
Μποκατσιάμπης
158
 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΚ ΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Μποκατσιάμπης
159
 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΞ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Πιερρής
160
 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
Ράλλης
161
 
ΑΧΙΛΛΕΙΟN - ΚΕΡKYΡAΣ
Γιαλλινάς
162
 
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
163
 
ΧΩΡIΟN ΠΟTAMΟΣ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
164
 
ΟΔΟΣ ΠΗΓΗΣ ΑΥΤΟKΡATΕIΡAΣ EΛIΣAΒET ΓAΣTΟYΡIΟN ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
165
 
ΑΠΟΨIΣ ΕΚ ΧΩΡIΟY BYΡΟY - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
166
 
ΧΩΡIΟN ΜΠΕΝΙTΣAI - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
167
 
ΟΙΚΙΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝ ΒΥΡΩ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γιαλλινάς
168
 
ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Γιαλλινάς
169
 
ΑΠΟΨIΣ ΕΚ ΧΩΡIΟΥ ΠEΛΕΚΑ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
170
 
ΕΚΚΛΗΣIA AΓIAΣ BAΡBAΡAΣ ΠΟTAMΟΣ - ΚΕΡKYΡΑ
Γιαλλινάς
171
 
ΤΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ
Μποκατσιάμπης
172
 
ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΑΙ
Μποκατσιάμπης
173
 
ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λεμπέσης
174
 
ΧΩΡΙΚΗ ΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Μποκατσιάμπης
175
 
ΧΩΡΙΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μποκατσιάμπης
176
 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μποκατσιάμπης
177
 
ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Άγνωστος
Δυσανάγνωστη υπογραφή καλλιτέχνη. Πιθανότατα ο ίδιος με το Νο. 173
178
 
ΧΩΡIΟN ΚΑΡΟYΣAΔEΣ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
179
 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
180
 
ΝΑΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
181
 
ΚΡΥΠΤΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
Λάντσας
182
 
ΜΝΗΜΕΙΟ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
183
 
ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
184
 
ΠΥΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
185
 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
186
 
ΑΠΟΨΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Γιαλλινάς
187
 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
188
 
ΝΑΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ AKΡΟKΟΡINΘΟΣ
Γιαλλινάς
189
 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 1833-1851 ΟΠΛΙΤΑΙ
Αραβαντινός
190
 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΕΠΙ ΟΘΩΝΟΣ
ή ΣΤΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Αραβαντινός
191
 
ΣΤΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Αραβαντινός
192
 
ΟΠΛΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 1851-1868
Αραβαντινός
193
 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ
Αραβαντινός
194
 
ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΑ
Αραβαντινός
195
 
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Αραβαντινός
196
 
ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΙΠΠΙΚΟΝ
Αραβαντινός
197
 
ΙΠΠΙΚΟΝ
Αραβαντινός
198
 
ΕΥΖΩΝΟΙ
ή ΕΥΖΩΝΟΙ (ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ)
Αραβαντινός
199
 
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Αραβαντινός
200
 
ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
Αραβαντινός
201
 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
Αραβαντινός
202
 
ΣΤΟΛΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ 1870 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ
Αραβαντινός
203
 
ΟΠΛΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ 1870 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Αραβαντινός
204
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Αραβαντινός
205
 
ΣΧΟΛΑΙ
Αραβαντινός
206
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
Αραβαντινός
207
 
ΤΟ ΝΕΟΝ ΘΩΡΗΚΤΟΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ"
ή ΘΩΡΗΚΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ
Γιαλλινάς
208
 
ΜΟΝΗ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
209
Εικόνα
στη σελ. 341
ΣΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' ΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΑΘΗΝΩΝ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035
210
Εικόνα
στη σελ. 341
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ - Ο ΠΟΡΟΣ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035
211
Εικόνα
στη σελ. 341
ΑΠΟΨΙΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035
212
Εικόνα
στη σελ. 340
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΝΟΥ - ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035
213
Εικόνα
στη σελ. 340
ΠΗΛΙΟΝ - ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035. Το πρωτότυπο έργο ζωγραφικής είναι στη συλλογή Παντιά Μαργαρίτη.[5]
214
Εικόνα
στη σελ. 341
ΑΠΟΨΙΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΟΣ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035
215
Εικόνα
στη σελ. 341
ΠΕΥΚΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035
216
Εικόνα
στη σελ. 341
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035
217
Εικόνα
στη σελ. 340
ΠΗΛΙΟΝ - ΤΟ ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑ
Λασκαρίδου
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2035. Το πρωτότυπο έργο ζωγραφικής είναι στη συλλογή Φάνη Κούσουλα.[6]
218
 
ΑΠΟΨΙΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΜΕΤΕΩΡΑ)
Γιαλλινάς
Ο Γιαλλινάς φαίνεται ότι χρησιμοποίησε ως πρότυπο για τη δημιουργία τού έργου του όμοια φωτογραφία του Βολιώτη φωτογράφου και ζωγράφου Στέφανου Στουρνάρα.[7]
219
 
ΑΠΟΨΙΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Γιαλλινάς
Ο Γιαλλινάς φαίνεται ότι χρησιμοποίησε ως πρότυπο για τη δημιουργία τού έργου του όμοια φωτογραφία του Βολιώτη φωτογράφου και ζωγράφου Στέφανου Στουρνάρα.[8]
220
 
ΜΕΤΕΩΡΑ (ΑΝΑΒΑΣΙΣ)
Γιαλλινάς
Ο Γιαλλινάς φαίνεται ότι χρησιμοποίησε ως πρότυπο για τη δημιουργία τού έργου του όμοια φωτογραφία του Βολιώτη φωτογράφου και ζωγράφου Στέφανου Στουρνάρα.[9]
221
 
ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΜ (ΜΕΤΕΩΡΑ)
Γιαλλινάς
Ο Γιαλλινάς φαίνεται ότι χρησιμοποίησε ως πρότυπο για τη δημιουργία τού έργου του όμοια φωτογραφία του Βολιώτη φωτογράφου και ζωγράφου Στέφανου Στουρνάρα.[10]
222
 
ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΜ - ΜΟΝΗ ΡΩΣΣΑΝΗΣ (METEΩΡA)
Γιαλλινάς
Ο Γιαλλινάς φαίνεται ότι χρησιμοποίησε ως πρότυπο για τη δημιουργία τού έργου του όμοια φωτογραφία του Βολιώτη φωτογράφου και ζωγράφου Στέφανου Στουρνάρα.[11]
223
 
ΑΠΟΨΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Γιαλλινάς
Ο Γιαλλινάς φαίνεται ότι χρησιμοποίησε ως πρότυπο για τη δημιουργία τού έργου του όμοια φωτογραφία του Βολιώτη φωτογράφου και ζωγράφου Στέφανου Στουρνάρα.[12]
224
 
ΑΠΟΨΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ
Γιαλλινάς
Ο Γιαλλινάς φαίνεται ότι χρησιμοποίησε ως πρότυπο για τη δημιουργία τού έργου του όμοια φωτογραφία του Βολιώτη φωτογράφου και ζωγράφου Στέφανου Στουρνάρα.[13]
225
 
ΘEATΡΟN ΗΡΩΔΟY TΟY ΑΤΤΙKΟY
Γιαλλινάς
226
 
ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
227
 
ΑΠΟΨΙΣ ΕΚ TΗΣ MONΗΣ ΠAΛAIΟΚΑΣTΡITΣΗΣ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
228
 
ΧΩΡIΟN BYΡΟ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
229
 
ΑΠΟΨΙΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
230
 
ΒΡΑΧΟI ΠAΛAIΟΚΑΣTΡITΣΗΣ - ΚΕΡKYΡA
Γιαλλινάς
231
 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΕΜΠΩΝ
Γιαλλινάς
232
 
ΕΛΑΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
233
 
ΤΟΠΕΙΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
234
 
ΤΟ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ
Ράλλης
235
 
ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΝ
Ράλλης
236
 
ΚΙΡΚΑΣΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΗ
Ράλλης
237
 
ΛΟΥΤΡΟΝ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΚΟΝ
Ράλλης
238
 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ
Ράλλης
239
 
ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ
Ράλλης
240
 
ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
241
 
ΤΑ ΕΝ ΜΠΙΖΑΝΙΩ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
242
 
ΤΑ ΕΝ ΜΠΙΖΑΝΙΩ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
243
 
ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
244
 
Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
245
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΣΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
246
 
ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟΝ ΕΚ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ - ΜΠΙΖΑΝΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
247
 
ΟΙΚΙΑ ΑΛΗ ΠΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΑΙ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
248
 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
249
 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
250
 
