Κατάλογος των κυβερνητών του Μομφερράτου

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Οι Μαρκήσιοι και οι Δούκες του Μομφερράτου ήταν κυβερνήτες μιας περιοχής στο Πεδεμόντιο νότια του Πάδου και ανατολικά από το Τορίνο, που ονομάστηκε Μαρκιωνία του Μομφερράτου.[1] Η μαρκιωνία ιδρύθηκε από τον Βερεγγάριο Β΄ της Λομβαρδίας (950) στην διάρκεια μιας ανακατανομής των εξουσιών στα βορειοδυτικά του βασιλείου· κυβερνήθηκε μερικούς αιώνες από τον Οίκο των Αλεράμιτσι και μετά περιήλθε στον Οίκο των Παλαιολόγων. Ο Μαξιμιλιανός Β΄ των Αψβούργων της Γερμανίας προήγαγε τη μαρκιωνία σε Δουκάτο του Μομφερράτου (1574)

Τα σύμβολα της μαρκιωνίας του Μομφερράτου

Οίκος των Αλεράμιτσι Επεξεργασία

Δυναστεία των Παλαιολόγων Επεξεργασία

 
Η μαρκιωνία του Μομφερράτου (σε βαθύ κόκκινο) στα τέλη του 15ου αιώνα.

Οίκος των Γκοντζάγκα Επεξεργασία

Ο Κάρολος Ε΄ των Αψβούργων της Γερμανίας παραχώρησε τη μαρκιωνία στους Γκοντζάγκα, παρά το γεγονός ότι την διεκδικούσαν η Σαβοΐα και η μαρκιωνία του Σαλούτσο· κατοχυρώθηκε με την ειρήνη του Kατώ-Καμπρεζί.[5]

Οίκος της Σαβοΐας Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. "Marquess" (now normally "Marquis" for titles outside the British Isles) may also be rendered by the Germanic equivalent, Markgraf Margrave, the Latin Marchio and the Italian Marchese. Montferrat is also called Monferrato.
  2. cit: Secondotto, Marquess of Montferrat, John III, Marquess of Montferrat, Theodore II, Marquess of Montferrat and Guglielmo, who were the sons of Elisabeth, daughter of James III of Majorca, and of John II, Marquess of Montferrat, have been called Dukes. Historiae et Urbium Regionum Italiae rariores, Volume 114, Cronica del Montferrato, Benvenuto Sangiorgio, Arnaldo Forni Editore 1780.
  3. cit: Secondotto, Marquess of Montferrat, John III, Marquess of Montferrat, Theodore II, Marquess of Montferrat and Guglielmo, who were the sons of Elisabeth, daughter of James III of Majorca, and of John II, Marquess of Montferrat, have been called Dukes. Historiae et Urbium Regionum Italiae rariores, Volume 114, Cronica del Montferrato, Benvenuto Sangiorgio, Arnaldo Forni Editore 1780.
  4. cit: Secondotto, Marquess of Montferrat, John III, Marquess of Montferrat, Theodore II, Marquess of Montferrat and Guglielmo, who were the sons of Elisabeth, daughter of James III of Majorca, and of John II, Marquess of Montferrat, have been called Dukes. Historiae et Urbium Regionum Italiae rariores, Volume 114, Cronica del Montferrato, Benvenuto Sangiorgio, Arnaldo Forni Editore 1780.
  5. Fabbri, Paolo; Carter, Tim (1994), Monteverdi

Πηγές Επεξεργασία

  • Haberstumpf, Walter (2009). Regesti dei Marchesi di Monferrato (secoli IX-XVI). Alessandria: San Giorgio Editrice.
  • Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato (external link to website devoted to dynastic history)
  • Haberstumpf, Walter. Dinastie europee nel Mediterraneo orientale. I Monferrato e i Savoia nei secoli XII–XV, 1995 (external link to downloadable text).
  • The Margraves of Montferrat and Kings of Thessalonica, 961–1573 AD
  • Usseglio, Leopoldo. I Marchesi di Monferrato in Italia ed in Oriente durante i secoli XII e XIII, 1926.