ΦΥΛΑΚΑΙ ΑΛΗ ΠΑΣΣΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
251
 
Ο ΒΟΤΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΖΩΝ ΤΑΣ ΤΟΡΠΙΛΛΑΣ ΤΟΥ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία των Βαλκανικών Πολέμων.
252
 
Ο ΒΟΤΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΥ ΤΟΥ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία των Βαλκανικών Πολέμων.
253
 
ΔΡΟΜΟΣ ΕΜΙΝ ΑΓΑ - ΚΑΝΕΤΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
254
 
ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
255
 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
256
 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
257
 
ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
258
 
ΤΖΑΜΙΟΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
Εκδόθηκε στις αρχές του 1913, επ' ευκαιρία της απελευθέρωσης της Ηπείρου.
259
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
260
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
261
 
ΒΑΛΛΙΑΝΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
262
 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
263
 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
264
 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΗΣΕΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
265
 
ΑΛΣΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ "ΠΡΙΓΚΗΠΟΠΟΥΛΑ"
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
266
 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
267
 
ΚΕΦΑΛΑΡΙ - (ΚΗΦΙΣΣΙΑ)
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
268
 
ΑΛΣΟΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ
ή ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
269
 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
ή ΚΗΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΒ'- ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
270
 
ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
271
 
ΚΙΘΑΡΑ ΤΑΤΟΪΟΥ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
272
 
ΟΔΟΣ ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
273
 
ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
274
 
ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ - ΚΗΦΙΣΣΙΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
275
 
ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΡΙ - ΚΗΦΙΣΣΙΑ)
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
276
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ - ΤΑΤΟΪΟΝ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
277
 
ΖΑΠΠΕΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
278
 
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
279
 
ΟΔΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
280
 
ΝΑΟΣ ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
281
 
ΣΤΑΔΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
282
 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
283
 
ΑΠΟΨΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
284
 
ΑΛΣΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ - ΤΑΤΟΪΟΝ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
285
 
ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΒ' - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
286
 
ΣΤΥΛΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
287
 
ΘΕΑΤΡΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
288
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
289
 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
290
 
ΝΑΟΣ ΑΙΟΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
291
 
ΣΤΗΛΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
292
 
ΣΤΟ ΠΗΓΑΔΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
293
 
ΑΝΑΚΤΟΡΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
294
 
ΠΩΛΗΤΡΙΑΙ ΜΗΛΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
295
 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΜΗΛΩΝ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
296
 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
297
 
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
298
 
ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑ (ΑΘΗΝΩΝ)
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
299
 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ ΜΕΓΑΡΩΝ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
300
 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
301
 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
302
 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
303
 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
304
 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
305
 
ΧΩΡΙΚΟΙ ΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΕΚΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
306
 
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ κ. Σ. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
307
 
ΧΩΡΙΚΑΙ ΚΟΥΡΑΜΑΔΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
308
 
ΟΔΑΛΙΣΚΗ
Ράλλης
309
 
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Βρανάς
310
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΚΑΡΥΑ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
311
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΑΘΗΝΑΙ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
312
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΑΘΗΝΑΙ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
313
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΥΚΟΝΟΣ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
314
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΑΝΗ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
315
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
316
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΑΘΗΝΑΙ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
317
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
318
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΛΕΥΚΑΣ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
319
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
320
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΚΡΗΤΗ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
321
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΤΡΙΚΕΡΙ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
322
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΕΓΑΡΑ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
323
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΥΚΩΝΟΣ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
324
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
325
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΨΑΡΑ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
326
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
327
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
328
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΗΠΕΙΡΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
329
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΕΙΑ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
330
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΛΙΑΣ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
331
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΧΙΟΥ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
332
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μαθιόπουλος
Θα γίνει κοινό κτήμα το 2027
333
ΤΟ "ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟΝ" - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
334
Η "ΚΑΚΗ ΣΚΑΛΑ" - ΑΤΤΙΚΗ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
335
ΧΩΡΙΚΑΙ ΒΥΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
336
Η ΓΕΦΥΡΑ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΥΝΘΟΥ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
337
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
338
ΧΩΡΙΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
339
ΧΩΡΙΚΑΙ ΒΥΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
340
ΧΩΡΙΚΟΙ ΜΕΓΑΡΩΝ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
341
ΧΩΡΙΚΑΙ ΜΕΓΑΡΩΝ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
342
ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
Τρίχρωμη λιθογραφία. Αναπαραγωγή φωτογραφίας
343
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΩΝ
Άγνωστος
Δυσανάγνωστη υπογραφή καλλιτέχνη
344
ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΓΑΡΙΤΣΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
Το πρωτότυπο έργο από το οποίο δημιουργήθηκε το καρτ ποστάλ δημοπρατήθηκε από τον οίκο Frattis auctions, την 1 Απριλίου 2023, 66η Δημοπρασία, λότο 891.
345
Γ.Σ.ΣΑΜΑΡΤΖΗ - ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ή ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
ή ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Σαμαρτζής
346
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
347
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
348
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη
349
ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
350
Η ΕΚΚΛΗΣIA NΟΥΝΤΣΙΑΔA - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
351
ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΧΩΡΙΟN BYΡΟ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
352
ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
353
ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ ΚΑΙ Η ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γιαλλινάς
354
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γιαλλινάς
355
ΤΟ ΤΖΑΜΙΟΝ ΑΣΛΑΜ ΠΑΣΑ ΚΑΙ Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γιαλλινάς
356
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη. Πιθανότατα η με αρίθμηση μστ΄ του επόμενου καταλόγου έγχρωμη καρτ ποστάλ.
357
Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΑΠΟΨΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Γιαλλινάς
358
 
ΤΟ ΤΖΑΜΙΟΝ "ΜΠΑΪΡΑΚΛΗ" - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Γιαλλινάς
359
ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
360
 
Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ
Γιαλλινάς
361
ΒΟΛΟΣ, ΕΞΟΧΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ
Ε
Άγνωστος καλλιτέχνης με το αρχικό Ε
362
ΒΟΛΟΣ, ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΝΑΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
Ε
Άγνωστος καλλιτέχνης με το αρχικό Ε
363
ΒΟΛΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ
Ο Ασπιώτης φαίνεται ότι χρησιμοποίησε ως πρότυπο για τη δημιουργία της καρτ ποστάλ όμοια φωτογραφία του Βολιώτη φωτογράφου και ζωγράφου Στέφανου Στουρνάρα.[14]
364
Δεν έχει εντοπισθεί ακόμη. Πιθανότατα η με αρίθμηση μζ΄ του επόμενου καταλόγου έγχρωμη καρτ ποστάλ.

Έγχρωμα καρτ ποστάλ Ασπιώτη χωρίς αρίθμηση

Επεξεργασία

Στον κατάλογο που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία των έγχρωμων καρτ ποστάλ που εξέδωσε ο Ασπιώτης χωρίς να φέρουν αρίθμηση. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 60 καρτ ποστάλ.
Η πρώτη στήλη περιέχει έναν ελληνικό αριθμό με σκοπό την εύκολη ταυτοποίηση του καρτ ποστάλ.
Στη δεύτερη στήλη εμφανίζεται φωτογραφία του καρτ ποστάλ, εφόσον είναι διαθέσιμη στα commons.
Στην τρίτη στήλη καταγράφεται η λεζάντα του καρτ ποστάλ. Στις περιπτώσεις που το ίδιο θέμα έχει εκδοθεί με διαφορετική λεζάντα, καταγράφεται και η δεύτερη λεζάντα, ακολουθώντας το διαζευκτικό ή.
Στην τέταρτη στήλη καταχωρίζεται ο καλλιτέχνης, του οποίου έργο αναπαράγεται στο καρτ ποστάλ.
Στην πέμπτη στήλη σημειώνονται τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με το καρτ ποστάλ.


Κατάλογος έγχρωμων καρτ ποστάλ Ασπιώτη χωρίς αρίθμηση.[15]
(ελληνική αρίθμηση α΄ - ξ΄)
Αριθμός Φωτογραφία Λεζάντα Καλλιτέχνης Σημειώσεις
α΄
 
ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΖΩΝΟΣ ΕΝ ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
J. Touchet
Εκδόθηκε με αφορμή την παρουσία της Γαλλικής Στρατιάς της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη το 1915-16
β΄
 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ
J. Touchet
Εκδόθηκε με αφορμή την παρουσία της Γαλλικής Στρατιάς της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη το 1915-16
γ΄
 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
J. Touchet
Εκδόθηκε με αφορμή την παρουσία της Γαλλικής Στρατιάς της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη το 1915-16
δ΄
 
ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΔΑΣ
J. Touchet
Εκδόθηκε με αφορμή την παρουσία της Γαλλικής Στρατιάς της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη το 1915-16
ε΄
 
ΑΓΓΕΙΟΠΩΛΗΣ
J. Touchet
Εκδόθηκε με αφορμή την παρουσία της Γαλλικής Στρατιάς της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη το 1915-16
στ΄
 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΗΣ
J. Touchet
Εκδόθηκε με αφορμή την παρουσία της Γαλλικής Στρατιάς της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη το 1915-16
ζ΄
 
ΧΩΡΙΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ίδια με το Νο. 483 Α/Μ
η΄
 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
θ΄
 
ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ι΄
 
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ - ΚΕΡΚΥΡΑ
ια΄
 
ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ "ΜΟΝ REPOS" - ΚΕΡΚΥΡΑ
ιβ΄
 
ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΣ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΩΝ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
ιγ΄
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' - ΚΕΡΚΥΡΑ
Εκδόθηκε επ' ευκαιρία της επίσκεψης του Γουλιέλμου β΄ στην Κέρκυρα τον Απρίλιο του 1905. Ένα από τα δύο παλαιότερα καρτ ποστάλ του Ασπιώτη.
ιδ΄
 
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 1905
Εκδόθηκε επ' ευκαιρία της επίσκεψής του στην Κέρκυρα τον Απρίλιο του 1905. Ένα από τα δύο παλαιότερα καρτ ποστάλ του Ασπιώτη.
ιε΄
 
Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙ
Ίδια με το έγχρωμο Νο. 124
ιστ΄
 
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Πιθανότατα η με αριθμό 125 έγχρωμη καρτ ποστάλ
ιζ΄
 
ΟΙ ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΩΝΕΣ
Πιθανότατα η με αριθμό 128 έγχρωμη καρτ ποστάλ
ιη΄
 
ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ
Εκδόθηκε επ' ευκαιρία της Μεσολυμπιάδας της Αθήνας του 1906
ιθ΄
 
ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΕΙΣ
Εκδόθηκε επ' ευκαιρία της Μεσολυμπιάδας της Αθήνας του 1906
κ΄
 
ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΑΙ
Εκδόθηκε επ' ευκαιρία της Μεσολυμπιάδας της Αθήνας του 1906
κα΄
 
ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΥΓΜΑΧΟΣ
Εκδόθηκε επ' ευκαιρία της Μεσολυμπιάδας της Αθήνας του 1906
κβ΄
 
5Οη ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 1914
Εκδόθηκε το 1914 επ' ευκαιρία της Ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα
κγ΄
 
64η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 1927
Εκδόθηκε το 1927 επ' ευκαιρία της Ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα
κδ΄
 
7Οη ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 1934
Εκδόθηκε το 1934 επ' ευκαιρία της Ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα
κε΄
 
Η Α.Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τριβώλης
κστ΄
 
Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΒ'
Βρανάς
κζ΄
 
Γ.Ν.ΘΕΟΤΟΚΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Σαμαρτζής
κη΄
 
HOTEL GRANDE BRETAGNE - ATHENES
Γιαλλινάς
κθ΄
 
CONSTANTINOPLE POINTE DU SERAIL
Γιαλλινάς
λ΄
 
PRINKIPO ROCHERS DE ST. GEORGES
Γιαλλινάς
λα΄
 
PRINKIPO TERASSE DU PRINKIPO YAUGHT CLUB
Γιαλλινάς
λβ΄
 
PRINKIPO CAFE ST. NICOLAS
Γιαλλινάς
λγ΄
 
PRINKIPO YAUGHT CLUB
Γιαλλινάς
λδ΄
 
PRINKIPO YAUGHT CLUB - LE PARC
Γιαλλινάς
λε΄
 
A STREET SCENE IN ALEXANDRIA
λστ΄
 
TYPE OF EGYPTIAN MAID
λζ΄
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΦΙΟΝ-ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ
Σεραφείμ
λη΄
Η ΠΡΩΤΗ ΛΕΜΒΟΖΕΥΚΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ
Σεραφείμ
λθ΄
ΛΕΜΒΟΖΕΥΚΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ
Σεραφείμ
μ΄
ΜΑΧΗ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ
Σεραφείμ
μα΄
ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ ΥΠΟ ΤΗΣ Α.Μ.ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 18ΗΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 1921
Σεραφείμ
μβ΄
ΤΕΧΕΣ Η ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ ΣΕΪΝΤΑ-ΓΑΖΗ
Σεραφείμ
μγ΄
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
Σεραφείμ
μδ΄
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΝ VII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΜΑΧΑΣ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ
Σεραφείμ
με΄
ΕΠΑΥΛΙΣ ΓΕΝΑΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Γιαλλινάς
μστ΄
ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Γιαλλινάς
Πιθανότατα η με αριθμό 356 έγχρωμη καρτ ποστάλ
μζ΄
ΒΟΛΟΣ. ΠΗΛΙΟΝ. ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΚΑΣΙΑ.
Πιθανότατα η με αριθμό 364 έγχρωμη καρτ ποστάλ
μη΄
ΚΑΘΕΛΚΥΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΩΡΗΚΤΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ"
μθ΄
ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
Γιαλλινάς
ν΄
 
ΕΛΛ. ΣΤΡ. ΕΝΩΣΙΣ
Τριβώλης
να΄
ΜΕΓΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ "ΙΛΙΟΝ" ΠΑΛΛΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Τριβώλης
νβ΄
ΑΘΗΡ 1 - ΕΚ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ - ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΠΙΣ
Διαφημιστική καρτ ποστάλ
νγ΄
ΑΘΗΡ 2 - ΕΚ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ - ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΠΙΣ
Διαφημιστική καρτ ποστάλ
νδ΄
ΑΘΗΡ 3 - ΕΚ ΣΟΥΗΔΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ - ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΠΙΣ
Διαφημιστική καρτ ποστάλ
νε΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΝΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ... κλπ
Διαφημιστική καρτ ποστάλ
νστ΄
ΑΔΦΟΙ Μ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ ΚΟΝΙΑΚ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Διαφημιστική καρτ ποστάλ
νζ΄
Φ.ΒΕΡΝΙΕΡ-ΔΕΛΙΕΓΕ. ΚΕΡΚΥΡΑ = ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΕΙΣ ΔΟΧΕΙΑ
Διαφημιστική καρτ ποστάλ
νη΄
Α' ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΖΑΠΕΙΟΝ 4-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 1938
Διαφημιστική καρτ ποστάλ
νθ΄
Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ
ξ΄
APERGHI HOTEL KIFISSIA
Διαφημιστική καρτ ποστάλ

Ασπρόμαυρα καρτ ποστάλ Ασπιώτη

Επεξεργασία

Στον κατάλογο που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία των ασπρόμαυρων καρτ ποστάλ που εξέδωσε ο Ασπιώτης από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι το 1930 περίπου. Από τις μέχρι σήμερα καταγραφές φαίνεται ότι ο Ασπιώτης εξέδωσε περί τα 350 ασπρόμαυρα καρτ ποστάλ. Από αυτά το ένα τρίτο περίπου έχουν βρεθεί να φέρουν αρίθμηση, ενώ τα υπόλοιπα όχι.[16]
Στον παρακάτω κατάλογο καταγράφονται 342 διαφορετικά ασπρόμαυρα καρτ ποστάλ, από τα οποία 105 έχουν βρεθεί να φέρουν αρίθμηση.
Η αρίθμηση των ασπρόμαυρων καρτ ποστάλ φαίνεται να ξεκινά από τον αριθμό 400. Το μεγαλύτερο νούμερο που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα είναι το 681. Μερικά από τα καρτ ποστάλ των Διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων του 1906, τα οποία εκδόθηκαν την ίδια χρονιά, φέρουν αρίθμηση στις πρώτες τρεις δεκάδες του 200. Η αρίθμηση αυτή φαίνεται ότι γρήγορα καταργήθηκε για να μη ταυτίζεται με την ίδια αρίθμηση των έγχρωμων καρτ ποστάλ.
Επειδή τα περισσότερα ασπρόμαυρα καρτ ποστάλ του Ασπιώτη δεν φέρουν αρίθμηση, ο ακόλουθος κατάλογος δημιουργήθηκε κατά αλφαβητική σειρά της λεζάντας. Παρέχεται, όμως, η δυνατότητα στον αναγνώστη να τον ταξινομήσει και με άλλα κριτήρια.
Η πρώτη στήλη περιέχει τον αριθμό που τυχόν εμφανίζεται στη λεζάντα του καρτ ποστάλ.
Στη δεύτερη στήλη εμφανίζεται φωτογραφία του καρτ ποστάλ, εφόσον είναι διαθέσιμη στα commons.
Στην τρίτη στήλη καταγράφεται η ελληνική λεζάντα του καρτ ποστάλ, με την ορθογραφία που υπάρχει σε αυτό. Στις περιπτώσεις που το ίδιο θέμα έχει εκδοθεί με διαφορετική λεζάντα, καταγράφεται και η δεύτερη λεζάντα, ακολουθώντας το διαζευκτικό ή.
Στην τέταρτη στήλη καταχωρίζεται ο τοπικός εκδότης των καρτ ποστάλ για τον οποίον τα παρήγαγε ο Ασπιώτης.
Στην πέμπτη στήλη καταχωρίζεται η πόλη ή το θέμα το οποίο απεικονίζεται στο καρτ ποστάλ.
Στην έκτη στήλη σημειώνονται τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με το καρτ ποστάλ.


Κατάλογος ασπρόμαυρων καρτ ποστάλ Ασπιώτη[17]
κατά αλφαβητική σειρά της ελληνικής λεζάντας, με δυνατότητα ταξινόμησης βάσει και άλλων κριτηρίων
Αριθμός Φωτογραφία Λεζάντα Συνεκδότης Τόπος
ή θέμα
Σημειώσεις
ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΕΝ ΜΟΥΔΡΩ
Αλεξ. Παναγιώτου, Καβάλλα.
Μούδρος
 
ΑΓ. ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δημ. Σαμαράς, Ζάκυνθος.
Ζάκυνθος
Το καμπαναριό και τοίχοι
ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δημ. Σαμαράς, Ζάκυνθος.
Ζάκυνθος
ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ. ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Οδυσσεύς Μπλίκας. Αγρίνιον.
Αγρίνιο
ΑΓΟΡΑ ΠΡΑΒΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ελευθερούπολη
ΑΘΗΝΑΙ - ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ
Αθήνα
652
ΑΘΗΝΑΙ - ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αθήνα
ΑΘΗΝΑΙ - ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ
Αθήνα
ΑΘΗΝΑΙ - ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ. ΕΡΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Αθήνα
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ
Αθήνα
Ο κήπος της Λέσχης. Πρασινωπή.
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ
Αθήνα
Όλο το κτήριο της Λέσχης. Καφετιά.
ΑΙ Α.Β.Υ. Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ
Βασιλικό
491
ΑΙ ΚΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. (ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ).
Ζωγραφική
Έργο του Θεόδωρου Ράλλη
493
ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ
Ζωγραφική
Έργο του Θεόδωρου Ράλλη
ΑΙ ΧΩΡΙΚΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΙΤΑΝΕΙΑΝ ΤΗΣ 6 ΑΠΡΙΛ. ΣΧ. ΕΦ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Κέρκυρα
423
ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΘΗΝΑΙ
Αθήνα
504
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΘΗΣΕΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Αθήνα
ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΙΩ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
Ήπειρος
Διαφημιστικό
Α.Μ. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'
Βασιλικό
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΧΗΜΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΓΗΠΕΔΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΓΗΠΕΔΟΝ ΤΕΝΝΙΣ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ - ΕΞΕΔΡΑ
Σπέτσες
Ασπιώτη Ελκα Α.Ε.
661
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΗΣ
Κέρκυρα
663
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ
Κέρκυρα
659
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ
Κέρκυρα
662
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ TO ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΗΣ
Κέρκυρα
453
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Αθήνα & Ζωγραφική
Έργο του Άγγελου Γιαλλινά.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 123
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ
Κ. Στασινάκης, Σπάρτη.
Σπάρτη
477
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ "MON REPOS" -ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Υπάρχει και με το Νο. 474
492
ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ
Ζωγραφική
Έργο του Θεόδωρου Ράλλη
ΑΝΥΨΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΝ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1919
Κέρκυρα
ΑΠΟΨΙΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
ΑΠΟΨΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Αθήνα & Ζωγραφική
Έργο του Άγγελου Γιαλλινά.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 116
470
ΑΠΟΨΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
472
ΑΠΟΨΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΕΠΑΥΛΕΩΣ "MON REPOS" - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
678
ΑΠΟΨΙΣ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
ή GRAND HOTEL SAINT GEORGES - CORFOU. MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE. LE PALAIS ROYAL - ESPLANADE ET JARDINS
Κέρκυρα & Ζωγραφική
Διαφημιστική του Grand Hotel Saint Georges.
ΑΠΟΨΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρα
ΑΠΟΨΙΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ν. Καραγιώργου & Κ. Κοτοπούλη, Καρπενήσιον.
Καρπενήσι
ΑΠΟΨΙΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
ΑΠΟΨΙΣ ΜΟΥΔΡΟΥ
Αλεξ. Παναγιώτου, Καβάλλα.
Μούδρος
ΑΠΟΨΙΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
Αθήνα
ΑΠΟΨΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δημ. Σαμαράς, Ζάκυνθος.
Ζάκυνθος
ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Οδυσσεύς Μπλίκας, Αγρίνιον.
Αγρίνιο
ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ ΜΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ
Κ. Στασινάκης, Σπάρτη.
Σπάρτη
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΣΠΑΡΤΗ
Κ. Στασινάκης, Σπάρτη.
Σπάρτη
490
ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ζωγραφική
Έργο του Θεόδωρου Ράλλη
ΒΗMA ΠΝΥΚΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
Αθήνα
ΒΟΡΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Αθήνα
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΕΝ ΜΙΣΤΡΑΙ ΣΠΑΡΤΗ
Κ. Στασινάκης, Σπάρτη.
Σπάρτη
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ. ΑΜΕΛΞΙΣ.
Κέρκυρα
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
Κέρκυρα
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ. ΠΙΕΣΙΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
Κέρκυρα
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
Κέρκυρα
426
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Αθήνα
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ
Αλεξανδρούπολη
681
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωάννινα
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 248
ΓΕΦΥΡΑ ΑΧΕΛΩΟΥ. ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Οδυσσεύς Μπλίκας. Αγρίνιον.
Αγρίνιο
488
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Βασιλικό
Μπούστο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Βασιλικό
Ολόσωμη
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΚΑΪΖΕΡ
Βασιλικό
647
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΥΖΩΝΩΝ
542
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κέρκυρα
468
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ή ΚΕΡΚΥΡΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Κέρκυρα
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ
Ληξούρι
660
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΙΣ ΕΠΙ ΚΑΛΩ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΙΣ ΕΠΙ ΚΑΛΩ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΡΣΙΣ ΑΜΦΙΣΦΑΙΡΟΥ ΡΑΒΔΟΥ ΔΙ' ΑΜΦΟΤΕΡΩΝΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΑΝΙΔΩΝ ΕΠΙ ΔΙΖΥΓΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
Νέος Τύπος (Κ1α)
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΟΣ ΔΑΝΙΔΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
Άποψη όλου του Σταδίου
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΟΣ ΔΑΝΙΔΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
Η ομάδα σε πρώτο πλάνο
220
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΓΚΟΥΔΕΡ ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΔΡΟΜΟΣ 800 Μ. ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΠΙΛΓΚΡΙΜ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
222
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΔΡΟΜΟΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΔΡΟΜΟΣ 1800 ΜΕΤΡΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
Η λεζάντα γράφει ΟΛΜΠΙΑΚΟΙ. Απεικονίζει την εκκίνηση του αγώνα δρόμου 1500 μέτρων και όχι των 1800, όπως αναφέρει η λεζάντα
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΤΑΔΙΩ
Μεσολυμπιάδα 1906
Στην είσοδο του Σταδίου
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΤΑΔΙΩ
Μεσολυμπιάδα 1906
Στο μέσον του Σταδίου
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΤΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
212
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΙΠΠΙΚΟΝ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟΝ ΑΝΕΥ ΛΑΒΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
209
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΛΟΟΥΝ ΤΕΝΝΥΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Μεσολυμπιάδα 1906
215
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΟΠΛΟΜΑΧΙΑ
Μεσολυμπιάδα 1906
Στο Ζάππειο
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΟΠΛΟΜΑΧΙΑ
Μεσολυμπιάδα 1906
Υπαίθρια
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΠΑΛΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ
Μεσολυμπιάδα 1906
213
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ ΤΥΡΑΝΝΟΥ
Μεσολυμπιάδα 1906
410
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΠΗΔΗΜΑ ΜΗΚΟΥΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
Ενώ πηδάει
226
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΠΗΔΗΜΑ ΜΗΚΟΥΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
Έχει πηδήξει
216
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Α.Β.Υ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΣΤΑΙΜΠΑΧ ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΣΙΝ ΒΑΡΩΝ ΔΙ' ΕΚΑΤΕΡΑΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΣΕΡΙΔΑΝ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΤΟΦΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΣΙΝ ΒΑΡΩΝ ΔΙ' ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1906 - ΥΠΟΔΟΧΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ ΛΙΤΑΝΕΙΑΣ 6 ΑΠΡΙΛ. ΠΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΧ. ΕΦ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Κέρκυρα
Διαφορετικό από το παρακάτω
ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ ΛΙΤΑΝΕΙΑΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΧ. ΕΦ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Κέρκυρα
Διαφορετικό από το παραπάνω
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ ΠΡΑΒΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ελευθερούπολη
419
ΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Αθήνα
452
ΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Αθήνα & Ζωγραφική
Έργο του Άγγελου Γιαλλινά.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 117
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Αθήνα
ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ
Αργοστόλι
473
ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ
Κων. Ν. Καραμπάτσος, Πύλος Ναυαρίνον.
Πύλος
666
ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Βασιλικό & Ζωγραφική
ΕΚΔΟΣΙΣ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Γ. ΜΥΛΩΝΑ, ΕΝ ΒΟΛΩ. [ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΣΤΗΝ ΚΑΝΕΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΟ 1913]
Έκδοσις Χατοπωλείου Γ. Μυλωνά, εν Βόλω.
Ήπειρος & Βασιλικό
425
ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ
Αθήνα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΥΔΡΟΥ
Αλεξ. Παναγιώτου, Καβάλλα.
Μούδρος
674
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ - ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ή ΠΡΑΒΙΟΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Ελευθερούπολη
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΡΑΒΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ελευθερούπολη
533
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Ενδυμασίες
501
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - ΥΠΑΤΗ
Υπάτη & Ενδυμασίες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΝΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Διαφημιστικό
Βαρέλια. Διαφορετικό από την παρακάτω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΝΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Διαφημιστικό
Τρία θέματα. Διαφορετικό από την παραπάνω
ΕΜΜ. Π. ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Χανιά
Διαφημιστικό εκλογών
ΕΝ ΤΩ ΑΓΡΟΚΗΠΙΩ "ΜΟΝ REPOS" ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρα
Γουλιέλμος και Θεοτόκης όρθιοι
ΕΝ ΤΩ ΑΓΡΟΚΗΠΙΩ "ΜΟΝ REPOS" ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρα
Στο τραπέζι
ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δημ. Σαμαράς, Ζάκυνθος.
Ζάκυνθος
Πλατεία με ζευγάρι με ομπρέλα
ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δημ. Σαμαράς, Ζάκυνθος.
Ζάκυνθος
Πλατεία με το κάστρο στο βάθος
ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δημ. Σαμαράς, Ζάκυνθος.
Ζάκυνθος
Με ναύτες
ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΛΙΜΗΝ) ΕΚΔΟΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Η "ΠΡΟΟΔΟΣ"
Ν.Κ.Μερτζιανίδης
Θάσος
ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
Ίδια με την έγχρωμη Νο. ιη΄
ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΦΡΟΥΡΙΟΝ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
670
ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΥΖΩΝΩΝ ΕΙΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΠΙΖΑΝΙ
Ζωγραφική
505
ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Αθήνα
428
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ
Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
Αθήνα
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Διαφημιστικό
238
[ΕΥΖΩΝ] Ν.
Ζωγραφική
Χωρίς τίτλο (λεζάντα). Σκίτσο του πρίγκηπα Νικολάου. Υπογραφή "Ν."
Η Α.Α.Μ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΙ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Η Α.Β.Υ. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΕΑΕΝΗ
Βασιλικό
Καθιστή με παιδιά. Είναι γραμμένο έτσι ΕΑΕΝΗ
676
Η Α.Β.Υ. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ
Βασιλικό
Μπούστο
Η Α.Β.Υ. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ
Βασιλικό
Μόνη καθιστή
677
Η Α.Β.Υ. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΗΣ
Βασιλικό
495
Η Α.Β.Υ. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ
Βασιλικό
Η Α.Β.Υ. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ
Βασιλικό
Καθιστή
Η Α.Β.Υ. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ
Βασιλικό
Μπούστο
656
Η Α.Β.Υ. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ
Βασιλικό
Όρθια ολόσωμη
657
Η Α.Β.Υ. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΒ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ)
Βασιλικό
Η Σοφία μπούστο με φτερό σε κύκλο, ο Βασιλεύς overprint
Η Α.Β.Υ. Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ή ΠΡΙΓΚΗΨ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Βασιλικό
510
Η Α.Β.Υ. Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βασιλικό
509
Η Α.Β.Υ. Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Βασιλικό
Η Α.Β.Υ. ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΑΛΙΚΗ
Βασιλικό
Η Α.Β.Υ. ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ
Βασιλικό
Μπούστο σε κύκλο. Διαφορετική από την 657
673
Η Α.Μ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ
Βασιλικό
672
Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΒ
Βασιλικό
Ολόσωμη
481
Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΒ
ή Η Α.Υ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ
ή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΒ' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Βασιλικό
Μπούστο. Διαφορετική από την 672.
667
Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΩΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΩΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝΤΑ ΔΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Βασιλικό & Ζωγραφική
458
Η Α.Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΣ ΕΣΚΗ-ΣΕΧΗΡ
Βασιλικό
Η Β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΧ. ΕΦ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Φωτ.Πλαξ Σ.Καμιλιέρη
Φωτ. Πλαξ Σ. Καμιλιέρη
Κέρκυρα
Και χωρίς το Σχ. Εφ. Αξιωματικών / Φωτ.Πλαξ. Σ.Καμιλιέρη
671
Η ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΙΣ ΤΟΥ ΦΕΤΧΙ-ΜΠΟΥΛΕΝΤ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζωγραφική
679
Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωάννινα
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 244
Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ 6 ΑΠΡΙΛ. ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΣΧ.ΕΦ.ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Κέρκυρα
457
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑΙ ΚΑΛΥΒΑΙ
Ήπειρος
Υπάρχει και γραμμένο ΠΗΕΙΡΩΤΙΚΑΙ
Η ΣΑΠΦΩ ΠΗΔΩΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΤΟΥ ΛΕΥΚΑΤΑ
Νικολ. Τσιρίμπασης, Λευκάς.
Λευκάδα
Νο. 12 του Τσιρίμπαση.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΒΑΚΧΟΥ
Αθήνα
ΘΕΑΤΡΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Αθήνα
432
ΘΕΑΤΡΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
Αθήνα
ΘΗΣΕΙΟΝ
Αθήνα
448
ΘΗΣΕΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Αθήνα & Ζωγραφική
Έργο του Άγγελου Γιαλλινά.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 127
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ
Αρκαδία
Μονογραφή ΓΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ
Αδ. Σακελλαρίδου, Δεδεαγάτς.
Αλεξανδρούπολη
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ "ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ" ΚΥΜΗ
Κύμη
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΠΥΛΟΥ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ
Κων. Ν. Καραμπάτσος, Πύλος Ναυαρίνον.
Πύλος
ΚΑΘΕΛΚΥΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΩΡΗΚΤΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ"
479
ΚΑΡΔΑΚΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΛΑΚΑΙΔΕΜΟΝΟΣ
Ν. Β. Μουστάκη, 1920.
Λακωνία
Λάθος ορθογραφικό
ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ
Ν. Β. Μουστάκη, 1906.
Λακωνία
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ
Αδ. Σακελλαρίδου, Δεδεαγάτς.
Αλεξανδρούπολη
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Οδυσσεύς Μπλίκας, Αγρίνιον.
Αγρίνιο
465
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ "ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ"
Κέρκυρα
462
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ "ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ" ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ
Κέρκυρα
Διαφορετική από την παρακάτω
466
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ "ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ" ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ
ή ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ - ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ
ή ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ "ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ"
Κέρκυρα
Διαφορετική από την παραπάνω
463
ΚΕΡΚΥΡΑ - "ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ" ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
Κέρκυρα
461
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΚΗΠΟΣ ΜΟΥΣΩΝ
Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΝΑΟΣ ΙΑΣΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ
Κέρκυρα
Ασπιώτη Ελκα
467
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
Κέρκυρα
464
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΓΑΡΙΤΣΗΣ
Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ Β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗ
Ζωγραφική
Έργο του Β. Μποκατσιάμπη.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 155
494
ΚΗΡΩΠΟΛΙΣ
Ζωγραφική
Έργο του Θεόδωρου Ράλλη.
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ
Κρυονέρι & Ζωγραφική
Έργο του Άγγελου Γιαλλινά.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 107
485
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΡΙΓΚΗΠΩΝ
Βασιλικό
ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Νικολ. Τσιρίμπασης, Λευκάς.
Λευκάδα
Νο. 9 του Τσιρίμπαση.
ΛΕΥΚΑΣ - Η ΛΙΜΝΗ
Αδελφοί Τσιρίμπαση, Λευκάς.
Λευκάδα
Νο. 4 του Τσιρίμπαση.
ΛΕΥΚΑΣ - ΛΑΖΑΡΑΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
Αδελφοί Τσιρίμπαση, Λευκάς.
Λευκάδα
Νο. 8 του Τσιρίμπαση.
ΛΕΥΚΑΣ - ΛΙΜΗΝ
Νικολ. Τσιρίμπασης, Λευκάς.
Λευκάδα
Νο. 3 του Τσιρίμπαση.
ΛΕΥΚΑΣ - ΟΔΟΣ ΚΟΥΖΟΥΜΠΕΗ
Νικολ. Τσιρίμπασης, Λευκάς.
Λευκάδα
Νο. 7 του Τσιρίμπαση.
 
ΛΕΥΚΑΣ - ΟΙΚΙΑ ΒΛΑΝΤΗ
Αδελφοί Τσιρίμπαση, Λευκάς.
Λευκάδα
ΛΕΥΚΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΑΠΟΨΙΣ Α'
Νικολ. Τσιρίμπασης, Λευκάς.
Λευκάδα
Νο. 2 του Τσιρίμπαση.
Ίδια εικόνα με την παρακάτω
ΛΕΥΚΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΑΠΟΨΙΣ
Αδελφοί Τσιρίμπαση, Λευκάς.
Λευκάδα
Νο. 1 του Τσιρίμπαση.
Ίδια εικόνα με την παραπάνω
ΛΕΥΚΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΑΠΟΨΙΣ Β'
Νικολ. Τσιρίμπασης, Λευκάς.
Λευκάδα
Νο. 13 του Τσιρίμπαση.
ΛΕΥΚΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αδελφοί Τσιρίμπαση, Λευκάς.
Λευκάδα
ΛΕΥΚΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ
Αδελφοί Τσιρίμπαση, Λευκάς.
Λευκάδα
Νο. 5 του Τσιρίμπαση.
ΛΕΥΚΑΣ - ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ
Αδελφοί Τσιρίμπαση, Λευκάς. και Νικολ. Τσιρίμπασης, Λευκάς.
Λευκάδα
Νο. 1 του Νικ. Τσιρίμπαση.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ
Αθήνα
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗ
Κ. Στασινάκης, Σπάρτη.
Σπάρτη
ΛΙΜΗΝ ΑΙΓΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝ ΚΟΡΤΕ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
ΛΙΜΗΝ ΑΙΓΙΝΗΣ ΔΕΞΙΟΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝ ΚΕ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Ζάκυνθος
Νέος τύπος
ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρα
ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΥΡΩΤΑ - ΣΠΑΡΤΗ
Κ. Στασινάκης, Σπάρτη.
Σπάρτη
ΜΕΓΑΡΟΝ ΚΟΥ ΤΕΡΤΙΠΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Η "ΑΡΝΗ" ΕΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
Καρδίτσα
Έκδοση: ΑΕΕΓΤ ΑΔ. Γ. ΑΣΠΙΩΤΗ
498
ΜΕΛΛΟΝΥΝΦΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Ενδυμασίες
Φωτογραφία του Fred Boissonnas. Πιθανότατα με αρίθμηση 498.
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΙΘΑΚΗ
Γ. Αρσένης, Ιθάκη.
Ιθάκη
Νότια όψη. Διαφορετική από την παρακάτω.
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΙΘΑΚΗ
Γ. Αρσένης, Ιθάκη.
Ιθάκη
Ανατολική όψη. Διαφορετική από την παραπάνω.
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΙΘΑΚΗ
Γ. Αρσένης, Ιθάκη.
Ιθάκη
Δυτική όψη. Διαφορετική από την παραπάνω.
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΙΘΑΚΗ
Γ. Αρσένης, Ιθάκη.
Ιθάκη
Σπίτια και από τις δύο μεριές. Διαφορετική από την παραπάνω.
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
Αθήνα
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΝΟΥ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ.
Αλεξανδρούπολη
443
ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ
Αθήνα
476
ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
508
ΜΟΝΑΧΟΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ
Κέρκυρα
Ένας όρθιος και ένας καθήμενος
ΜΟΝΗ ΑΝΔΡΩΝ - ΑΙΓΙΝΑ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
496
ΜΟΝΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Φωτογραφία του Fred Boissonnas
500
ΜΟΝΗ ΦΕΝΕΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
Κόρινθος
Φωτογραφία του Fred Boissonnas. Πιθανότατα με αρίθμηση 500.
422
ΝΑΟΣ ΑΙΟΛΟΥ
Αθήνα
ΝΑΟΣ ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ
Αθήνα
ΝΑΟΣ ΑΦΑΙΑΣ - ΑΙΓΙΝΑ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
Διαφορετική από την παρακάτω
ΝΑΟΣ ΑΦΑΙΑΣ - ΑΙΓΙΝΑ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
Διαφορετική από την παραπάνω. Οβάλ θέμα.
ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΑΙΓΙΝΑ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
ΝΑΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΙΓΙΝΑ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΑΙΓΙΝΑ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
506
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
Αθήνα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ "ΔΙΕΘΝΕΣ" ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Πειραιάς
Διαφημιστικό
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΝ ΛΟΚ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Αθήνα
Διαφορετική από την παρακάτω
Έκδοση: Ασπιώτη Έλκα
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΝ ΛΟΚ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Αθήνα
Διαφορετική από την παραπάνω
Έκδοση: Ασπιώτη Έλκα
Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΑΙ Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
665
Ο ΒΟΤΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟΝ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΤΟ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Ι. ΤΕΡΜΕΝΤΣΗΣ
Καβάλα
Διαφημιστική
471
ΟΔΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
ΟΔΟΣ ΕΥΓΕΝΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ
Κέρκυρα & Ζωγραφική
Έργο του Άγγελου Γιαλλινά.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 103
469
ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
ΟΔΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
Αθήνα
675
Ο ΗΡΩΣ Ν. ΒΟΤΣΗΣ
ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΛΙΤΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΧΟΛΗ ΕΦ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Κέρκυρα
680
ΟΙΚΙΑ ΑΛΗ ΠΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗ
Ιωάννινα
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 247
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ Α.Β.Υ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
Βασιλικό
658
Ο ΚΑΙΖΕΡ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
487
ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Βασιλικό
Ο ΦΑΡΟΣ ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ
Αδ. Σακελλαρίδου, Δεδεαγάτς.
Αλεξανδρούπολη
ΠΑΓΓΑΙΟΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (1850 ΜΕΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ)
Ελευθερούπολη
Νέος Τύπος
ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Αθήνα
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Μ. Ν. Λάμπρου, Ναύπλιον.
Ναύπλιο
Δίπτυχο. Νέος τύπος
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Ζάκυνθος
Νέος τύπος
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Ζάκυνθος
Διαφορετική από την παραπάνω
ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΑΘΗΝΑΙ
Αθήνα & Ζωγραφική
Έργο του Άγγελου Γιαλλινά.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 104
450
ΠΕΡΑΜΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα & Ζωγραφική
Έργο του Άγγελου Γιαλλινά.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 106
ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΘΗΣΕΙΟΥ
Αθήνα
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΟΥ ΕΝ ΠΑΡΟΡΙΩΙ ΣΠΑΡΤΗ
Κ. Στασινάκης, Σπάρτη.
Σπάρτη
ΠΛΑΓΙΑ ΑΠΟΨΙΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
499
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Φωτογραφία του Fred Boissonnas
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Μονόχρωμη
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ν. Καραγιώργου & Κ. Κοτοπούλη, Καρπενήσιον.
Καρπενήσι
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ - ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Οδυσσεύς Μπλίκας, Αγρίνιον.
Αγρίνιο
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΙΗΤΟΥ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Ζάκυνθος
Έκδοση: ΑΕΕΓΤ ΑΔΕΛ. Γ. ΑΣΠΙΩΤΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Αθήνα
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ ΕΠΙ ΕΟΡΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ (ΠΥΛΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ)
Πύλος
Φ.Σ. (603 ?)
446
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα & Ζωγραφική
Έργο του Άγγελου Γιαλλινά.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 109
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Μονόχρωμη. Φωτογραφική.
418
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Αθήνα
ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝ ΜΟΥΔΡΩ
Αλεξ. Παναγιώτου, Καβάλλα.
Μούδρος
436
ΠΥΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ
Αθήνα
ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Αθήνα
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Οδυσσεύς Μπλίκας, Αγρίνιον.
Αγρίνιο
431
ΣΤΥΛΟΙ ΝΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ
Αθήνα
ΣΧΟΛ. ΕΦΕΔΡΩΝ ΦΡΟΥΡΑ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΣΧ. ΕΦ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Κέρκυρα
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΙΓΙΝΗΣ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ
Δημ. Σαμαράς, Ζάκυνθος.
Ζάκυνθος
Πλατεία. Φωτογραφία Κατραβά
ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ
Δημ. Σαμαράς, Ζάκυνθος.
Ζάκυνθος
Με βάρκες. Φωτογραφία Κατραβά
489
ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ
Ζωγραφική
Έργο του Θεόδωρου Ράλλη
ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΣΗΜΑΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΝ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1919
Κέρκυρα
Νέος Τύπος
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
Διαφορετική από την παρακάτω
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΙΓΙΝΗΣ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
Διαφορετική από την παραπάνω
669
ΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ ΠΡΟ ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ
ΤΟ ΠΡΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΝ ΣΤΟΜΙΟΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ - ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Οδυσσεύς Μπλίκας, Αγρίνιον.
Αγρίνιο
ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΝ ΣΤΟΜΙΟΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΕΝΘΥΜΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Οδυσσεύς Μπλίκας, Αγρίνιον.
Αγρίνιο
ΤΟΦΑΛΟΣ ΓΥΜΝΟΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
ΤΟΦΑΛΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΣΙΝ ΒΑΡΩΝ ΔΙ' ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ
Μεσολυμπιάδα 1906
Με τα παράσημα στη φανέλα
ΤΟΦΑΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
Μεσολυμπιάδα 1906
668
ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΕΞΩΘΙ ΤΟΥ ΔΕΛΒΙΝΟΥ
Ήπειρος & Ζωγραφική
678
ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωάννινα
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 243. Περιέργως ίδια αρίθμηση με την 678 (Κέρκυρα)
ΤΣΟΓΚΑΝΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ν. Καραγιώργου & Κ. Κοτοπούλη, Καρπενήσιον.
Καρπενήσι
ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ (ΑΘΗΝΑΙ).
Αθήνα
Διαφημιστική
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΙΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Στη λέμβο
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΙΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Κάιζερ με σύζυγο μόλις βγαίνουν από τη λέμβο
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΙΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Σημαία Αυστρο-ουγγαρίας σε κολώνα
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΙΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Άνδρας με κάπα με γυρισμένη πλάτη. Πρίντεζης (Φωτογράφος)
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΙΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Διαφορετική από τις πιο πάνω
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΙΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΧ. ΕΦ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Κέρκυρα
ΥΠΟΔΟΧΗ Β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Πρίντεζης (Φωτογράφος)
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΙΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Πρίντεζης (Φωτογράφος)
Διαφορετική από την παρακάτω. Μεταξύ δύο λαβάρων με βάθος τα κύματα
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΙΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Διαφορετική από την παραπάνω. Υπάρχει και χωρίς λεζάντα.
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΙΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Διαφορετική από την παραπάνω. Γεώργιος αγκαζέ με αυτοκράτειρα σε κοντινό πλάνο
ΥΨΩΜΑ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δημ. Σαμαράς, Ζάκυνθος.
Ζάκυνθος
ΦΑΝΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ
Αργοστόλι
454
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρα
ΦΥΛΑΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
Αθήνα
497
ΧΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ
Ενδυμασίες
Φωτογραφία του Fred Boissonnas
455
ΧΟΡΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρα & Ζωγραφική
Έργο του Άγγελου Γιαλλινά.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 113
460
ΧΩΡΙΚΑΙ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ήπειρος
483
ΧΩΡΙΚΑΙ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρα
ΧΩΡΙΚΗ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ήπειρος & Ζωγραφική
Έργο του Β. Μποκατσιάμπη.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 150
ΧΩΡΙΚΗ ΕΞ ΥΠΑΤΗΣ
Υπάτη & Ζωγραφική
Έργο του Β. Μποκατσιάμπη.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 151
ΧΩΡΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Νικολ. Τσιρίμπασης, Λευκάς.
Λευκάδα
Νο. 10 του Τσιρίμπαση.
ΧΩΡΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ
Μέγαρα & Ζωγραφική
Έργο του Β. Μποκατσιάμπη.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 154
ΧΩΡΙΚΗ ΜΕΣΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα & Ζωγραφική
Έργο του Β. Μποκατσιάμπη.
Ίδια με την έγχρωμη Νο. 153
ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ήπειρος
ΧΩΡΙΚΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Αδελφοί Τσιρίμπαση, Λευκάς.
Λευκάδα
475
ΧΩΡΙΟΝ ΜΠΕΝΙΤΣΑΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
480
ΧΩΡΙΟΝ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
Νέος Τύπος
ΧΩΡΙΟΝ ΠΕΡΔΙΚΑ - ΑΙΓΙΝΑ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
Διαφορετική από την παρακάτω.
ΧΩΡΙΟΝ ΠΕΡΔΙΚΑ - ΑΙΓΙΝΑ
Ι. Δ. Μοίρας, Αίγινα.
Αίγινα
Διαφορετική από την παραπάνω.
478
ΧΩΡΙΟΝ ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
ΧΩΡΙΟΝ ΠΤΕΡΗ ΑΙΓΙΟΥ
Αίγιο
474
ΧΩΡΙΟΝ ΥΨΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα
ATHENS CLUB
Αθήνα
Έκδοση: Ασπιώτη Ελκα. Καφέ χρώμα
CHRYSANTHEME VILLA DE MR JEAN P.LAMBROS A KHEPHISSIA
Αθήνα
Διαφημιστική.
EXCELSIOR HOTEL, PANEPISTIMIOU 60, ATHENES. LOGIOTATOU-LOUCOPOULOS & CIE.
Αθήνα
Έκδοση: Ασπιώτη Ελκα. Καφέ χρώμα
G. B. DE-GARLI - ATENE
Αθήνα
Διαφημιστική.
GRAND-HOTEL PALMYRA BAINS MINERAUX PROPRIETAIRES PELOPIDAS FRERES SAISON 1 MAI AU 1 OCTOBRE
Κόρινθος
Διαφημιστική.
GRAND PONT DU CANAL MARITIME DE CORINTHE AVEC LE TRAIN. EDITION PELOPIDAS FRERES CORINTH
Κόρινθος
Διαφημιστική.
HOTEL DE LA GRANDE BRETAGNE ET DE LA GARE PROPRIETAIRES PELOPIDAS FRERES CORINTHE - GRECE
Κόρινθος
Διαφημιστική.
RESTAURANT DE LA GARE PROPRIETAIRES PELOPIDAS FRERES. STATION CORINTH - GRECE.
Κόρινθος
Διαφημιστική.
TEMPLE DE MINERVE VIEUX - CORINTH. EDITION PELOPIDAS FRERES CORINTH GRECE.
Κόρινθος
Διαφημιστική.
THE SAVED HEROES OF THE ENGLISH CUIRASSED "OCEAN" DAMAGED THE 18TH MARCH 1915 BEFORE DARDANELLES
Αλεξ. Παναγιώτου, Καβάλλα.
Μούδρος
VILLA MARGUERITE
Αθήνα
VUE DE PENEE VILLAGE GOUNITSA PROPRIETEE E.IATRIDES LARISSA, THESSALIE, GRECE.
Λάρισα
Διαφημιστική.

Τα λογότυπα των καρτ ποστάλ Ασπιώτη

Επεξεργασία

Το λογότυπο του Ασπιώτη εμφανίζεται, τις περισσότερες φορές, στην πίσω όψη του καρτ ποστάλ, τυπωμένα σε διαφορετικά χρώματα, κυρίως όμως σε καφέ (Κ), μπλε (Μ) και πράσινο (Π).

 • Τα πρώτα καρτ ποστάλ του Γεράσιμου Ασπιώτη εμφανίζονται λίγο μετά το 1900 και φέρουν το λογότυπο: "Ελπίς" Κέρκυρα.
  Η άγκυρα υπήρξε διαχρονικά το σήμα των Ασπιώτηδων και απεικονίζει αλληγορικά την ελπίδα.
 • Μετά τον θάνατο του Γεράσιμου Ασπιώτη και περί το 1902 εμφανίζεται το λογότυπο: Λιθ[ογραφείον] Κ[ωνσταντίνου] Γ. Ασπιώτη - Κέρκυρα.
 • Περί το 1904 εμφανίζεται το λογότυπο:Τυπ[ογραφικόν] Λιθ[ογραφείον] Κ[ωνσταντίνου] Γ. Ασπιώτη - Κέρκυρα.
 • Το 1906 εμφανίζεται, σε καρτ ποστάλ της Μεσολυμπιάδας, το λογότυπο σε μπλε χρώμα: Χρωμολιθογραφικόν Εργοστάσιον Κ. Γ. Ασπιώτη - Κέρκυρα. Το ίδιο λογότυπο υπάρχει και σε άλλα καρτ ποστάλ σε καφέ χρώμα.
 • Από τα τέλη του 1906 μέχρι τις αρχές του 1909 το λογότυπο ήταν: Χρωμοτυπολιθογραφικόν Εργοστάσιον Κ. Γ. Ασπιώτη - Κέρκυρα.
 • Τα περισσότερα καρτ ποστάλ φέρουν το λογότυπο: Χρωμοτυπολιθογραφείον Αδελφών Γ. Ασπιώτη - Κέρκυρα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τις αρχές του 1909 μέχρι το 1925 περίπου, πρώτα σε καφέ χρώμα και αργότερα σε πράσινο.
 • Το 1920 περίπου εμφανίζεται ένα διαφορετικό λογότυπο: Τυπολιθ[ογραφείον] Αδελ[φών] Γ. Ασπιώτη - Κέρκυρα.
 • Μετά το 1925, με την μετονομασία της εταιρείας, το λογότυπο έγινε: Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γραφικών Τεχνών Αδελφών Γ. Ασπιώτη - Κέρκυρα.[18]
Κατάλογος λογότυπων καρτ ποστάλ Ασπιώτη.[19]
Τύπος Εικόνα του λογότυπου Χρόνος χρήσης Σημειώσεις
Π0 [20]
 
1900 περίπου
Μόνο δύο, μέχρι σήμερα γνωστά, καρτ ποστάλ φέρουν το λογότυπο αυτό
Κ0 [21]
 
1902 περίπου
Ελάχιστα καρτ ποστάλ φέρουν το λογότυπο αυτό
Κ1 [22]
 
1904 περίπου
Περίπου 1% των καρτ ποστάλ Ασπιώτη φέρουν το λογότυπο αυτό
Κ1α [23]
 
1906
Ελάχιστα καρτ ποστάλ φέρουν το λογότυπο αυτό
Μ1 [24]
 
1906 περίπου
Τα καρτ ποστάλ που εξέδωσε ο Ασπιώτης για την Μεσολυμπιάδα φέρουν το λογότυπο αυτό
Κ2 [25]
 
1906 περίπου
Περίπου 3% των καρτ ποστάλ Ασπιώτη φέρουν το λογότυπο αυτό
Κ5 [26]
 
1906 – 1909
Περίπου 8% των καρτ ποστάλ Ασπιώτη φέρουν το λογότυπο αυτό
Κ6 [27]
 
1909 – 1915 περίπου
Περίπου 10% των καρτ ποστάλ Ασπιώτη φέρουν το λογότυπο αυτό
Π1 [28]
 
1909 – 1925 περίπου
Περίπου 70% των καρτ ποστάλ Ασπιώτη φέρουν το λογότυπο αυτό
Π3 [29]
 
1920 – 1925 περίπου
Περίπου 4% των καρτ ποστάλ Ασπιώτη φέρουν το λογότυπο αυτό

Πίσω όψεις των καρτ ποστάλ Ασπιώτη

Επεξεργασία

Οι πίσω όψεις των καρτ ποστάλ που εξέδωσε ο Ασπιώτης έχουν διαφορετικό χρώμα (καφέ, μπλε, πράσινο, και παραλλαγές τους) και διαφορετικούς τύπους, όπως τις κατέγραψε ο συλλέκτης του είδους Νίκος Δ. Καράμπελας σε σχετική δημοσίευση.[30] Ο συχνότερος τύπος πίσω όψης είναι ο πράσινος (Π1).

 
Η πιο συχνή πίσω όψη των καρτ ποστάλ του Ασπιώτη. Τύπος Π1.[31]
Η πιο συχνή πίσω όψη των καρτ ποστάλ του Ασπιώτη. Τύπος Π1.[31]
 

Το 1906, επ' ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων του 1906, ο Ασπιώτης εξέδωσε περί τα 40 καρτ ποστάλ με θέματα από τους αγώνες της Αθήνας.
Οι πίσω όψεις των καρτ ποστάλ αυτών ήταν συνήθως μπλε χρώματος (τύπος Μ1), αλλά υπάρχουν και μερικές καφέ (τύπος Κ2) και πράσινου χρώματος (τύπος Π01).

 
Η πίσω όψη των καρτ ποστάλ των Ολυμπιακών Αγώνων του 1906.
Τύπος Πράσινος Π01.[32]
Η πίσω όψη των καρτ ποστάλ των Ολυμπιακών Αγώνων του 1906.
Τύπος Πράσινος Π01.[32]
 

Σημειώσεις

Επεξεργασία

Βιβλιογραφικές παραπομπές

Επεξεργασία
 1. Βλ. Νίκος Δ. Καράμπελας, 1989, σελ. 368.
 2. Βλ. Νίκος Δ. Καράμπελας, 1998, σελ. 581.
 3. Για την ταύτιση του έργου του Πολυχρόνη Λεμπέση με θέμα Το κορίτσι και ο τράγος, βλ. Κατάλογο έργων ζωγραφικής της ArtsDot. (Πρόσβαση 3 Μαΐου 2023)
 4. Βλ. Νίκος Δ. Καράμπελας, 1990, σελ. 743-744.
 5. Βλ. Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος & Βένια Παστάκα 2019.
 6. Βλ. Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος & Βένια Παστάκα 2019.
 7. Βλ. Ασπιώτης 218 / Στουρνάρας ΙΙΙ, 9, στο: Η Μαγνησία Στο Πέρασμα Του Χρόνου
 8. Βλ. Ασπιώτης 219 / Στουρνάρας ΙΙΙ, 130, στο: Η Μαγνησία Στο Πέρασμα Του Χρόνου
 9. Βλ. Ασπιώτης 220 / Στουρνάρας V, 65, στο: Η Μαγνησία Στο Πέρασμα Του Χρόνου
 10. Βλ. Ασπιώτης 221 / Στουρνάρας III, 127, στο: Η Μαγνησία Στο Πέρασμα Του Χρόνου
 11. Βλ. Ασπιώτης 222 / Στουρνάρας III, 4, στο: Η Μαγνησία Στο Πέρασμα Του Χρόνου
 12. Βλ. Ασπιώτης 223 / Στουρνάρας III, 125, στο: Η Μαγνησία Στο Πέρασμα Του Χρόνου
 13. Βλ. Ασπιώτης 224 / Στουρνάρας III, 113 στο: Η Μαγνησία Στο Πέρασμα Του Χρόνου
 14. Βλ. Ασπιώτης 363 / Στουρνάρας V, 171, στο: Η Μαγνησία Στο Πέρασμα Του Χρόνου
 15. Βλ. Νίκος Δ. Καράμπελας, 1990, σελ. 744.
 16. Βλ. Νίκος Δ. Καράμπελας, 2000, σελ. 693-712.
 17. Βλ. Νίκος Δ. Καράμπελας, 2000, σελ. 697-708.
 18. Βλ. Νίκος Δ. Καράμπελας, 1998, σελ. 579.
 19. Για τους διαφορετικούς τύπους λογότυπων του Ασπιώτη, βλ. Νίκος Δ. Καράμπελας, 1990, σελ. 735-741.
 20. Κατηγορία Π0 κατά τον Νίκο Δ. Καράμπελα, 1990, σελ. 737.
 21. Κατηγορία Κ0 κατά τον Νίκο Δ. Καράμπελα, 1990, σελ. 737.
 22. Κατηγορία Κ1 κατά τον Νίκο Δ. Καράμπελα, 1990, σελ. 735.
 23. Κατηγορία Κ1a κατά τον Νίκο Δ. Καράμπελα, 1990, σελ. 735.
 24. Κατηγορία Μ1 κατά τον Νίκο Δ. Καράμπελα, 1990, σελ. 737.
 25. Κατηγορία Κ2 κατά τον Νίκο Δ. Καράμπελα, 1990, σελ. 735-736.
 26. Κατηγορία Κ5 κατά τον Νίκο Δ. Καράμπελα, 1990, σελ. 736.
 27. Κατηγορία Κ6 κατά τον Νίκο Δ. Καράμπελα, 1990, σελ. 737.
 28. Κατηγορία Π1 κατά τον Νίκο Δ. Καράμπελα, 1990, σελ. 737-738.
 29. Κατηγορία Π3 κατά τον Νίκο Δ. Καράμπελα, 1990, σελ. 739.
 30. Βλ. Νίκος Δ. Καράμπελας, 1990, σελ. 735-741.
 31. Βλ. Νίκος Δ. Καράμπελας, 1990, σελ. 737-738
 32. Βλ. Νίκος Δ. Καράμπελας, 1990, σελ. 737-738

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία